РІДНОМОВНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЕМІГРАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Vitaliy Matsko

Анотація


Проаналізовано проблеми навчання української мови в початкових класах еміграційного освітнього простору. Закцентовано, що в навчанні української мови перевага надається лінгвістичному аспектові, який передбачає всебічне вивчення мови як системи: звучання і значення слів, словосполучень, речень і цілого тексту, їхньої граматичної форми, графічне й правописне оформлення, стилістичні особливості. Доведено, що в умовах еміграційного діяльності-орієнтованого навчання української мови дидактичні умови спроектовуються на сприйняття текстів (з підручника), пов’язаних із процесом комунікації. Відзначено, що методист М. Дейко у підручниках атрибутує нетрадиційні форми навчання української мови в початковій школі, подає різні типи уроків, специфіка яких залежить від способу організації навчальної діяльності учнів, а також демократизації освітнього процесу, що включає в себе активну взаємодію між учителем і учнем. Розглядаються об’єктивні і суб’єктивні тенденції розвитку початкової школи західної української діаспори. Доведено, що вчителі використовують на уроках української мови ігрові елементи, проводять уроки розвитку мовленнєво-творчих здібностей (бесіда, складання плану, творча робота, самоперевірка, удосконалення зв’язних висловлювань, написання інформації до дитячого журналу), уроки заочні екскурсії в Україні (учні за допомогою батьків і вчителів використовують фотографії, слайди, відеоматеріали, географічні малюнки, перебуваючи в ролі екскурсовода), складають усні чи письмові розповіді, описи (за матеріалами з читання).

Ключові слова


українська мова; читанка; мовні вправи; початкове навчання; полікультурне середовище; різновиди уроків

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodnarchuk I. Zbirnyk dyktantiv z ukrainskoi movy dlia shkil i samonavchannia [Collected Ukrainian Dictations for Schools and Self-education]. Toronto: B. v., 1974, 40 р.

Deiko M. Ridnyi krai [Homeland]: Chytanka dlia tretoho roku navchannia z movnymy vpravamy, hramatychnymy vpravamy y ukrainsko-anhliiskym slovnykom. Avstraliia; Anhliia: Ridna mova, 1968, 160 s.

Matsko V. Tendentsii rozvytku emihratsiinoho shkilnytstva uprodovzh XX stolittia [Trends of Development of Emigration Schooling during XX c.]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: pedahohika. 2015, № 3, Р. 5–12.

Rusnak I. Rozvytok ukrainskoho shkilnytstva v Kanadi (kinets ХІХ – ХХ st.) [Development of Ukrainian Schooling in Canada (end of XIX – XX c.)]: monohrafiia. Chernivtsi: Ruta, 2000, 364 р.

Tretya chytanka [Third Reader]. Nyu-York: Vydannia Shkilnoi rady, 1966, 144 р.

Ukrainska chytanka 1. [Ukrainian Reader 1]. Тoronto: Nakladom Tovarystva ukrainskykh uchyteliv v Kanadi, 1946, 96 р.

Chetverta chytanka. [Fourth Reader] Nyu-York: Vydannya Shkilnoi rady, 1966, 152 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боднарчук І. Збірник диктантів з української мови для шкіл і самонавчання / І. Боднарчук. – Торонто: Б. в., 1974. – 40 с.

2. Дейко М. Рідний край: Читанка для третього року навчання з мовними вправами, граматичними вправами й українсько-англійським словником / М. Дейко. – Австралія; Англія: Рідна мова, 1968. – 160 с.

3. Мацько В. Тенденції розвитку еміграційного шкільництва упродовж ХХ століття / В. П. Мацько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 3. – С. 5–12.

4. Руснак І. Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ – ХХ ст.): монографія / І. Руснак. – Чернівці: Рута, 2000. – 364 с.

5. Третя читанка. – Нью-Йорк: Видання Шкільної ради, 1966. – 144 с.

6. Українська читанка 1. – Торонто: Накладом Товариства українських учителів в Канаді, 1946. – 96 с.

7. Четверта читанка. – Нью-Йорк: Видання Шкільної ради, 1966– 152 c.

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Vitaliy Matsko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.