ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Victoria Barkasi, Maria Kazakova, Tetiana Filippyeva

Анотація


Визначається роль європейського досвіду при підготовці майбутніх учителів іноземних мов в сучасному інформаційному суспільстві. Розглядається важливість застосування міжнародних зв'язків в галузі освіти. Стверджується, що вивчення досвіду освітніх систем передових європейських держав дозволяє критично підходити до проблем освіти в Україні. Висвітлюється, як участь у виконанні TEMPUS-проекту «Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій (змішаного навчання) до підготовки вчителів» кафедри англійської мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського може стати ефективним засобом для вдосконалення підготовки майбутніх учителів іноземних мов.


Ключові слова


європейського досвід; інформаційне суспільство; проект TEMPUS; змішане навчання; модуль

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [The Law of Ukraine "On Higher Education"]. Available at: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo /111.

Koziyevs'ka O. Stratehiyi internatsionalizatsiyi vyshchoyi osvity: mizhnarodnyy dosvid ta ukrayins'ki perspektyvy [Strategies for internationalization of higher education: international experience and Ukrainian prospects]. Vyshcha shkola, 2012, vol. 7, pp 30–39.

Stepko M. Svitovi tendentsiyi rozvytku system vyshchoyi osvity ta problemy zabezpechennya yakosti y efektyvnosti vyshchoyi osvity v Ukrayini [Global trends in the development of higher education and problems of providing quality and efficiency of higher education in Ukraine]. Vyshcha shkola, 2013, vol. 7, pp 13–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo /111.

 Козієвська О. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід та українські перспективи / О. Козієвська // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 30–39.

Степко М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні / М. Степко // Вища школа. – 2013. – № 7.

Copyright (c) 2016 Victoria Barkasi, Maria Kazakova, Tetiana Filippyeva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.