МІЖНАРОДНА ОСВІТА ТА КРОСКУЛЬТУРНЕ НАВЧАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Angelika Solodka

Анотація


Відзначено, що світ нині об’єднаний турботою про виховання громадянина всієї планети. Інтенсивно розвивається американський освітній простір, спрямований на створення глобальної освіти людини незалежно від місця її проживання. Розуміння того, що сучасна освіта має стати міжнародною, спрямовано на розвиток здатності молоді оцінювати явища з позиції іншої людини, різних культур. Міжнародна освіта розглядається як наукова та прикладна соціально-педагогічна діяльність. Показано, що її основне завдання полягає у вихованні особистості, здатної до міжкультурного діалогу. Такий напрям освіти створює умови для кроскультурного навчання, результатом якого є формування здібності молодої людини сензитивно і компетентно взаємодіяти в різних культурних контекстах. Встановлено, що основну мету і результат кроскультурного навчання становить формування готовності особистості до кроскультурної взаємодії.


Ключові слова


міжнародна освіта; кроскультурне навчання; кроскультурна взаємодія; готовність до кроскультурної взаємодії

Повний текст:

PDF

Посилання


Bennett M. J. A developmental approach to training for intercultural sensitivity / M. J. Bennett // A International Journal of Intercultural Relations. 1986, vol. 10. Р. 179–196.

Brislin R. Intercultural Communication Training / R. Brislin / Handbook of International and Intercultural Communication [ed. by Molefi Kete Asante and William B. Gudykunst]. Newbury Park, Calif.: Sage, 1989, 498 p.

Brislin R. W. Intercultural Communication Training: An Introduction / R. W. Brislin., N. Yoshida. – Thouthsand Oaks, C A: Sage Publication, 1994. – 46 p.

Brislin R. W. Cross-cultural orientation programs / R. W. Brislin, P. Pedersen. – New York: Gardner Press, 1976, 78 p.

Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Philadelphia, P A: Multilingual Matters / M. Byram // Language Learning Journal. 1997, vol. 10. Р. 32–38.

Condon J. An Introduction to Intercultural Communication / J. Condon, Y. Fathi. – New York: Macmillan, 1975. 343 р.

Dodd C.H. An Introduction to Intercultural Effectiveness Skills / C.H.Dodd // Multicultural Skills for Multicultural Societies [ed. by Carley H. Dodd and Frank F. Montalvo]. – Washington, D. C.: SIETAR, 1987. – 402 p.

Engle L. Assessing language acquisition and intercultural sensitivity development in relation to study abroad program design / L. Engle, J. Engle // The Interdisciplinary Journal of Study Abroad. 2004, vol. 10. Р. 253–276 р.

Goldstein D. L. The analysis of the effects of experiential training on sojourners’ cross-cultural adaptability / D. L. Goldstein, D. H. Smith // International Journal of Intercultural Relations, 1999. vol. 23 (1). Р. 157–173.

Grove C. L. New Conceptualization of Intercultural Adjustment and the Goals of Training / C. L. Grove, T. Ingemar // International Journal of Intercultural Relations. 1985, vol. 9. Р. 205–33.

Holmberg B. Open University / B. Holmberg // The international encyclopedia of education. – Oxford: Pergamon, 1994, vol. 7. P. 420–422.

Jenkins H. M. Educating students from Other Nations / H. M. Jenkins. San Francisco, 1983.– 214 р.

Kim Y. Y. Intercultural communication competence: A systems-theoretic view / Y. Y. Kim, W.Gudykunst, Y. Y. Kim // Readings on communicating with strangers. An approach to intercultural communication. New York: McGraw Hill, 1992. Р. 371–381.

Kitsantas A. Studying abroad: The role of college students’ goals on the development of cross-cultural skills and global understanding / A. Kitsantas, J. Meyers // College Student Journal. 2004 vol. 3. Р. 441–452.

Klineberg O. At a foreign university: An International Study of Adaptation and Coping / O. Klineberg, W. F. Hull // Journal of Social Issues, 1979, vol. 18. P. 41–54.

Knight J. Updating the Definition of Internationalization / J. Knight // International Higher Education. – 2003, vol. 33. P. 3–39.

Leask B. Bridging the Gap: Internationalizing University Curricula / B. Leask // Journal of Studies in International Education. 2001, vol. 5 (2). P. 115–130.

Molefi А Handbook of International and Intercultural Communication / A. Molefi, W. B. Gudykunst. – Newbury Park, Calif.: Sage, 1989. 348 р.

Olson C. L. Global competency and intercultural sensitivity / C. L. Olson, K. R. Kroeger // Journal of Studies in International Education, 2001, vol. 5 (2). Р. 116–137.

Ruben B. D. The study of crosscultural competence: Traditions and contemporary issues / B. D. Ruben // International Journal of Intercultural Relations. 1989, vol. 13. Р. 229–240.

Solodka A. K. Crosscultural interaction in higher education / Solodka A. K. // Internationale virtualle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen Die Ukraine aus globaler Sicht. Munchen 27-29 October. – Munchen–Berlin: Verlag Otto Sagner, 2010. S. 277–285.

Solodka A. K. Development of crosscultural training / A. K. Solodka // Science and education a new dimension. Pedagogy and psychology. 2013, vol. 3. P. 31–37.

Solodka A. K. Personality Characteristics as Predictors of Affective Availability to Interact across Cultures / A. K. Solodka // Arab World English journal. 2013, vol. 4. P. 213–219.

Solodka A. K. Formation the availability of pedagogical process participants to interact across cultures: model and methodic / A. K. Solodka // British journal of Science, Education and Culture. 2014, vol. 1 (5). London, 2014. P. 46–52.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Angelika Solodka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.