НІМЕЦЬКОМОВНА СПАДЩИНА ІВАНА ФРАНКА У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Nataliia Rokitska

Анотація


Висвітлена німецькомовна спадщина І. Франка з урахуванням особливостей його міжкультурної діяльності, яка найбільш яскраво виявилась у публікаціях письменника, скерованих до німецькомовного читача та перекладах його творів. Показано, що в своїй багатогранній діяльності І. Франко завжди орієнтувався на європейські масштаби, підтримуючи своєю літературознавчою діяльністю якісний рівень духовних надбань українства. Оскільки важливою умовою формування міжкультурної компетентності під час професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов є культурологічна складова із збереженням ціннісного ставлення до національної та іншомовних культур, то запропоновано в цьому процесі творчо використовувати німецькомовне літературне надбання геніального письменника і мислителя І. Франка.


Ключові слова


Іван Франко; німецькомовна спадщина; міжкультурна діяльність; національна культура; міжкультурна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bendzar B. Vklad Ivana Franka v spravu populiaryzatsii nadban ukrainskoi literatury sered avstriitsiv ta nimtsiv [Ivan Franko`s contribution in popularization of Ukrainian literature achievements among Austrians and Germans] // Ivan Franko. Statti i materialy. Ukrainske literaturoznavstvo: Mizhvidomchyi respublikanskyi zbirnyk. Vyp. 3. Lviv: Vyd-vo Lviv. un-tu, 1968. S. 83–88.

Bendzar B. Poetychna spadshchyna I. Franka nimetskoiu movoiu [Ivan Franko`s poetic heritage in German] // Ukrainske literaturoznavstvo: Respublikanskyi mizhvidomchyi zbirnyk. Ivan Franko. Statti i materialy. Lviv: Vyd-vo Lviv. un-tu, 1971. Vyp. 14. S. 46–51.

Vozniak M. Poezii Shevchenka v nimetskykh perekladakh FrankaZ zhyttia i tvorchosti Ivana Franka. [Shevchenko’s poetry in German translations by Franko. From life and work of Ivan Franko]. – K.: Vyd-vo Akademii nauk URSR, 1955. S. 266–303.

Hnatiuk M. Ivan Franko i problemy teorii literatury:navch. posib. [Franko and problems of literary theory, teach. guidances]. – K.: VTs «Akademiia», 2011. – 240 s.

Horak R., Hnativ Ya. Ivan Franko / Kn. desiata. Quo tendis [Ivan Franko. Tenth book. Quo tendis]. – Ch. 1. – Lviv, 2009. – 434 s.

Zymomria M., Zymomria I.Ivan Franko:lohika interpretatsii movoiu mety [Ivan Franco: logic interpreting by the language of purpose] //Retseptyvni modeli tvorchosti Ivana Franka. /Za red. prof. M. P. Tkachuka. – Ternopil: TNPU, 2007. – S. 182–194.

Kachaniuk-Spiekh I. Bezmezhneie pole. Ukrainska poeziia u perespivi nimetskoiu movoiu [Boudless field. Ukrainian poetry in German rehash]. – Ternopil, 2010. – 160 s.

Kosmeda T.A. Komunikatyvna kompetentsiia Ivana Franka: mizhkulturni, interpersonalni, rytorychni vymiry [Franko`s communicative competence: intercultural, interpersonal, rhetorical dimensions]. – Lviv, 2006. – 328 s.

Moskalenko M. Narysy z istorii ukrainskoho perekladu [Essays on the History of the Ukrainian translation] // Vsesvit. – 2006.– № 5–6. – S. 174–194.

Pohrebennyk Ya. Shevchenko v nimetskomovnomu sviti [Essays on the History of the Ukrainian translation] // Shevchenko i svit. – K.: Dnipro – 1989. – S. 167–200.

Rudnytskyi L. Ivan Franko i nimetska literatura: Ch. 10. Vidp. red. O. Kupchynskyi Naukove vydannia. Druhe utochnene i rozshyrene vydannia. [Franko and German literature: scientific publications]. Lviv, 2002. 239 s.

Franko I. Promova na 25-litnomu juwilei [Speech by 25-year anniversaries], K.: 1981; t. I, S. 308–311.

Franko I. Taras Shevchenko I joho zapovit [Taras Shevchenko and his "Testament"], K.: 1981 t. 34, S. 386–388.

Franko I. Narys istorii ukrainsko-ruskoi literatury do 1890 r. [Historical Essay about Ukranian-Ruthenian Literature till 1890] – Lviv, 1984. – S. 194–410.

Franko I. Vybir ukrainskykh narodnykh pisen [The choice of Ukrainian folk songs] // Ivan Franko. Zibr. tvoriv: u 50-ty tt. K.: Nauk. dumka, 1977. T. 10. S. 111–112.

Franko I. Auswahl aus den Volksliedern der Kleinrussen // Ivan Franko. Zibr. tvoriv: u 50-ty tt. K.: Nauk. dumka, 1977. T. 10. S. 119–132.

Franko I. Iz nimetskykh narodnykh pisen [From German folk songs] // Ivan Franko. Zibr. tvoriv: u 50-ty tt. K.: Nauk. dumka, 1977. T. 10. S. 397–414.

Franko I. Retsenziia na cheski pereklady tvoriv Tarasa Shevchenka [Review of the Czech translations of Taras Shevchenko] // Zibr. tvoriv: u 50-ty tt. K.: Nauk. dumka, 1981. T. 29. S. 492–544.

Franko I. Shevchenko v nimetskim odiazi [Shevchenko in the German clothing] // Zibr. tvoriv: u 50-ty tt. K.: Nauk. dumka, 1982. T. 35. S. 189–196.

Franko I. . Franko I. Shevchenko – po-nimetsky [Shevchenko in German] // Franko I. Zibr. tvoriv: u 50-ty tt. – K., 1983. T. 38. S. 525–530.

Iarema Ya. Frankoznavchi studii [Franko`s studios] / Uporiadkuv. S. Yaremy; nauk. red. I. Luchuk. Vyp. 8. Lviv, 2007. 288 s.

Franko I. Beiträge zur Geschichte und Kultur der Ukraine: Ausgewählte deutsche Schriften des revolutionären Demokraten 1882–1915. Unter Mitarbeit von O. Bileckyj und I. Bass. Herausge-geben und eingeleitet von E. Winter und P. Kirchner // Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas. Herausgegeben von E. Winter. Band XIV. Berlin: Akademie-Verlag, 1963. 578 s.

Um die Seele der gesamten Nation zu bereichern / N. V. Rokitska. Тernopil, 2011. – 160 s.

Vivere Memento! Antologie deutschsprachiger Werke von Ivan Franko / Herausgeber: A. Paslawska, T. Vogel, A. Woldan.-Lwiw: VNTL-Klasyka, 2016. – 300 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бендзар Б. Вклад Івана Франка в справу популяризації надбань української літератури серед австрійців та німців / Б. Бендзар // Українське літературознавство: міжвідомчий республіканський збірник. Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – Вип. 3. – С. 83–88.

Бендзар Б. Поетична спадщина І. Франка німецькою мовою / Б. Бендзар // Українське літературознавство: республіканський міжвідомчий збірник. Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – Вип. 14. – С. 46–51.

Возняк М. Поезії Шевченка в німецьких перекладах Франка // З життя і творчості Івана Франка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 266–303.

Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури: навч. посібник / М. Гнатюк. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 240 с.

Горак Р. Іван Франко. Quo tendis. Книга десята. Ч. 1 / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів, 2009. – 434 с.

Зимомря М. Іван Франко: логіка інтерпретації мовою мети / М. Зимомря, І. Зимомря // Рецептивні моделі творчості Івана Франка; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – С. 182–194.

Качанюк-Спєх І. Безмежнеє поле: українська поезія у переспіві німецькою мовою / І. Качанюк-Спєх. – Тернопіль, 2010. – 160 с.

Космеда Т. А. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри / Т. А. Космеда. – Львів: ПАІС, 2006. – 328 с.

Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. – 2006. – № 5–6. – С. 174–194.

Погребенник Я. Шевченко в німецькомовному світі / Я. Погребенник // Шевченко і світ. – К.: Дніпро, 1989. – С. 167–200.

Рудницький Л. Іван Франко і німецька література; відп. ред. О. Купчинський. Ч. 10. – 2-ге уточ. і розшир. вид. / Л. Рудницький. – Львів, 2002. – 239 с.

Франко І. Промова на 25-літньому ювілеї // Іван Франко. Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 308–311.

Франко І. Тарас Шевченко і його «Заповіт» // Іван Франко. Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 34. – С. 386–388.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Іван Франко. Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 194–410.

Франко І. Вибір українських народних пісень // Іван Франко. Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 10. – С. 111–112.

Франко І. Auswahl aus den Volksliedern der Kleinrussen // Іван Франко. Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 10. – С. 119–132.

Франко І. Із німецьких народних пісень // Іван Франко. Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 10. – С. 397–414.

Франко І. Рецензія на чеські переклади творів Тараса Шевченка // Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 29. – С. 492–544.

Франко І. Шевченко в німецькім одязі // Іван Франко. Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1982. – Т. 35. – С. 189–196.

Франко І. Шевченко – по-німецьки // Іван Франко. Зібр. творів: у 50-ти тт. – К.: Наук. думка, 1983. – Т. 38. – С. 525–530.

Ярема Я. Франкознавчі студії; упоряд. С. Яреми; наук. ред. І. Лучук / Я. Ярема. – Львів, 2007. – Вип. 8. – 288 с.

Franko I. Beiträge zur Geschichte und Kultur der Ukraine: Ausgewählte deutsche Schriften des revolutionären Demokraten 1882–1915. Unter Mitarbeit von O. Bileckyj und I. Bass. Herausge-geben und eingeleitet von E. Winter und P. Kirchner // Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas. Herausgegeben von E. Winter. Band XIV. – Berlin: Akademie-Verlag, 1963. – 578 s.

Um die Seele der gesamten Nation zu bereichern / Автор-укладач Н. В. Рокіцька. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 160 с.

Vivere Memento! Antologie deutschsprachiger Werke von Ivan Franko / Herausgeber: A. Paslawska, T. Vogel, A. Woldan. – Lwiw: VNTL-Klasyka, 2016. – 300 s.

Copyright (c) 2016 Nataliia Rokitska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.