ПРОБЛЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ТА ГОВОРІННІ

Natalia Dobrovolska

Анотація


Розглянуто проблему інтегрованого формування англомовної компетентності в читанні і говорінні. Описано принципи, в основі яких лежить ідея інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності. Вказано, які ідеї необхідно враховувати в процесі розробки методики інтегрованого формування в студентів англомовної компетентності в читанні та говорінні: одночасне формування навичок та вмінь читання і говоріння; трактування читання і говоріння як цілей і засобів навчання; підготовка студентів до усного мовленнєвого висловлювання на основі роботи з текстом; використання текстів з метою створення інформаційної та лінгвістичної основи висловлювання; врахування особливостей професійного дискурсу; ретельний відбір текстового матеріалу; залучення механізму переносу навичок і вмінь читання та говоріння; письмова фіксація інформації, власних ідей; оволодіння лінгвосоціокультурними знаннями і вміннями паралельно з навчанням читання та говоріння.


Ключові слова


інтегроване навчання; читання; говоріння; англомовна компетентність; мовленнєва діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Gaponova S. V. Vzayemopovyazane navchannya vy`div movlennyevoyi diyal`nosti u procesi navchannya inozemnoyi movy` [Integrated teaching different speech activities in foreign language teaching] // Inozemni movy, 2009, Vol. 2, P. 13–16.

Lohvina S. A. Synerhiya vydiv movlennyevoyi diyal’nosti u navchal’nomu protsesi, Visnyk Natsional’noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny, 2013, Vyp. 5. [Synergy of speech activities in educational process] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_17.

Metodyka navchannya inozemnykh mov i kul’tur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice], Bihych O. B., Borysko N. F., Borets’ka H. E. ta in.; za zah. red. S. Yu. Nikolayevoyi. K.: Lenvit, 2013. 590 p.

Novyy slovnyk inshomovnykh sliv: blyz’ko 40 000 sl. i slovospoluchen’ [New dictionary of foreign words: nearly 40000 words and word combinations], L. I. Shevchenko, O. I. Nika, O. I. Khom"yak, A. A. Dem"yanyuk; za red. L. I. Shevchenko. K.: ARIY, 2008. 672 p.

Stativka V. I. Vzayemopov"yazane navchannya vydiv movlennyevoyi diyal’nosti uchniv osnovnoyi shkoly v protsesi pidhotovky ta stvorennya tekstiv [Integrated teaching secondary pupils speech activities in the process of preparing and creating texts], avtoref. dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.02. – K., 2006. – 40 p.

Bernhardt E. B. Understanding Advanced Second-Language Reading / E. B. Bernhardt. – New York, NY: Routledge, Taylor and Francis Group, 2010. 218 p.

Hinkel E. Integrating the four skills: Current and historical perspectives / E. Hinkel // Oxford Handbook in Applied Linguistics; R.B. Kaplan (Ed.). – Oxford University Press, 2010. 2nd ed. P. 110–126.

Kern R. G. Literacy and language teaching / R. G. Kern. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 304 p.

Vernier S. The five language skills in the EFL classroom / S. Vernier, S. Barbuzza, S. D. Giusti, G. Moral // Nueva Revista de Lenguas Extranjeras. – 2008, Vol. 10. P. 263–261.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гапонова С. В. Взаємопов’язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови / С. В. Гапонова // Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С. 13–16.

Логвіна С. А. Синергія видів мовленнєвої діяльності у навчальному процесі / С. А. Логвіна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_17.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Новий словник іншомовних слів: близько 40000 сл. і словосполучень / Л. І. Шевченко, О. І. Ніка, О. І. Хом’як, А. А. Дем’янюк. – К.: АРІЙ, 2008. – 672 с.

Статівка В. І. Взаємопов’язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / В. І. Статівка. – К., 2006. – 40 с.

Bernhardt E. B. Understanding Advanced Second-Language Reading / E. B. Bernhardt. – New York, NY: Routledge, Taylor and Francis Group, 2010. – 218 p.

Hinkel E. Integrating the four skills: Current and historical perspectives / E. Hinkel // Oxford Handbook in Applied Linguistics; R.B. Kaplan (Ed.). – 2nd ed. – Oxford University Press, 2010. – P. 110–126.

Kern R. G. Literacy and language teaching / R. G. Kern. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 304 p.

Vernier S. The five language skills in the EFL classroom / S. Vernier, S. Barbuzza, S. D. Giusti, G Moral. // Nueva Revista de Lenguas Extranjeras. – 2008. – N 10. – P. 263–291.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Natalia Dobrovolska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.