СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ В СУМЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ –ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Oksana Klochko

Анотація


Встановлено, що бурхливий розвиток промисловості та соціально-культурні перетворення в Сумщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. потребували збільшення частки освіченого населення, в тому числі жіночого. Вказано на певну динаміку процесу заснування жіночих гімназій у регіоні: в період 1870–1914 рр. тут було засновано тринадцять таких навчальних закладів – державних і приватних. Встановлено, що матеріальне забезпечення державних гімназій було доволі скрутним, проте завдяки земствам, представникам місцевих громад і меценатам основні потреби закладів були забезпечені. Приватна благодійна ініціатива мала велике значення для вирішення фінансово-господарських питань жіночих гімназій. Серед благодійників в Сумському регіоні особливе місце належить родинам Харитоненків і Терещенків, котрі виділяли значні кошти на побудову приміщень для гімназій та їх утримання.


Ключові слова


жіноча гімназія; Сумщина; приватна ініціатива; доброчинність; громадськість

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Sumskoyi oblasti (DASO) – F.R–500 – Op. 1. – Spr. 2. – 27 p.

DASO. – F. R–819 – Op. 1. – Spr. 3, 28 p.

DASO. – F. R–819 – Op. 1. – Spr. 10, 50 p.

DASO. – F. R–819 – Op. 1. – Spr. 13, 39 p.

DASO. – F. R–819 – Op. 1. – Spr. 16, 165 p.

DASO. – F. R–819 – Op. 1. – Spr. 87, 95 p.

DASO. – F. R–819 – Op. 1. – Spr. 92, 58 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 3, 67 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 52, 168 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 54, 5 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 55, 67 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 57, 3 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 59, 56 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 117, 62 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 331, 130 p.

DASO. – F. R–1004 – Op. 1. – Spr. 414, 26 p.

Babina O. I. Stanovlennia ta rozvytok himnaziynoyi osvity v Ukraini (v kintsi XIX – na pochatku XX stolittia): avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.01 [Formation and development of gymnasium education in Ukraine (in XIX-XX centuries], Kyiv, 2000, 20 p.

Bohachevska-Khomiak M. Bilym po bilomu. Zhinky v hromadskomu zhytti Ukrainy 1884–1939 [White on white. Women in social life of Ukraine], Kyiv: Lybid, 1995, 424 p.

Vorobiova H. P. Rozvytok zhinochoi osvity na Sumshchyni v ХІХ – na pochatku ХХ stolittia [Development of female school education in Sumy region in 19th – early 20th century]. Humanizatsia navchalno-vykhovnoho protsesu: zbirnyk naukovykh prats, Slaviansk, 2004, Vol. XII, pp. 17–24.

Vorontsov A. Materialy dlia istorii i statistiki uchebnykh zavedenii Ministerstva narodnogo prosveshchenia. Uchebnye zavedenia v g. Sumy [Materials for the history and statistics of the educational institutions of the Ministry of national education. Educational establishments in Sumy], Sankt-Peterburg: Printing house of F. S. Sushchinskii, 1865, 91 p.

Guriev A. D. Istoriia goroda Krolevtsa [The history of Krolevets city]. Krolevets: Printing house of A. S. Levine, 1914, 35 p.

Zhukova S. P. Blahodiinytska diialnist rodyny Tereshchenkiv u kulturno-osvitnii spravi Glukhova [Charity of Tereshchenko family in cultural educational business of Glukhov], Zberezhennia istoryko-kulturnykh nadban Hlukhivshchyny. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, Gluhіv, 2002, pp. 50–55.

Lutsenko V. P. Iz istorii srednego zhenskogo obrazovaniia na Sumshchine v nachale XX veka [From the history of female secondary education in Sumy region in the early 20th century], Materialy piatoi Sumskoi oblasnoi naukovoi istoryko-krayeznavchoi konferentsii (ch.2, Istoriia), Sumy: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, 2003, pp. 52–57.

Polozhenie o stipendii imeni Anny Aleksandrovny Stepurskoy pry Sumskoy zhenskoy hymnazii [The scholarship Named after Anna Samburska in Sumy high school for girls], Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniia, 1883, № 6 (Chast 227), 442 р.

Rozhevetskii N. P. Materialy k istorii g. Lebedina (v 1860-e gody) [Materials of the history of Lebedyn city (1860)], Kharkiv, 2007, 64 p.

Rodevich M. Sbornik deistvuiushchikh postanovlenii i rasporiazhenii po zhenskim gimnaziiam i progimnaziiam Ministerstva narodnoho prosveshcheniia za 1870 g. s izmeneniiami i dopolneniiami [Collection of workng regulations and directives for high school and colleges for girls of the Ministry of Public Education (1870): with changes and additions]. Sankt-Peterburg: Printing house of M. A. Khana, 1884, 345 p.

Sbornik postanovlenij po Ministerstvu narodnogo prosveshheniia. Tom sedmoj. 1877–1881 gody [Collection of regulations of the Ministry of Education], Sankt-Peterburg, 1883, 2294 р.

Sbruieva A., Rysina M. Rozvytok zhinochoi osvity na Sumshchyni v XIX – na pochatku XX stolittia [Development of female school education in Sumy region in the 19th – early 20th century]. Materialy II Sumskoi oblasnoi naukovoi istorychno-kraieznavchoi konferentsii (ch. 1, Istoriia), Sumy, 1994, pp. 75–79.

Tronko T. V. Zhinochi navchalni zaklady Sumshchyny v druhii polovyni XIX stolittia [Educational institutions for girls in Sumy region (end of 19th century)], Materialy piatoi Sumskoi oblasnoi naukovoi istoryko- kraieznavchoi konferentsii (ch. 2, Istorii), Sumy: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, 2003, pp. 97–100.

Spisok uchebnykh zavedenii Vedomstva Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniia (krome nachalnykh) po gorodam i seleniiam k 1-mu yanvaria 1911g. [A list of educational institutions of the Department of the Ministry of Public Education (except for primary schools) in towns and settlements from January 1, 1911], Sankt-Peterburg, 1911, pp. 6–88.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний архів Сумської області (ДАСО). – Ф. Р–500. – Оп. 1. – Спр. 2. – 27 арк.

2. ДАСО. – Ф. Р–819. – Оп. 1. – Спр. 3. – 28 арк.

3. ДАСО. – Ф. Р–819. – Оп. 1. – Спр. 10. – 50 арк.

4. ДАСО. – Ф. Р–819. – Оп. 1. – Спр. 13. – 39 арк.

5. ДАСО. – Ф. Р–819. – Оп. 1. – Спр. 16. – 165 арк.

6. ДАСО. – Ф. Р–819. – Оп. 1. – Спр. 87. – 95 арк.

7. ДАСО. – Ф. Р–819. – Оп. 1. – Спр. 92. – 58 арк.

8. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 3. – 67 арк.

9. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 52. – 168 арк.

10. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 54. – 5 арк.

11. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 55 – 67 арк.

12. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 57. – 3 арк.

13. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 59. – 56 арк.

14. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 117. – 62 арк.

15. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 331. – 130 арк.

16. ДАСО. – Ф. Р–1004. – Оп. 1. – Спр. 414. – 26 арк.

17. Бабіна О. І. Становлення та розвиток гімназійної освіти в Україні (в кінці ХІХ – на початку ХХ століття): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О. І. Бабіна. – К., 2000. – 20 с.

18. Богачевська-Хом’як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України 1884–1939 / М. Богачевська-Хом’як. – К.: Либідь, 1995. – 424 с.

19. Воробйова Г. П. Розвиток жіночої освіти на Сумщині в ХІХ – на початку ХХ століття / Г. П. Воробйова // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. Вип. ХІІ; за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ: Вид. центр СДПІ, 2004. – С. 17–24.

20. Воронцов А. Материалы для истории и статистики учебных заведений Министерства народного просвещения. Учебные заведения в г. Сумы / А. Воронцов. – СПб.: Типография Ф. С. Сущинского, 1865. – 91с.

21. Гурьев А. Д. История города Кролевца / А. Д. Гурьев. – Кролевец: Типография А. Ш. Левина, 1914. – 35с.

22. Жукова С.П. Благодійницька діяльність родини Терещенків у культурно-освітній справі Глухова / С. П. Жукова // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини (Матеріали першої науково-практичної конференції 18 квітня 2002 р.). – Глухів, 2002. – С. 50–55.

23. Луценко В. П. Из истории среднего женского образования на Сумщине в начале ХХ века / В. П. Луценко // Матеріали 5-ї Сумської обласної наукової iсторико-краєзнавчої конференції (ч. 2: Історія). – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 52–57.

24. Положение о стипендии имени Анны Александровны Степурской при Сумской женской гимназии // Журнал Министерства народного просвещения. – 1883. – № 6. (Ч. 227). – 442 с.

25. Рожевецкий Н. П. Материалы к истории г. Лебедина (Лебедин в 1860-е годы) / Н. П. Рожевецкий. – Х.: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2007. – 64 с.

26. Сборник действующих постановлений и распоряжений по женским гимназиям и прогимназиям Министерства народного просвещения за 1870 г. с изменениями и дополнениями. – СПб.: Типография М. А. Хана, 1884. – 345с.

27. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том седьмой. 1877–1881 годы. – СПб., 1883. – 2294 с.

28. Сбруєва А. Розвиток жіночої освіти на Сумщині в ХІХ – на початку ХХ століття / А. Сбруєва, М. Рисіна // Матеріали II Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції (ч. 1: Історія). – Суми, 1994. – С. 75–79.
29. Список учебных заведений Ведомства Министерства Народного Просвещения (кроме начальных) по городам и селениям к 1-му января 1911 г. – СПб., 1911. – С. 6–88.

30. Тронько Т. В. Жіночі навчальні заклади Сумщини в другій половині ХІХ століття / Т. В. Тронько // Матеріали 5-ї Сумської обласної наукової iсторико-краєзнавчої конференції (ч. 2: Історія). – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 97–100.

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Oksana Klochko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.