ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Inna Pododimenko

Анотація


Висвітлено надзвичайно нагальну й вагому проблему іншомовної підготовки студентів в умовах соціально-економічної трансформації України та входження нашої держави у світовий освітній простір. З позиції сучасних теоретико-методологічних засад подано всебічну характеристику впливу інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій на ефективність та результативність вивчення іноземних мов. Наголошено, що об’єктивний аналіз передового зарубіжного досвіду, зокрема США, дозволить вітчизняній педагогічній спільноті ефективно вирішувати організаційні, навчально-методичні, технологічні та управлінські проблеми впровадження ІКТ у навчальний процес вищих навчальних закладів. Визначено особливості застосування технології інтерактивної цифрової розповіді при вивченні іноземної мови у контексті досвіду провідних американських університетів. Виокремлено низку позитивних моментів щодо застосування технології інтерактивної цифрової розповіді при вивченні іноземної мови у вищій школі (покращення мотивації студентів, підвищення впевненості в оволодінні іноземною мовою, створення ситуації успіху, сприяння глибшому розумінню навчального матеріалу, активізації участі студентів на занятті) із зазначенням низку труднощів щодо застосування інноваційної технології у вітчизняному освітньому просторі. Особливу увагу зосереджено на необхідності осмислення й творчого використання зарубіжного досвіду з іншомовної підготовки майбутніх фахівців у освітній практиці України.


Ключові слова


інноваційні педагогічні технології; інформаційно-комунікаційні технології; ключові компетенції ХХІ століття; змішані форми навчання; іншомовна підготовка; зарубіжний досвід

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bykov V.Yu., Chepurna N.M., Saukh V.M. Informatyzatsiya rehional'noyi systemy osvity: zahalnyy opys i osnovni komponenty realizatsiyi [Informatization of regional system of education: general description and key components of its realization]. Komp'yuter u shkoli ta sim'yi, 2006, Vol. 3, pp. 3–6.

Lohinova A.V. Tsifrovoe povestvovanie kak sposob obucheniya kommunikatsii na inostrannom yazyke [Digital storytelling as a teaching method of foreign language communication]. Molodoi uchenyi, 2015, Vol. 7, No. 87, pp. 805–809.

Spodin L.A. Osvita yak determinanta rozvytku osobystosti [Education as a determinant of personality development]. Naukovyy visnyk Natsional'noho ahrarnoho universytetu, 2005, Vol. 90, pp. 252–256.

Filatova V.G. Ispol'zovanie innovatsionnykh vozmozhnostei komp'yuternykh tekhnologii v obuchenii inostrannomu yazyku [Usage of innovative opportunities of computer technology in foreign language teaching]. (In Russ.). Available at: https://docs.google.com/document/d/1FxE9vwdLNNQrv7270MRtOAj Vymy2tybHhm5g67GEXjA/edit?pli=1 (accessed 25.09.2016).

Barrett H.C. Digital Stories in ePortfolios: Multiple Purposes and Tools (In Eng.). Available at: http://electronicportfolios.org/digistory/purposesmac.html (accessed 25.09.2016).

Barrett H.С. Storytelling in higher education: A theory of reflection on practice to support deep learning. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 2005, Vol. 1, pp. 1878–1883.

Dogan B., Robin B. Implementation of digital storytelling in the classroom by teachers trained in a digital storytelling workshop. Technology and Teacher Education Annual, 2008, Vol. 19 (2), pp. 902–907.

Nguyen A. Negotiations and challenges: An investigation into the experience of creating a digital story. Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education. University of Houston, Houston. (In Eng.). Available at: http://gradworks.umi.com/34/62/3462838.html (accessed 25.09.2016).

Robin B.R. Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into practice, 2008, Vol. 47 (3), pp. 220–228.

Robin B.R. The effective uses of digital storytelling as a teaching and learning tool. Handbook of research on teaching literacy through the communicative and visual arts, 2008, Vol. 2, pp. 429–440.

Robin B.R., McNeil, S.G. What educators should know about teaching digital storytelling. Digital Education Review, 2012, Vol. 22, pp. 37–51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Биков В. Ю. Інформатизація регіональної системи освіти: загальний опис і основні компоненти реалізації / В. Ю. Биков, Н. М. Чепурна, В. М. Саух // Комп’ютер у школі та сім’ї. – № 3. – 2006. – С. 3–6.

Логинова А. В. Цифровое повествование как способ обучения коммуникации на иностранном языке / А. В. Логинова // Молодой ученый, 2015. – № 7 (87). – С. 805–809.

Сподін Л. А. Освіта як детермінанта розвитку особистості / Л. А. Сподін // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2005 – № 90. – С. 252–256.

Филатова В. Г. Использование инновационных возможностей компьютерных технологий в обучении иностранному языку / В. Г. Филатова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.google.com/document/d/1FxE9vwdLNNQrv7270MRtOAjVymy2tybHhm5g67GEXjA/edit?pli=1.

Barrett H. C. Digital Stories in ePortfolios: Multiple Purposes and Tools / H. C. Barrett. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://electronicportfolios.org/digistory/purposesmac.html.

Barrett H. С. Storytelling in higher education: A theory of reflection on practice to support deep learning / H. C. Barrett // Technology and Teacher Education Annual, 2005. – P. 1878–1883.

Dogan B. Implementation of digital storytelling in the classroom by teachers trained in a digital storytelling workshop / B. Dogan, B. Robin // Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 2008. – P. 902–907.

Nguyen A. Negotiations and challenges: An investigation into the experience of creating a digital story: Doctoral dissertation. – University of Houston, Houston, TX. – [Electronic resource]. – Mode of access: http://gradworks.umi.com/34/62/3462838.html.

Robin B. R. Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom / B. R. Robin // Theory into Practice, 2008. – No. 47. – P. 220–228.

Robin B. R. The effective uses of digital storytelling as a teaching and learning tool / B. R. Robin // Handbook of research on teaching literacy through the communicative and visual arts, 2008. – Vol. 2. – P. 429–440.

Robin B. R. What educators should know about teaching digital storytelling / B. R. Robin, S. G. McNeil // Digital Education Review, 2012. – No. 22. – P. 37–51.

Copyright (c) 2016 Inna Pododimenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.