ЛІНГВІСТИЧНИЙ СКЛАДНИК ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У НІМЕЧЧИНІ

Svitlana Amelina

Анотація


Розглянуто змістові особливості лінгвістичного складника програм професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини у контексті застосування компетентнісного підходу до навчання майбутніх фахівців. Представлено змістове наповнення лінгвістичного складника бакалаврських перекладацьких програм. Вказано основні компетентності перекладача, пов’язані з лінгвістичною підготовкою, зокрема: використання мовних засобів робочих мов перекладача, здатність самостійно вирішувати наукову або практичну проблему з урахуванням фахової специфіки, знання термінологічних та лексикографічних матеріалів і методів роботи, знання новітнього інструментарію професійної діяльності. Акцентовано на компетентностях у сфері лексикології і термінології під кутом зору використання знань із цих дисциплін для здійснення перекладу. Наведено приклади визначення типів вправ, які є релевантними для навчання перекладачів, з урахуванням їх лінгвістичних особливостей. 


Ключові слова


лінгвістичні особливості; компетентнісний підхід; програми; майбутній перекладач

Повний текст:

PDF

Посилання


Zahal'noyevropeys'ki rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vyvchennya, vykladannya, otsinyuvannya [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment] / Naukovyy redaktor ukrayins'koho vydannya S. Y. Nikolayeva. K.: Lenvit, 2003. 273 s.

Master of Arts in Übersetzungswissenschaft. Modulhandbuch. Dezember 2014. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.uni-heidelberg.de/md/sued/imstudium/modulhandbuch_ma_uebersetzungswissenschaft_version_2_2014_12.pdf.

Nord C. Fertigkeit Übersetzen. Ein Kurs zum Übersetzen lehren und –lernen. – BDÜ Fachverlag, 2010. 246 S.

Orban W. Innovative Bewertungsmethoden in einem PBL-basierten Lehr- und Lernkontext – das Übersetzungsprojekt als exemplarischer Fall in: Translation in Transition. – Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier. 2010, № 3. 27 S.

Siepmann D. Übersetzungsunterricht zwischen Wunschvorstellung und Wirklichkeit: Theoretische Überlegungen, empirische Befunde und Anregungen für die Praxis in: Fremdsprachen und Hochschule. – 1997, № 51. 32 S.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Master of Arts in Übersetzungswissenschaft. Modulhandbuch. Dezember 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uni-heidelberg.de/md/sued/imstudium/modulhandbuch_ma_ uebersetzungswissenschaft_version_2_2014_12.pdf.

Nord C. Fertigkeit Übersetzen. Ein Kurs zum Übersetzen lehren und lernen. – BDÜ Fachverlag, 2010. – 246 S.

Orban W. Innovative Bewertungsmethoden in einem PBL-basierten Lehr- und Lernkontext – das Übersetzungsprojekt als exemplarischer Fall in: Translation in Transition. – Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier. – 2010. – № 3. – 27 S.

Siepmann D. Übersetzungsunterricht zwischen Wunschvorstellung und Wirklichkeit: Theoretische Überlegungen, empirische Befunde und Anregungen für die Praxis in: Fremdsprachen und Hochschule. – 1997. – № 51. – 32 S.

Copyright (c) 2016 Svitlana Amelina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.