ПРОБЛЕМА АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЯК ВИКЛАДАЧІВ ДЛЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Svitlana Izbash

Анотація


Проаналізовано досвід андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для освіти дорослих. Представлено різні підходи до визначення поняття «андрагогічна підготовка», узагальнено сучасні практики андрагогічної підготовки та визначено особливості сучасного стану андрагогічної підготовки. Встановлено, що термін «андрагогічна підготовка» наразі не увійшов у широкий науковий обіг. Вказано, що процес андрагогічної підготовки має фрагментарний характер та досі не набув ознак цілісного андрагогічного процесу. Доведено, що наукові основи діяльності педагогічного персоналу у різних формах інформаційно-освітньої взаємодії з дорослими тільки починають формуватися. Здійснено класифікацію дорослих як суб’єктів андрагогічного процесу. Запропоновано організувати підготовку педагогічного персоналу як викладачів для навчання дорослих на основі спеціальності «Педагогіка вищої школи» з присвоєнням кваліфікації «викладач-андрагог».

Ключові слова


андрагогічна підготовка; педагогічний персонал; викладач-андрагог; освіта дорослих; андрагогічний підхід; андрагогічні принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorotnykova I. P. Andrahohichni zasady profesiynoho rozvytku vchyteliv pryrodnycho-naukovykh dystsyplin zasobamy informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy [Andragogic bases of professional development of teachers of science education by means of information and communication technologies], Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya, 2011. # 2 (22). [Elektronnyy resurs] Available at: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/434/402.

Dmytriyev-Zarudenko V. V. Andrahohichni pryntsypy v systemi rozvytku personalu derzhavnoyi sluzhby zaynyatosti [Andragogical principles in the system of public employment service staff], Andrahohika v profesiynomu navchanni bezrobitnykh: materialy nauk.-metodol. seminaru, 20 veresnya 2012 r., m. Kyyiv / uklad.: Kapchenko L. M., Litvinchuk L. Y., Savchenko N. V. Kyiv, IPK DSZU, 201, P. 101–110.

Zel' I. O. Formuvannya andrahohichnoyi kompetentnosti u studentiv humanitarnykh fakul'tetiv klasychnykh universytetiv [Formation andragogical competence at students of humanitarian faculties of classical universities], avtoref. dys. kand. ped. nauk, 13.00.04, Cherkasy, 2009, 22 р.

Kontseptsiya osvity doroslykh v Ukrayini [The concept of adult education in Ukraine] Uklad., Luk"yanova L. B, Nizhyn, PP Lysenko M.M., 2011, 24 р.

Luk"yanova L. B. Andrahoh – sotsial'nyy poserednyk v informatsiyno-osvitnikh protsesakh dorosloyi lyudyny [Andragogue – social mediator in the information and education processes adult human], Profesiyne stanovlennya osobystosti, 2013. # 2, P. 20–26.

Luk"yanova L. B. Profesiyna diyal'nist' vykladachiv-andrahohiv (zarubizhnyy dosvid) [Professional activities teachers-andragogue (foreign experience)], Porivnyal'na profesiyna pedahohika, 2014. V. 4. # 3, P. 119–123.

Ohiyenko O. I. Pidhotovka vykladacha vyshchoyi shkoly v umovakh mahistratury: andragogicheskii pidkhid [Preparation of a high school teacher in the Master's conditions: andragogical approach], Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi: naukovyy zhurnal Sums'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. A. S. Makarenka; hol. red. A. A. Sbruyeva. Sumy, 2015.

# 6 (50), P. 336–343


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воротникова І. П. Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І. П. Воротникова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 2 (22). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/434/402.

2. Дмитрієв-Заруденко В. В. Андрагогічні принципи в системі розвитку персоналу державної служби зайнятості / В. В. Дмитрієв-Заруденко, М. В. Судаков // Андрагогіка в професійному навчанні безробітних: матеріали наук.-методол. семінару, 20 вересня 2012 р., м. Київ / уклад.: Л. М. Капченко, Л. Й. Літвінчук, Н. В. Савченко. – К.: ІПК ДСЗУ, 2012. – С. 101–110.

3. Зель І. О. Формування андрагогічної компетентності у студентів гуманітарних факультетів класичних університетів: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / І. О. Зель. – Черкаси, 2009. – 22 с.

4. Концепція освіти дорослих в Україні / уклад.: Лук’янова Л. Б. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2011. – 24 с.

5. Лук’янова Л. Б. Андрагог – соціальний посередник в інформаційно-освітніх процесах дорослої людини / Л. Б. Лук’янова // Професійне становлення особистості. – 2013. – № 2. – С. 20–26.

6. Лук’янова Л. Б. Професійна діяльність викладачів-андрагогів (зарубіжний досвід) / Л. Б. Лук’янова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – Т. 4. – Вип. 3. – С. 119–123.

7. Огієнко О. І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка; гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 336–343.

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Svitlana Izbash

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.