АВТОМАТИЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ

Аndriana Onufriv

Анотація


Розглянуто проблему автоматизації мовленнєвих операцій у процесі формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в академічному професійно орієнтованому усному спілкуванні. Проаналізовано сутність поняття «англомовна компетентність в академічному професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів». Досліджено структуру вказаної компетентності. Обґрунтовано шляхи автоматизації мовленнєвих операцій у процесі формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в академічному професійно орієнтованому мовленні.Встановлено, що це відбувається шляхом розвитку фонетичних, граматичних і лексичних мовленнєвих навичок. Автоматизованість мовленнєвих навичок досягається завдяки виконанню відповідних типів вправ і завдань.


Ключові слова


англомовна компетентність в академічному професійно орієнтованому усному спілкуванні; майбутні маркетологи;автоматизація мовленнєвих операцій; мовленнєві навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Zagalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia. [The Overall European Recommendations on language education: learning, teaching and education. ], Kyiv, Lenvit, 2003, 273 p.

Kvalifikatsiinyi komitet UAM. Posadovi funktsii (oboviazky marketologa, bazovyi riven – fachivets vidilu [Qualification Committee. Job Descriptions: duties of marketers, basic level – specialist of the department]: Available at http://www.uam.kneu.kiev.ua/rus/content/fah_sertific.pdf>. (accessed 02.11.2016).

Kuchynova N.M. Psychologichni osoblyvosti profesiynogo myslennia marketologiv [The psychological peculiarities of occupational thinking of markeres] , Problemy suchasnoi psychologii, 2014, Vol. 24., pp. 441-454.

Metodyka navchania inozemnych mov i kultur: teoriia i praktyka: pidruchnyk dlya studentiv klasychnykh, pedagogichnykh i lingvistychnykh univesytetiv [The methods of foreign language and culture teaching: theory and practice/ed S.Nikolaieva], Kyiv, Lenvit, 2013, 590 p.

Ryabych L.M. Lektsiia yak zhanr amerykanskogo akademichnogo dyskersu. Aftr. diss. kand. ped.nauk. [A lecture as a genre of American academic discourse. PhD. ped. sci. diss.], Kharkiv, 2014, 18 p.

Sologub L.V. Komunikatyvni strategii fachovoi sotsializatsii adresata u naukovo-dydaktychnomu dyskursi (na materili suchasnykh pidruchnykiv z ekologiyi. Diss. kand. ped.nauk. [The communicative strategies of professional socialization of the addressee in academic and didactic discourse (based on contemporary English course books in ecology) PhD. ped. sci. diss.], Lviv, 214 p.

Shevchuk S.V., Klymenko I.V. Ukrayinska mova za profesiinym spramuvaniam [The Ukrainian language for special purpose], Kyiv, 2011, 696 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Кваліфікаційний комітет УАМ. Посадові функції (обов’язки маркетолога, базовий рівень – фахівець відділу. [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://www.uam.kneu.kiev.ua/rus/content/fah_sertific.pdf.

Кучинова Н. М. Психологічні особливості професійного мислення маркетологів / Н. М. Кучинова // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 24. – С. 441–454.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Рябих Л. М. Лекція як жанр американського академічного дискурсу: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Л. М. Рябих. – Харків, 2014. –18 с.

Сологуб Л. В. Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології): дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Л. В. Сологуб. – Львів, 2015. – 214 с.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник.– 2-ге вид., виправ. і доп. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко.– К.: Алерта, 2011. – 696 с. 

Copyright (c) 2016 Аndriana Onufriv

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.