ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Svitlana Dorda

Анотація


Показано, що підготовка до міжкультурного спілкування в умовах немовного вищого навчального закладу (ВНЗ) розуміється як взаємопов’язаний професійно орієнтований комунікативний, когнітивний та загальнокультурний розвиток студентів засобами як рідної, так й іноземної мов. Метою іншомовної підготовки студентів немовних ВНЗ (в нашому випадку – майбутніх юристів) є формування та розвиток у них іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності, яку можна визначити як сукупність різних компетенцій. Визначено поняття перекладацької компетенції. Виокремлено компоненти перекладацької компетенції. Наведено приклади особливостей перекладу юридичних текстів.


Ключові слова


навчання іноземним мовам; компетентністний підхід; перекладацька компетенція; професійна комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Vagapov A.S. Vybor adekvatnogo leksiko-frazeologicheskogo sootvetstviya pri perevode angliiskikh pravovedcheskikh tekstov [Choosing a proper lexical and idiomatic equivalent translating English legal texts]. Available at: http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/my-art.shtml

Dorda S.V. Mova prava ta osoblyvosti yiyi perekladu [Language of law and peculiarities of its translation] Visnyk Luhans'koho natsional'noho universytetu im. T.Shevchenka. Filolohichni nauky. Part II. № 9 (220). Luhans'k, 2011. pp. 163–170.

Karaban V.I. Pereklad anhliys'koyi naukovoyi i tekhnichnoyi literatury. Hramatychni trudnoshchi, leksychni, terminolohichni ta zhanrovo-stylistychni problemy [ Translation of English scientific and technical literature. Grammar difficulties, vocabulary, terminology and genre-stylistic problems] - Vinnytsya: Nova knyha, 2004. 576 p.

Ovcharuk O. Kompetentnosti yak klyuch do onovlennya zmistu osvity [Competencies as the key to the educational content renewal] - Stratehiya reformuvannya osvity v Ukrayini: Rekomendatsiyi z osvitn'oyi polityky. K.: «K.I.S.», 2003. pp. 13–42.

Rodyhina I. V. Kompetentnistno oriyentovanyy pidkhid do navchannya [Competence approach to education]. Kh.: Vyd. Hrupa «Osnova», 2005. 96 p.

Khvorostyankina A. Definitsiyi u zakonodavchykh tekstakh: pytannya teoriyi [Definitions in the legislative texts: theoretical issues] – Available at: http://www.minjust.gov.ua/0/6669/

Khomyakova N.P. Inoyazychnaya kommunikativnaya kompetentnostnaya model' yuristov, spetsializiruyushchikhsya v oblasti prava mezhdunarodnoi torgovli [ Foreign language communicative competence model of lawyers specializing in the field of the international trade law] Vestn. Mosk. un-ta. Vol. 19. Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya, 2009, Vol. 3. pp. 173–184.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вагапов А. С. Выбор адекватного лексико-фразеологического соответствия при переводе английских правоведческих текстов / А. С. Вагапов. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/my-art.shtml.

Дорда С. В. Мова права та особливості її перекладу / С. В. Дорда // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Філологічні науки. – 2011. – № 9 (220). – Ч. II. – C. 163–170.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576 с.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: К.І.С., 2003. – С. 13–42.

Родигіна І. В. Компетентністно орієнтований підхід до навчання / І. В. Родигіна // Харків: Вид. група «Основа», 2005. – 96 с.

Хворостянкіна А. Дефініції у законодавчих текстах: питання теорії / А. Хворостянкіна. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/6669/.

Хомякова Н. П. Иноязычная коммуникативная компетентностная модель юристов, специализирующихся в области права международной торговли / Н. П. Хомякова // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009. – № 3. – С. 173–184.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Svitlana Dorda

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.