№ 1 (2017)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія педагогіки

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ В СУМЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ –ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Oksana Klochko 6-12
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЄВРОПИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Iryna Tamozhska 13-17

Початкова освіта

ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ БАГАТСТВОМ РІДНОЇ МОВИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Olha Rusakova 18-24
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Svitlana Vykhor 25-31
РІДНОМОВНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЕМІГРАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Vitaliy Matsko 31-36
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Оlesia Oliinyk 37-42
КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ PDF
Zoia Shevtsiv 42-48
ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ПРОДУКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ PDF
Maria Ivanchuk, Irina Istyniuk 48-54

Професійна освіта

ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: СУТНІСТЬ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ PDF
Natalia Nikula 55-60
ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Oksana Тretyak 60-67
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Maria Bilyanska 67-73
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Tetiana Fedirchyk 73-80
ПРОБЛЕМА АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЯК ВИКЛАДАЧІВ ДЛЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ PDF
Svitlana Izbash 80-85
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І ПРАЦІВНИКІВ PDF
Тetiana Veretenko, Мaryna Lekholetova 85-92
СТРУКТУРА Й ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ PDF
Olena Moskalenko 92-99
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ PDF
Olha Hulai 99-107

Лінгводидактика

ЛІНГВОДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПИСЕМНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ PDF
Iryna Chorna 108-113
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПИСЬМОВОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
Yana Fabrychna 113-121
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Andrij Kotlovskyi 121-127
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА (НА МАТЕРІАЛІ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЛІСОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) PDF
Oksana Hrydzhuk 127-136

За рубежем

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЗВАРНИК» В ПОЛЬЩІ (НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ ЗВАРНИКІВ КОМПАНІЇ H. CEGIELSKI – POZNAŃ S. A.) PDF
Adam Mushynski, Gregory Gotslovski 137-142
ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В США PDF
Vitalij Lola 142-147
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЖУРНАЛІСТИКИ: ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ США PDF
Khrystyna Martsihiv 147-152

Вивчаємо досвід

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ: З ДОСВІДУ РОБОТИ PDF
Zhanna Stelmashuk, Nataliia Hrуtsіuk 153-160
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ PDF
Olena Snisar, Oleksandra Shevchenko 160-166
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ»: ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ PDF
Olga Tsurul 167-177
ВИЩА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА: ДОСВІД НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН PDF
Iryna Tkachenko 177-183

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ PDF
Andrij Turchyn 184-192
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО ПРОСТОРУ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Tatyana Emelyanova 192-199
CИНТЕЗ МИСТЕЦТВ ЯК ФАКТОР ТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ PDF
Liudmila Onofrichuk 199-206