ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ КОНЦЕПТИ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У США

Natalia Bidyuk, Maryna Ikonnikova

Анотація


Розглянуто теоретичні та методичні засади вищої філологічної освіти у США. З’ясовано сучасні тенденції розвитку філології в цій країні наукової галузі і напряму професійної підготовки. Розкрито соціокультурні особливості філологічної освіти у США. Проаналізовано трансформацію системи філологічної освіти на концептуальному, законодавчо-нормативному, організаційно-педагогічному, змістовому, інституційному та соціокультурному рівнях. Встановлено, що зміст підготовки передбачає інтеграцію соціально-гуманітарної, лінгвістичної, літературознавчої, перекладацької складових і спрямований на формування компетентного філолога-дослідника, філолога-перекладача, філолога-літературознавця, загалом духовної багатомовної особистості. Виокремлено та охарактеризовано ключові компетентності філолога (лінгвістична, літературознавча, перекладацька, крос-культурна, інформаційна, дослідницька). Особливу увагу звернено на проблему забезпечення якості філологічної освіти, зокрема визначено критерії та їх показники. Окреслено перспективи подальших наукових досліджень з проблем філологічної освіти у США.


Ключові слова


філологічна освіта; зміст; ключові компетентності; організація навчання; мультикультуралізм; інтердисциплінарність; США

Посилання


Bidyuk N. M. Kontseptualni zasady profesiynoyi pidgotovky fakhivtsiv z prykladnoyi lingvistyky v SSHA [Conceptual Foundations of Specialists’ in Applied Linguistics Professional Training in the USA], Porivnyalna profesiyna pedagogika, 2013. No, pp. 105–116.

Semenog O. M. Profesiyna pidgotovka maybutnikh uchyteliv ukrayinskoyi movy i literatury: monografiya [Future Ukrainian Language and Literature Teachers’ Professional Training], Sumy, VVP “Mriya-1” TOV, 2005, 404 p.

Bennett M. J. Towards ethnorelativism: a developmental model of intercultural sensitivity, Education for the intercultural experience, Yarmouth, Intercultural Press, 1993, 400 p.

Brisling R., Cushner K., Cherrie C. Intercultural interactions, Beverly Hills, Sage Publications, 1986, 48 p.

Carnegie Classification of Institutions of Higher Education [foreword by Lee. S. Shulman], The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Stanford, Carnegie Publications, 2001, 198 p.

Department of Languages, Linguistics and Comparative Literature, FAU [Electronic resource]. Mode of access: http://www.fau.edu/LLCL/.

Gay G. Culturally responsive teaching: theory, research and practice (2 edition), New York, Teachers College Press, 2010, 289 p.

Hymes D. H. On Communicative Competence, New York, Harmondsworth, Penguin, 1972, pp. 269–293.

Hughes R. Internationalization of Higher Education and Language Policy: Questions of Quality and Equity, Higher Education Management and Policy, 2008, Vol. 20, No 1, pp. 111–128.

Labov W. Sociolinguistique, P., Ed. de Minuit, 1976, 275 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бідюк Н. М. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики в США / Н. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – Вип. 2 – С. 105–116.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія. / О. М. Семеног. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. – 404 с.

Bennett M. J. Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity / M. J. Bennett // Education for the intercultural experience / in ed.: R. M. Paige. –Yarmouth: Intercultural Press, 1993. – 400 p.

Brisling R. W. Intercultural interactions / R. W. Brisling, K. Cushner, C. Cherrie. –Beverly Hills: Sage Publications, 1986. – 48 p.

Carnegie Classification of Institutions of Higher Education [foreword by Lee. S. Shulman] / The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. – Stanford: Carnegie Publications, 2001. – 198 p.

Department of Languages, Linguistics and Comparative Literature, FAU. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.fau.edu/LLCL/.

Gay G. Culturally responsive teaching: theory, research and practice (2 edition) / G. Gay. –New York: Teachers College Press, 2010. – 289 p.

Hymes D. H. On Communicative Competence / D. H. Hymes; in eds.: J. B. Pride and Janet Holmes. –New York: Harmondsworth: Penguin, 1972. – Р. 269–293.

Hughes R. Internationalization of Higher Education and Language Policy: Questions of Quality and Equity / R. Hughes // Higher Education Management and Policy. – 2008. – Vol. 20. – № 1. – P. 111–128.

Labov W. Sociolinguistique / W. Labov. – P.: Ed. de Minuit, 1976. – 275 p.

Copyright (c) 2016 Natalia Bidyuk, Maryna Ikonnikova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.