ЕТАПИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Rayisa Martynova

Анотація


Диференціюються поняття «предметна» і «процесуальна» інтеграція. Обґрунтовується можливість взаємопов'язаного вивчення іноземної мови і будь-якого предмета освітньої або професійної діяльності на основі процесуальної інтеграції. Встановлюється послідовність психолого-педагогічних дій для досягнення високої якості засвоєння названих дисциплін в єдиному навчальному процесі. Відзначається, що ці дії групуються в три етапи: 1) лінгвопонятійний з домінуванням іншомовної мовленнєвої діяльності над професійною для засвоєння іншомовних засобів її вираження; 2) предметно-мовленєвий з рівнозначною активністю іншомовної та освітньої мовленнєвої діяльністі, що забезпечує можливість засвоєння основного змісту освітнього курсу засобами іноземної мови; 3) професійно-діяльнісний з домінуванням уваги на практичному застосуваннї освітніх (професійних) знань в їх іншомовному супроводі.


Ключові слова


предметна інтеграція; процесуальна інтеграція; етапи процесуальної інтеграції; домінанта уваги; одиниця навчання іноземної мови; одиниця навчання предмета професійної діяльності; лінгвопонятійний; предметно-мовний; професійно-діяльнісний

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Artsyshevs’kyy R. A. Svitohlyadna osvita v umovakh perekhodu do informatsiynoho suspil’stva [Worldview education in transition to information society]. Pedahohichna i psykholohichna nauka Ukrayiny. Zb. nauk. prats’ do 15-richchya APN Ukrayiny u 5 tomakh. T. 2: Dydaktyka, metodyka, informatsiyni tekhnolohiyi, Kyiv, Pedahohichna dumka Publ., 2007, 368 p.

Hehel’ H. F. Nauky lohyky. [Science of Logic]. Moscow, Mysl’Publ., 1972., Vol. 2, 248 p.

Klepko S. Intehratsiya i poliformizm znannya u vyshchiy osviti [Integration and polymorphism of knowledge in higher education]. Filosofiya osvity. Fundamental’ni problemy filosofiyi osvity, 2006, vol. 3 (5), pp. 22–33.

Martynova R. Yu. Vidy integrirovannykh protsessov obucheniya professional’noy deyatel’nosti studentov neyazykovykh vuzov [Types of integrated teaching processes of professional activity of students of non-linguistic higher educational establishments]. Naukovyy visnyk PNPU imeni K. D. Ushyns’koho: zb. nauk. prats’, Odesa, 2010, vol. 9 – 10, pp. 80–88.

Martynova R. Yu. Dialekticheskie predposylki pedagogicheskoy integratsii [Dialectal grounds of educational integration]. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho universytetu imeni V. Hnatyuka. Seriya: Pedahohika, 2013, Vol. 2, pp. 45 51.

Martynova R. Yu. Lingvodidakticheskaya kharakteristika integrirovannogo obucheniya inostrannomu yazyku starsheklassnikov [Lingustic and didactic characteristics of integrated foreign language teaching of high school students]. Nauka i osvita, 2008, Vol. 3 4, pp. 111 128.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арцишевський Р. А. Світоглядна освіта в умовах переходу до інформаційного суспільства / Р. А. Арцишевський // Педагогічна і психологічна наука України: зб. наук. праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. Т. 2: Дидактика, методика, інформаційні технології. – К.: Пед. думка, 2007. – 368 с.

Гегель Г. Ф. Науки логики. В 3-х т. / Г. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1972. – Т. 2. – 248 с.

Клепко С. Інтеграція і поліформізм знання у вищій освіті / С. Клепко // Філософія освіти. Фундаментальні проблеми філософії освіти. – 2006. ‑ № 3 (5). – С. 22–33.

Мартынова Р. Ю. Виды интегрированных процессов обучения профессиональной деятельности студентов неязыковых вузов / Р. Ю. Мартынова // Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. – Одеса, 2010. – № 9–10. –C. 80–88.

Мартынова Р. Ю. Диалектические предпосылки педагогической интеграции / Р. Ю. Мартынова // Наукові записки Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. ‑ № 2. – С. 45‑51.

Мартынова Р. Ю. Лингводидактическая характеристика интегрированного обучения иностранному языку старшеклассников / Р. Ю. Мартынова / Наука і освіта. – 2008. – № 3‑4. – C. 111‑128.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Rayisa Martynova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.