DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.11

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Maria Bilyanska

Анотація


Обґрунтовано тлумачення поняття «готовність майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності» як особистісної характеристики. Визначено рівні вказаної готовності: елементарний (початковий), репродуктивно-продуктивний (середній) і творчий (високий). Наведено результати експериментальної перевірки готовності студентів до еколого-педагогічної діяльності після вивчення дисциплін «Організація еколого-педагогічної діяльності», «Технології екологічної освіти і виховання», «Методика навчання екології» та проходження педагогічної практики. Шляхом експериментального дослідження встановлено рівні сформованості у майбутніх учителів біології мотиваційного, ціннісного, змістового, діяльнісного та емоційно-вольового компонентів готовності до еколого-педагогічної діяльності. На основі аналізу результатів дослідження зроблено висновок про позитивні тенденції у формуванні мотивів, цінностей, знань, умінь і навичок, емоційно-вольових якостей студентів, що сприяють формуванню готовності майбутніх учителів біології здійснювати еколого-педагогічну діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ).

Ключові слова


готовність; рівні готовності; експериментальне дослідження; майбутні учителі біології; еколого-педагогічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Romanova H. M. Vymiryuvannya rivniv hotovnosti vykladachiv do proektuvannya navchal’nykh tekhnolohiy [Measurement of levels of teachers’ readiness to develop educational technology], [Electronnyi Resurs], Rezhym dostupu, http://lib.iitta.gov.ua/5724/1/Romanova_6.04.09.pdf.

Skyba M. Formuvannya umin ekoloho-pedahohichnoyi diyalnosti maybutnikh uchyteliv biolohiyi u protsesi treninhu [The formation of ecologo-pedagogical activity skills of future biology teachers during the training process], Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka (Seriya: pedahohika), К., 2016, Vol. 4, P. 124–129.

Uruskyi V. I. Formuvannya hotovnosti vchyteliv do innovatsiynoyi diyal’nosti metodychnyy posibnyk [Formation of teachers readiness to innovative activity], Ternopil: TOKIPPO, 2005, 96 p.

Shapoval Yu. D. Pedahohichni umovy formuvannya hotovnosti maybutn’oho vchytelya pochatkovykh klasiv do osobystisno oriyentovanoho navchannya molodshykh shkolyariv. Avtoref. dys, kand. ped. nauk [Pedagogical conditions of formation process of future teacher’s readiness to educate pupils], dy`s ... kand. ped. nauk: 13.00.04, Kharkiv, 2007, 189 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Романова Г. М. Вимірювання рівнів готовності викладачів до проектування навчальних технологій / Г. М. Романова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5724/1/Романова_6.04.09.pdf.

2. Скиба М. Формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології у процесі тренінгу / М. Скиба // Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: педагогіка). – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2016. – Вип. 4. – С. 124–129.

3. Уруський В. І. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності: метод. посібник / В. І. Уруський. – Тернопіль: ТОКІППО, 2005. – 96 с.

4. Шаповал Ю. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. Д. Шаповал. – Харків, 2007. – 20 с.

Copyright (c) 2017 Maria Bilyanska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.