ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

Oksana Voloshyna, Natalia Dmitrenko

Анотація


Висвітлено проблему підготовки майбутніх учителів іноземної мови до роботи в інклюзивних класах. Вивчено та проаналізовано нормативні документи щодо організації інклюзивної освіти в українській загальноосвітній школі, з’ясовано роль учителя у процесі запровадження інклюзії. Досліджено, що теоретичною і методологічною основою підготовки майбутнього вчителя іноземної мови є аксіологічний, антропологічний, цілісний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, диференційований, компетентнісний підходи. Визначено педагогічні умови формування і охарактеризовано високий рівень інклюзивної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Розглянуто контекстну технологію як провідну у формуванні інклюзивної компетентності та запропоновано методи і прийоми роботи вчителя іноземної мови в інклюзивному класі.


Ключові слова


інклюзивна компетентність; підготовка майбутніх учителів іноземної мови; інклюзивна освіта; рівень інклюзивної компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshyna O. V. Osoblyvosti kontekstnoho pidkhodu u navchanni studentiv pedahohichnoho universytetu [Peculiarities of contextual approach in training studenys of pedagogical university]. Naukovi zapysky Vinnyts’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubyns’koho. Series: Pedahohika i psykholohiya. – 2011, vol. 35, pp. 34–37.

Dmitrenko N.Ye. Shlyakhy udoskonalennya metodychnoyi pidhotovky maybutnikh vchyteliv inozemnoyi movy pochatkovoyi shkoly [The ways of improvement of methodological training of English teachers of primary school]. Naukovi zapysky. – Vol. 104 (2). – Series: Filolohichni nauky (movoznavstvo): U 2 ch. – Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2012. pp. 364–368.

Kazachiner O. S. Inklyuzyvna kompetentnist’ uchytelya inozemnoyi movy [Inclusive competence of foreign language teacher]. Kh.: Osnova, 2016. 93 p.

Kazachiner O. S. Inklyuzyvnyy pidkhid do navchannya inozemnoyi movy [Inclusive approach to foreign language training]. Kh.: Osnova, 2016. 95 p.

Kontseptsiya rozvytku inklyuzyvnoyi osvity (Nakaz MON Ukrayiny # 912 vid 01.10.2010). [Conception of inclusive education development]. – Available at: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-31e5dbbf877ae/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волошина О. В. Особливості контекстного підходу у навчанні студентів педагогічного університету / О. В. Волошина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2011. – Вип. 35. – С. 34–37.

Дмітренко Н. Є. Шляхи удосконалення методичної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови початкової школи / Н. Є. Дмітренко // Наукові записки. – Вип. 104 (2). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 364–368.

Казачінер О. С. Інклюзивна компетентність учителя іноземної мови / О. С. Казачінер – Х.: Вид. група «Основа», 2016. – 93 c.

Казачінер О. С. Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови / О. С. Казачінер – Х.: Вид. група «Основа», 2016. – 95 c.

Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ МОН України № 912 від 01.10.2010 р.). Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-31e5dbbf877ae/.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Oksana Voloshyna, Natalia Dmitrenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.