УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Svitlana Vykhor

Анотація


Розкрито теоретико-методологічні аспекти формування гендерної культури молодших школярів засобами українського фольклору. З’ясовано сутність та взаємозв’язок понять «гендерна культура», «культурні стереотипи», «гендерні стереотипи». Представлено результати досліджень українських народних казок науковцями різних спеціальностей та проаналізовано їх з точки зору гендерного підходу з метою систематизації та узагальнення отриманих результатів і можливостей їх використання в початковій школі. Показано, що незалежно від галузі знань, в змісті українських народних казок переважають маскулінні архетипи та образи. Визначено, що фольклор звертається до ментального, чуттєво-раціонального в дитині, формує культурні та їх складові, гендерні стереотипи, які можуть виконувати позитивні та негативні функції. Відзначено, що молодший шкільний вік є сензитивним для сприйняття та відтворення культурних цінностей, тому від змісту фольклору, особистісної позиції вчителя залежить якими вони будуть – традиційними чи еґалітарними. Доведено, що в українському фольклорі існує достатньо зразків егалітарної міжстатевої взаємодії, в зв’язку з чим суттю виховання гендерної культури учнів молодшого шкільного віку має бути рівноцінне представлення чоловічого та жіночого поглядів, зближення рольових моделей статей, а не їх протиставлення.

Ключові слова


гендерна культура; культурні стереотипи; молодший шкільний вік

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyshnevskyi O. I. Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky: posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Theoretical Foundations of Ukrainian Pedagogy]. Drohobych: Kolo, 2003, 528 p.

Hovorun T. V., Kikinezhdi O. M. Genderna psykholohiia [Gender Psychology]: navch. posibnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv. Kyiv: Vyd. tsentr «Akademiia», 2004, 308 p.

Hovorun T. V. Patriarkhalni vyklyky demokratii genderu [Patriarchal Challenges of Gender Dempocracy]. Rivnist, liderstvo, spilkuvannia v yevropeiskykh prahnenniakh ukrainskoi molodi: gendernyi dyskurs: zbirnyk materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konferentsii (Ternopil, 5–7 zhovtnia 2016 r.); za zah. red. V. P. Kravtsia. Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka, 2016, P. 20–25.

Hodz N.B. Kulturni stereotypy v ukrainskii narodnii kaztsi [Cultural Stereotypes in Ukrainian Folk Tale]: avtoref. dys. … kand. filos. nauk: 09.00.04. Kharkiv, 2000, 20 p.

Zhelanova V. V. Potentsial ukrainskoi narodnoi kazky v hendernomu vykhovanni [Potential of Ukrainian Folk Tale in Gender Performance]. Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/16643.

Pokhodenko S. Heroi ukrainskykh narodnykh kazok v arkhetypovii svidomosti suspilstva [Characters of Ukrainian Folk Tales in Archetype Consciousness of Society]. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...1...PDF/psling_2012_9_17.pdf.

Slovnyk gendernykh terminiv [Dictionary of Gender Terms] [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://a-z-gender.net/ua/genderna-kultura.html.

Stelmakhovych M. H. Ukrainska narodna pedahohika [Ukrainiam Folk Pedagogy]: navch.-metod. posibnyk. Mykhailo Stelmakhovych. Kyiv: IZMN, 1997, 232 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вишневський О. І. Third Reader: посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Вишневський. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.

2. Говорун Т. В. Ґендерна психологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – К.: Вид. центр «Академія», 2004. – 308 с.

3. Говорун Т. В. Патріархальні виклики демократії ґендеру / Т. В. Говорун // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.); за заг. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 20 – 25.

4. Годзь Н. Б. Культурні стереотипи в українській народній казці: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.04 / Н. Б. Годзь. – Харків, 2000. – 20 с.

5. Желанова В. В. Потенціал української народної казки в гендерному вихованні / В. В. Желанова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. [Електронний pecypc]. – Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/16643.

6. Походенко С. Герої українських народних казок в архетиповій свідомості суспільства / С. Походенко. [Електронний pecypc]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_ 64.exe?...1...PDF/psling_2012_9_17.pdf.

7. Словник ґендерних термінів [Електронний pecypc]. – Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/genderna-kultura.html.

8. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка: навч.-метод. посібник. Михайло Стельмахович – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Svitlana Vykhor

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.