DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.15

СТРУКТУРА Й ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Olena Moskalenko

Анотація


Теоретично обґрунтовано структуру й основні компоненти комплексної моделі підготовки курсантів до професійної комунікації в особливих умовах. Відзначено важливість чинних світових методик навчання авіаційних фахівців для підвищення їхнього професійного рівня, які потребують поглиблених знань з англійської мови. З’ясовано сутність понять «модель», «моделювання» і «педагогічна система». Запропоновано авторські дефініції понять «педагогічна система підготовки авіаційних фахівців до професійної комунікації в особливих умовах» і «комплексна модель підготовки авіаційних фахівців до професійної комунікації в особливих умовах і ситуаціях». Вказано, що всі елементи комплексної моделі перебувають у взаємозв’язку.

Ключові слова


модель; моделювання; педагогічна система; особливі умови; особливі ситуації льотної діяльності; безпека польотів; структура; компонент; авіаційний фахівець; льотний вищий навчальний заклад (ВНЗ)

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharenko S. U. Ukrayinskyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary], Kyiv, Lybid, 1997, 376 p.

Koziar M. M. Teoretychni ta metodychni zasady profesiynoyi pidhotovky osobovoho skladu pidrozdiliv z nadzvychaynykh sytuatsiy [Theoretical and Methodological Grounds of Professional Training` Experts of Subunits in Emergency Situations. Dr of ped. sci. abstract], avtoref. … dokt. ped. nauk. Kyiv, 2005, 37 р.

Kryvoruchko L. S. Orhanizatsiya profesiynoyi pidhotovky pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav do diy v ekstremal'nykh umovakh. Diss., cand. ped. sci. [Professional training of Internal Affairs Agencies in emergency situations. Cand. of sci. diss.]. Kharkiv, 2008, 209 p.

Prokofieva M. Yu. Modelyuvannya yak metod pidhotovky vchytelya pochatkovykh klasiv do dyferentsiyovanoho navchannya molodshykh shkolyariv [Modelling as a training method of a primary school teacher to differential studying of junior pupils], Vyshcha osvita Ukrayiny u konteksti intehratsiyi do yevropeyskoho osvitnoho prostoru. Tematychnyy vypusk. Kyiv, 2011, P. 343–349.

Yahupov V. V. Zahalnodydaktychni osnovy navchannya viyskovosluzhbovtsiv strokovoyi sluzhby Zbroynykh syl Ukrayiny [Didactical grounds of military servicemen studying of Ukrainian Armed Forces. Dr of ped. sci. abstract], avtoref. … dokt. ped. nauk. Kyiv, 2002, 38 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

2. Козяр М. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / М. М. Козяр. – К., 2005. – 37 с.

3. Криворучко Л. С. Організація професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних умовах: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л. С. Криворучко. – Харків, 2008. – 209 с.

4. Прокоф’єва М. Ю. Моделювання як метод підготовки вчителя початкових класів до диференційованого навчання молодших школярів / М. Ю. Прокоф’єва // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Темат. випуск. Додаток 2 до № 3. Т. ІV (29). – К.: Гнозис, 2011. – С. 343–349.

5. Ягупов В. В. Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. В. Ягупов. – К., 2002. – 38 с.

Copyright (c) 2017 Olena Moskalenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.