ДВOМOВНА ОСВІТА: ЛІНГВOДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Natalia Zakordonets

Анотація


Розглянуто лінгводидактичні аспекти і моделі двомовної освіти. З’ясовано особливості трактування змісту понять «білінгвізм», «двомовне навчання» та «білінгвальна освіта» у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Обґрунтовано дидактико-методичні основи та підходи до змісту двомовного навчання у вищих начальних закладах (ВНЗ). Проаналізовано теоретико-методологічної основи концепції двомовного навчання. Виокремлено особливості і проблеми конструювання білінгвального навчального плану. Розглянуто три основні типи двомовних освітніх програм, що застосовуються у практиці іншомовного навчання: перехідні, програми мовної підтримки та програми мовного збагачення. Представлено аналіз змісту і завдань односторонніх і двосторонніх двомовних програм (програм двомовного занурення), у ході яких відбувається реалізація ідей полікультурного виховання при здійсненні активного діалогу ідей, навчальних і життєвих стилів, традицій і культур студентів. Зазначено, що особливості новітнього етапу розвитку теорії та практики двомовного навчання зумовлені переходом до багаторакурсної парадигми полікультурної педагогіки. Визначено загальнодидактичні засади сучасної особистісно орієнтованої філософії вищої освіти. Досліджено особливості формулювання специфічних принципів двомовного навчання. 


Ключові слова


білінгвальна освіта; двомовне навчання; лінгводидактичний аспект; білінгвізм

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ball J. Enhancing learning of children from diverse language backgrounds: Mother tongue-based bilingual or multilingual education in the early years / Jessica Ball. – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. – UNESCO, 2011. – 87 p. [online]. – Available from: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002 122/212270e.pdf (in English).

Bialystok E. Bilingualism in Development: Language, literacy and cognition / Ellen Bialystok. – New York: Cambridge University Press, 2001. – 26 p. – Available from: http://assets.cambridge.org/97805216/32317/sample/9780521632317ws.pdf (in English).

Blanco M. G. Competencies needed by Bilingual Education Teachers / George M. Blanco // Association for Supervision and Curriculum Development [online]. – Available from: http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_ 197711_blanco. pdf (in English).

Descy P. The value of learning: evaluation and impact of education and training: third report on vocational training research in Europe: synthesis report / P. Descy, M. Tessaring. – Luxembourg: Office for official publications of the European Communities, 2005. – 61 p. (in English).

Diaz R. M. Thought and Two Languages: The Impact of Bilingualism on Cognitive Development / Rafael M. Diaz // Review of Research in Education. – Vol. (10). – 1983. – Pp. 23–54. – Available from: http://rre.sagepub.com/content/10/1/23. extract (in English).

Digital divide // Towards the European higher education area. Bologna process: National reports 2004–2005. – Bern, 2005. – Available from: 12 p.www.bo lognarefo rm.ch. (in English).

Porter R. P. The Politics of Bilingual Education / Rosalie Pedalino Porter. – New York: Basic Books, 1990. – 178 p. (in English).

Richard-Amato P. A. Making it happen: From interactive to participatory language teaching. Theory and practice / Patricia A. Richard-Amato. – NY: Longman, 2003 [online]. – Available from: http://www.joanwink.com/newsletter /2009/Richard-Amato_catalog-0709.pdf (in English).

Richards J. C., Hurley D. Language and content: Approaches to curriculum alignment. The Language Matrix / J. C. Richards, D. Hurley // Cambridge University Press. – Cambridge, 1990. – Pp. 144–159. [online]. – Available from: http://www. professorjackrichards.com/wp-content/uploads/Curriculum-Approaches-in-Language -Teaching.pdf (in English).

Rossell C. H., Baker K. The educational effectiveness of bilingual education / Christine H. Rossell, Keith Baker // Research in the Teaching of English. – Vol. 30. – 1996. – Pp. 7–74. – Available from: http://www.bu.edu/polisci/files/people/faculty/ rossell/papers/effectiveness.pdf (in English).

Senesac B. K. Two-way bilingual immersion: A portrait of quality schooling / Kirk B. Senesac // Bilingual Research Journal. – Vol. 26(1). – 2002. – Pp. 1–17. [online]. – Available from: http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1060&context=edu_fac (in English).

Thomas W., Collier V. A National Study of School Effectiveness for Language Minority Students’ Long-Term Academic Achievement / Wayne P. Thomas, Virginia P. Collier. – Centre for Research on Education, Diversity & Excellence (CREDE), 1996. – 335 p. – Available from: http://www.usc.edu/dept/education/CM MR/CollierThomasComplete.pdf (in English).

Yalden J. A. Typology of Bilingual Education / Janice Yalden // Advances in the Sociology of Language. – Vol. II. – 2005. – Pp. 413–432. (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Natalia Zakordonets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.