СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Andrij Kotlovskyi

Анотація


Проаналізовано проблеми розробки системи вправ для формування в майбутніх економістів англомовної лексико-граматичної компетентності. Описано обов’язкові компоненти вправи (завдання, виконання завдання, контроль виконання завдання). З’ясовано характерні ознаки системи вправ і завдань: спрямованість на прийом або видачу інформації, комунікативність, вмотивованість, рівень керування, ігровий компонент, наявність опор, спосіб виконання вправи. Визначено принципи побудови та цілі системи вправ для формування англомовної лексико-граматичної компетентності майбутніх економістів. Розробка системи вправ для формування цієї компетентності базується на принципі наростання труднощів з урахуванням послідовності становлення умінь та навичок, а завдання вправ відображають етапи формування відповідних навичок і умінь. Обґрунтовано типи вправ і завдань відповідно до етапів формування англомовної лексико-граматичної компетентності. Формування лексичної компетентності передбачає три етапи: ознайомлення, автоматизація, застосування, а формування граматичної компетентності – три рівні: орієнтовно-підготовчий, стереотипно-ситуативний, варіюючи-ситуативний. Охарактеризовано запропоновану систему вправ для формування лексико-граматичної компетентності майбутніх економістів. Вказано, що домінуючими для досягнення цієї мети є рецептивно-продуктивні, некомунікативні, умовно-комунікативні вправи.

Ключові слова


система вправ і завдань; типи вправ; підгрупи вправ і завдань; етапи формування англомовної лексико-граматичної компетентності; майбутні економісти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodnar S. V. Kognityvnyi pidchid do formuvannya anglomovnoi kompetentnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei [Cognitive approach to building English lexical competence of students of Economics-related majors]. Nauka i Osvita, 2014, vol 10, pp. 34–37.

Varava S. V. Vykladanya mov u vyshchykh navchalnykh zakladach osvity. [The application of system of exercises for building professionally oriented competence of foreign students]., 2016, Vol. 28. Available at: http://orcid.org/0000-0489-625X

Zadorozhna I. P. Organizatsiya samostiynoi roboty maibutnikh ychyteliv angliiskoi movy z praktychnoi movnoi pidgotovky [The organization of individual work of prospective teachers of the English language in language training], Ternopil, TNPU Publ., 2011, 414 p.

Mayer N. V. Formuvannya metodychnoi kompetentnosti u maibuthikh vykladachiv frantsuzkoi movu: teoriya i praktyka [Methodological competence development in prospective teachers of French: theory and practice], Kyiv, KNLU Publ., 2015, 472 p.

Martynova R. Yu. Tsilisna zagalnodydaktychna model zmistu navchannya inozemnykh mov [The comprehensive didactic model of foreign language learning], Kyiv: Vyshcha shkola, 2004, 454 p.

Metodyka navchanya inozemnykh mov i kultur: teoriya i praktyka [Teaching methods of foreign languages and cultures: theory and practice], Kyiv: Lenvit, 2013, 590 p.

Sklyarenko N. K. Sychasni vymogy do vprav dlay formyvannya inshomovnykh movlennevukh navichok i vmin [Modern requirements to the exercises designed to build foreign speaking skills and abilities]. Inozemni movy, 1999, vol. 3, pp. 3–7.

Baker J., Westrup H. The English Language Teachers’ Handbook / J. Baker, H. Westrup. – London: Continuum, 2000. –178 p.

Lewis M. Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice / M. Lewis. – London: Language teaching Publications, 1997. – 223 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боднар С. В. Когнітивний підхід до формування англомовної лексичної компетентності студентів економічних спеціальностей / С. В. Боднар // Наука і освіта. – 2014. – № 10. – С. 34–37.

2. Варава С. В. Використання системи вправ для формування професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності в іноземних студентів на початковому етапі навчання / С. В. Варава // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – 2016. – Вип. 28. – С. 23–32. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://orcid.org/0000-0489-625X.

3. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки / І. П. Задорожна. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.

4. Майєр Н. В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика / Н. В. Майєр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 472 с.

5. Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов / Р. Ю. Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с.

6. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

7. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

8. Baker J., Westrup H. The English Language Teachers’ Handbook / J. Baker, H. Westrup. – London: Continuum, 2000. –178 p.

9. Lewis M. Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice / M. Lewis. – London: Language teaching Publications, 1997. – 223 p.
REFERENCES

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Andrij Kotlovskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.