DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.7

КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Zoia Shevtsiv

Анотація


Визначено необхідність формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивного навчання в загальноосвітній школі (ЗОШ). Розкрито сутність вказаної компетентності та охарактеризовано її структурні компоненти. На основі аналізу сучасних досліджень визначено критерії і параметри оцінювання рівнів сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивного навчання в умовах ЗОШ. Встановлено три рівні соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя, котрий буде працювати з молодшими школярами в умовах інклюзивного навчання: достатній, середній і високий. Охарактеризовано складові зазначених рівнів цієї компетентності.


Ключові слова


критерії; показники; рівні; соціально-педагогічна компетентність майбутнього вчителя початкових класів інклюзивного навчання у загальноосвітній школі

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar V. I. Inkliuzyvne navchannia iak sotsial'no - pedahohichnyj fenomen [Inclusive education as a social-pedagogical phenomenon] Ridna shkola, 2011., #3, P. 10–14.

Vikova ta pedahohichna psykholohiia: navch. posibnyk [Developmental and pedagogical psychology // O. V. Skrypchenko, L. V. Dolyns'ka, Z. V. Ohorodnijchuk ta in. K.: Prosvita, 2001, 416 p.

Hnoievs'ka O. Yu. Formuvannia korektsijnoi kompetentnosti vchytelia zahal'noosvitn'oho zakladu z inkliuzyvnoiu formoiu navchannia [Formation of the correctional competence of the teacher of educational institutions with inclusive form of learning]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.03, K., 2016, 19 p.

Zakharchuk M. Ye. Formuvannia profesijnoi kompetentnosti majbutn'oho vykladacha v umovakh vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity v Ukraini [Formation of the professional competence of the future teacher in terms of inclusive education in Ukraine] Vyscha osvita v Ukraini: internatsionalizatsiia, reformy, novovvedennia: Materialy mizhnarodnoi konferentsii. K.: Prohrama Fulbrajta v Ukraini, 2012, P. 75–77.

Shevtsiv Z. M. Osnovy inkliuzyvnoi pedahohiky: pidruchnyk [Fundamentals of Inclusive Pedagogy] K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2016, 248 p.

Shevtsiv Z. M. Osnovy sotsial'no-pedahohichnoi diial'nosti: navch. posibnyk [Fundamentals of social-pedagogical activity], K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2012, 248 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бондар В. І. Інклюзивне навчання як соціально - педагогічний феномен / В. І. Бондар // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 10–14.

2. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.

3. Гноєвська О. Ю. Формування корекційної компетентності вчителя загальноосвітнього закладу з інклюзивною формою навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / О. Ю. Гноєвська. – К., 2016. – 19 с.

4. Захарчук М. Є. Формування професійної компетентності майбутнього викладача в умовах впровадження інклюзивної освіти в Україні / М. Є. Захарчук // Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення: Матеріали міжнародної конференції. – К.: Програма Фулбрайта в Україні, 2012. – С. 75–77.

5. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник / З. М. Шевців. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 248 с.

6. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч. посібник / З. М. Шевців. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248с.

Copyright (c) 2017 Zoia Shevtsiv

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.