ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ БАГАТСТВОМ РІДНОЇ МОВИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Olha Rusakova

Анотація


Розкрито особливості вивчення фразеологізмів української мови в початковій школі. Розглянуто теоретичні аспекти досліджень провідних науковців щодо оволодіння учнями фразеологічними зворотами. Визначено специфіку традиційної системи навчання фразеологічних одиниць на уроках української мови. Проаналізовано навчальні програми та підручники з української мови для початкової школи, опрацьовано вправи, які є основою оволодіння фразеологічним матеріалом. З метою визначення ефективності вправ і рівня фразеологічних умінь учнів проведено констатувальний експеримент, у результаті якого виявлено недостатню ефективність традиційних підходів, порушення принципу систематичності навчання, низький рівень фразеологічних знань, умінь та навичок учнів. На основі синтезу передового педагогічного досвіду та власних міркувань сформовано комплекс вправ для підвищення рівня якості фразеологічних умінь молодших школярів. Комплекс вправ уведено в зміст навчання української мови експериментального класу. На формувальному етапі систему вправ інтегровано в структуру начального матеріалу уроків. Після здійсненої роботи проведено контрольний експеримент, який показав значно вищий рівень якості засвоєння фразеологічних знань учнями експериментального класу. Визначено ефективність розробленої системи вправ, підтверджено доцільність впровадження запропонованої системи у процес навчання української мови в початковій школі.

Ключові слова


початкова школа; фразеологізм; комплекс вправ; експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashulenko M. S. Metodyka navchannia ukrainskoi movy u pochatkovii shkoli : navch.-metod. posibn. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Methodology of Teaching the Ukrainian Language at Primary School], Kyiv, Litera LTD, 2011, 264 p.

Zabuzhanska I. Kharakterystyka anhliiskykh ta ukrainskykh frazeolohizmiv za kolirnym komponentom [Characteristics of English and Ukrainian Phraseology per Color Component], Aktualni problemy linhvistyky ta metodyky vykladannia inozemnykh mov u vyshchomu navchalnomu zakladi ta shkoli, Vinnytsia, 2012, pp. 9–10.

Navchalna prohrama z ukrainskoi movy dlia 1-3 klasiv [The Ukrainian Language Curriculum for Forms 1-3]. Available at: http://osvita.ua/doc/files/news/87/8793/ukrayinska-mova-1-3-klas.pdf.

Navchalna prohrama z ukrainskoi movy dlia 4 klasu [The Ukrainian language Curriculum for Form 4]. Available at:http://osvita.ua/doc/files/news/87/8793/ukr-mova-ukr-4_1.pdf.

Skrypnyk L. H. Frazeolohiia ukrainskoi movy [Phraseology of the Ukrainian Language], Kyiv, Naukova dumka, 1973, 280 p.

Solovets L. O. Frazeolohizm yak zasib formuvannia kultury spilkuvannia molodshykh shkoliariv [Idiom as a Means of Forming Cultural Communication of Primary School Children], Pochatkova shkola, 2006, Vol. 6, pp, 19–22.

Strilets S. Krylati vyslovy. Frazeolohizmy [Popular Expressions. Idioms], Pochatkova osvita, 2014, Vol. 3, pp. 15–16.

Udovychenko H. M. Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: V 2-kh tomakh [The Phrasebook of the Ukrainian Language], Kyiv, Vyd-vo AN Ukrainy, 1984, Vol. 1, 304 p.; Vol. 2, 384 p.

Uzhchenko V. D., Uzhchenko D. V. Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy : posibn. dlia stud. filol. fak. vyshch. navch. zakl. [Phraseology of Contemporary Ukrainian Language], Luhansk : Alma-mater, 2005, 400 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вашуленко М. С. Методика навчання української мови у початковій школі : навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. С. Вашуленко. – К.: Літера ЛТД, 2012. – 364 с.

2. Забужанська І. Характеристика англійських та українських фразеологізмів за колірним компонентом / І. Забужанська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. – Вінниця, 2012. – С. 9–10.

3. Навчальна програма з української мови для 1–3 класів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/87/8793/ukrayinska-mova-1-3-klas.pdf.

4. Навчальна програма з української мови для 4 класу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/87/8793/ukr-mova-ukr-4_1.pdf.

5. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови / Л. Г. Скрипник. – К.: Наукова думка, 1973. – 280 с.

6. Соловець Л. О. Фразеологізм як засіб формування культури спілкування молодших школярів / Л. О. Соловець // Початкова школа. – 2006. – № 6. – С. 19–22.

7. Стрілець С. Крилаті вислови. Фразеологізми / С. Стрілець // Початкова освіта. – 2014. – № 3. – С. 15–16.

8. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: В 2-х томах / Г. М. Удовиченко. – К.: Вид-во АН України, 1984. – Т. 1. – 304 с.; Т. 2. – 384 с.

9. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови: посібник для студ. філол. фк-тів. вищих навч. закладів / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 400 с.

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Olha Rusakova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.