КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Nataliya Volkova

Анотація


Досліджено проблему змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у харчовій галузі, відзначено раціональність його оновлення відповідно до нових європейських стандартів. Обґрунтовано необхідність запровадження компетентнісного підходу як ефективного засобу підвищення рівня підготовки інженера-педагога у харчовій галузі. Виявлено провідні компетенції, якими повинен володіти дипломований фахівець цієї галузі: когнітивні, креативні, організаційно-діяльнісні. З’ясовано та описано функції компетентнісного підходу в підготовці майбутніх інженерів-педагогів – методологічну, аналітичну й навчальну. Наголошено на реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці через різні дидактичні технології на підґрунті принципів, вимог, спеціально сконструйованих дидактичних процедур. 


Ключові слова


компетентнісний підхід; професійна підготовка майбутнього інженера-педагога; дидактичні технології в професійній освіті

Повний текст:

PDF

Посилання


Raven Dzh. Kompetentnost' v sovremennom obshhestve: vyjavlenie, razvitie i realizacija [Competence of modern society: identification, development and implementation], Moscow, Kognito-Centr, 2002. 257 p.

Kondrashova L. V. Pedagogika vysshej shkoly, problemy, poiski, reshenija, monograficheskij ocherk [Pedagogics of the higher school, problems, searches, decisions, monographic sketch], Krivij Rіg, ChNU im. B. Hmel'nic'kogo, 2014. 399 p.

Kondrashova L. V. Soderzhatel'no-processual'nyj pohod v proektirovanii professionalizma sovremennogo uchitelja [Substantial and procedural campaign in design of professionalism of the modern teacher], Pedagogіka vishhoї ta seredn'oї shkoli, zb. nauk. prac', Krivij Rіg, KDPU, 2010, vol. 27, pp. 3–11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. – М.: Когнито-Центр, 2002. – 257 с.

Кондрашова Л. В. Педагогика высшей школы: проблемы, поиски, решения: монографический очерк / Л. В. Кондрашова. – Кривой Рог: ЧНУ им. Б. Хмельницького, 2014. – 399 с.

Кондрашова Л. В. Содержательно-процессуальный поход в проектировании профессионализма современного учителя / Л. В. Кондрашова // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – Вип. 27. – С. 3–11.

Copyright (c) 2016 Nataliya Volkova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.