ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ

Iryna Fedorenko

Анотація


Висвітлено зміст формування компетентності в англійському діалогічному мовленні у студентів І–ІІ курсів будівельного технікуму. Розглянуто поняття змісту навчання діалогічного мовлення. Описано та конкретизовано компоненти предметного аспекту змісту формування компетентності в англійському діалогічному мовленні: сфери і види діалогічного мовлення, теми, психологічні та мовленнєві ситуації спілкування, комунікативні ролі, проблеми і тексти, комунікативні наміри, країнознавчі та лінгвокраїнознавчі знання. Проаналізовано сфери англомовного спілкування майбутніх техніків-будівельників. Наведено приклади тематики текстів для навчання діалогічного мовлення англійською мовою. Визначено компоненти процесуального аспекту: мовленнєві знання, мовленнєві вміння у діалогічному мовленні та вправи для їх розвитку, які впливають на формування компетентності в англійському діалогічному мовленні у майбутніх техніків-будівельників. 


Ключові слова


предметний аспект; процесуальний аспект; знання; навички; вміння; комунікативні здібності

Повний текст:

PDF

Посилання


Azimov Je. G. Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponjatij (teorija i praktika obuchenija jazykam) [New dictionary of methodological terms and notions (theory and practice)], M., Ikar, 2009. 448 p.

Bergman N. M. Osnovy metodiki prepodavanija inostrannyh jazykov: uchebnik [Basis of methods foreign languages teaching: textbook], Kyiv, Higher School, 1986. 335 p.

Bim I. L. Teorija i praktika obuchenija nemeckomu jazyku v srednej shkole: problemy i perspektivy: ucheb. posobie dlja stud. ped. in-tov po special'nosti 2103 «Inostrannyj jazyk» [Theory and practice of the German language teaching in a secondary school: problems and prospects: tutorial for students of pedagogical universities, specialization 2103 “Foreign languages”], M., Education, 1988. 253 p.

Blonskij P. P. Pamjat' i myshlenie [Memory and intellection]. SPb.: Piter, 2001. 288 p.

Gal'skova N. D. Sovremennaja metodika obuchenija inostrannym jazykam: posobie dlja uchitelja [Modern methods of foreign languages teaching: tutorial for teachers], Moscow, Arkti, 2003. 190 p.

Kolesnikova I. L. Anglo-russkij terminologicheskij spravochnik po metodike prepodavanija inostrannyh jazykov [English–Russian terminological reference in Methods of foreign languages teaching]. SPb.: Blic, 2001. 223 p.

Korenjakina T. N. Formirovanie obshheuchebnyh umenij u mladshih shkol'nikov «gruppy riska»: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: spec. 13.00.01 «Obshhaja pedagogika, istorija pedagogiki i obrazovanija» [Formation of general educational skills of preschool children: “risk groups”: author’s abstract. Doc. ped. sci. diss.: spec. 13. 00. 01 “General pedagogic, History of pedagogic and education”], Astrahan, 2010. 29 p.

Metodika navchannja іnozemnih mov і kul'tur: teorіja і praktika: pіdruchnik dlja stud. klasichnih, pedagogіchnih і lіngvіstichnih unіversitetіv [Methods of foreign languages and culture teaching: theory and practice: textbook for students of classic, pedagogical and linguistic universities] / O. B. Bіgich, N. F. Borisko, G. E. Borec'ka ta іn.; za zag. red. S. Ju. Nіkolaєvoї. Kyiv, Lenvіt, 2013. 590 p.

Safonova V. V. Izuchenie jazykov mezhdunarodnogo obshhenija v kontekste dialoga kul'tur i civilizacij [Studying of languages for international communication in the context of cultures and civilization dialogue], Voronezh, Istoki, 1996. 237 p.

Skalkin V. L. Obuchenie dialogicheskoj rechi (na materiale angl. jazyka): posob. dlja uchit. [Interaction teaching (using the English language): tutorial for teachers], Kyiv, Rad. Shkola, 1989. 158 p.

Shhukin A. N. Obuchenie inostrannym jazykam: teorija i praktika: uchebnoe posobie dlja prepodavatelej i studentov [Foreign languages teaching: theory and practice: tutorial for teachers and students], M., Filomatis, 2004. 416 p.

Brown G. Teaching Talk: strategies for production and assessment / Brown G., Anderson A., Shillcock R., Yule G. London: Cambridge University Press, 1984. 178 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: ИКАР, 2009. – 448 с.

Бергман Н. М. Основы методики преподавания иностранных языков: учебник /Н. М. Бергман, В. А. Бухбиндер, В. Штрауса. – К.: Вища школа, 1986. – 335 с.

Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: проблемы и перспективы: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по специальности 2103 «Иностранный язык» / И. Л. Бим – М.: Просвещение, 1988. – 253 с.

Блонский П. П. Память и мышление / П. П. Блонский. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. / Н. Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2003. – 190 с.

Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб.: Блиц, 2001. – 223 с.

Коренякина Т. Н. Формирование общеучебных умений у младших школьников «группы риска»: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Т. Н. Коренякина. – Астрахань, 2010. – 29 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / В. В. Сафонова. – Воронеж: Истоки, 1996. – 237с.

 Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи (на материале англ. языка): пособие для учителей / В. Л. Скалкин. – К.: Рад. школа, 1989. – 158 с.

 Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика: учебное пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.

 Brown G. Teaching Talk: strategies for production and assessment / Brown G., Anderson A., Shillcock R., Yule G. – London: Cambridge University Press, 1984. – 178 p.

Copyright (c) 2016 Iryna Fedorenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.