МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО ПЕРЕКЛАДУ КОМЕРЦІЙНИХ ЛИСТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Tetyana Pasichnyk

Анотація


Запропоновано два варіанти моделі навчання писемного двостороннього перекладу англомовних комерційних листів. Вказані варіанти розроблено для філологів-перекладачів ІІI курсу у межах навчальної дисципліни «Перша іноземна мова (англійська)». Обґрунтовано доцільність циклічної організації навчального процесу. Навчальний матеріал за обома варіантами організовано за циклами занять, об’єднаних тими темами, що опрацьовуються протягом трьох навчальних модулів. Навчальний процес складається з трьох циклів, а саме навчання писемного перекладу: 1) переддоговірних комерційних листів; 2) договірних комерційних листів; 3) післядоговірних комерційних листів. Продемонстровано реалізацію розроблених варіантів моделі у межах кредитно-модульної системи навчання. Розроблено та представлено зміст практичних занять за обома варіантами моделей. Запропоновано критерії оцінювання якості виконаних перекладів. Визначено зміст самостійної роботи. Цим змістом є удосконалення умінь писемного перекладу комерційних листів, формування яких проводилося на попередньому аудиторному занятті. Контроль самостійної роботи студентів здійснюється в усній формі (обговорення) або письмовій формі (переклади, тести). Визначено перспективи використання результатів дослідження.


Ключові слова


зміст практичних занять; комерційні листи; кредитно-модульна система навчання; критерії оцінювання писемного перекладу; мікроцикл; модель навчання писемного перекладу; циклічна організація навчального процесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Movy, kul'tury ta pereklad u konteksti Yevropeys'koho spivrobitnytstva. Z nahody vidznachennya Yevropeys'koho Roku Mov [Languages, cultures and translation in the context of European cooperation. On the occasion of the celebration of the European year of languages], Kyiv, KNU, 2001. 542 p.

Onopchenko T. D. Lingvopsykholohichni osoblyvosti pysemnoho perekladu dilovoho lystuvannya [Lingustic and psychological peculiarities of written translation of business letters]. Visnyk KNLU. Seriya: Pedahohika, 2004, vol. 7, pp. 143–151.

Pasichnyk T. D. Eksperymental'na perevirka efektyvnosti metodyky navchannya maybutnikh perekladachiv pysemnoho perekladu komertsiynykh lystiv/ T. D. Pasichnyk [Experimental checking of the effectiveness of the methodology of teaching written translation of commercial letters to future translators]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriya: Romans'ko-hermans'ka filolohiya. Metodyka vykladannya inozemnykh mov, 2010, vol. 62, pp. 190–200.

Pasichnyk T. D. Problema vidboru kryteriyiv otsinyuvannya vmin' pysemnoho perekladu komertsiynykh lystiv [The problem of choosing the criteria for assessment of skills to do written translation of commercial letters]. Aktual'ni problemy filolohiyi ta amerykans'ki studiyi: materialy III Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. NAU, 2010, vol. 2, pp. 236–239.

V.V. Dubichyns'kyy. Suchasnyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy [The modern explanatory dictionary of Ukrainian language], Kharkiv, Shkola, 2006. 1008 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мови, культури та переклад у контексті Європейського співробітництва. З нагоди відзначення Європейського Року Мов. – К.: КНУ, 2001. – 542 с.

Онопченко Т. Д. Лінвопсихологічні особливості писемного перекладу ділового листування / Т. Д. Онопченко // Вісник Київськогонаціонального лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка. – 2004. – Вип.7. – С. 143–151.

Пасічник Т. Д. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх перекладачів писемного перекладу комерційних листів / Т. Д. Пасічник // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романсько-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2010. – Вип. 62. – С. 190–200.

Пасічник Т. Д. Проблема відбору критеріїв оцінювання вмінь писемного перекладу комерційних листів / Т. Д. Пасічник // Актуальні проблеми філології та американські студії: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22–24 квітня 2010 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – Т. 2. – С. 236–239.

Сучасний тлумачний словник української мови / за ред. В. В. Дубічинського – Харків: Школа, 2006. – 1008 с.

Copyright (c) 2016 Tetyana Pasichnyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.