DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.24

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ: З ДОСВІДУ РОБОТИ

Zhanna Stelmashuk, Nataliia Hrуtsіuk

Анотація


Відзначено доцільність вивчення досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання учнів з огляду на сучасну соціокультурну та суспільно-політичну ситуацію у країні, рівень розвитку науки й потреби педагогічної практики. Представлено програму та механізм реалізації системи національно-патріотичного виховання учнів сільської загальноосвітньої школи Поліського регіону (на прикладі Лютинського НВК Дубровицького району Рівненської області). Розкрито завдання та зміст, охарактеризовано форми та методи національно-патріотичного виховання учнів. Зроблено висновок, що комплексне застосування традиційних та інноваційних форм, методів і засобів виховання, за умови скоординованої взаємодії всіх учасників виховного процесу на засадах особистісно-діяльнісного, аксіологічного та культурологічного підходів з урахуванням природних, соціальних, культурних та етнографічних особливостей Полісся, сприяє ефективній реалізації завдань національно-патріотичного виховання учнів.

Ключові слова


національно-патріотичне виховання; учні; сільська школа; досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Encyklopediya osvity [Encyclopedia of education].Pod. red.V. Kremen,Kyiv,Jurinkom Inter, 2008.1040 p.

Kontseptsiya natsional'no-patriotychnoho vykhovannya ditey ta molodi. [The сoncept of national–patriotic education of children and youth], nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 16.06.2015 r. No 641, Elektronnyy resurs, Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/ naczionalno-patriotichne-vixovannya.

Pro stratehiyu natsional'no-patriotychnoho vykhovannya ditey ta molodi na 2016-2020 roky. [On the strategy of national-patriotic education of children and youth in 2016-2020 years], Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 13.10.2015 r. Vol. 580/2015, Elektronnyy resurs: Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/580/201

Stel'mashuk Zh. H., Hrytsyuk N. Y. Prohrama formuval'noho etapu doslidno-eksperymental'noyi roboty za temoyu «Realizatsiya modeli natsional'no-patriotychnoho vykhovannya uchniv sil's'koyi shkoly polis'koho rehionu» [The program of the forming stage of experimental work on the theme "implementation of the model of the national-patriotic education of pupils of rural secondary school of the Polesie region "], Rivne, RSHU, 2016. 28 p.

Ushyns'kyy K.D. Pro narodnist' uhromads'komuvykhovanni [On the nation in public education], Vybrani pedahohichni tvory: u2 t., Kyiv, 1983. Part. 1: Teoretychni рroblem pedahohiky. P. 43-103.

Yaroshenko A. O. Tsinnisnyy dyskurs osvity: monohrafiya [Axiological discourse of education], Kiev, NPU, 2004. 156 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ1. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: Наказ МОН від 16.06.15 р. № 641. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya/.

3. Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки: указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580/2015.

4. Стельмашук Ж. Г. Програма формувального етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Реалізація моделі національно-патріотичного виховання учнів сільської школи Поліського регіону» / Ж. Г. Стельмашук, Н. Й. Грицюк . – Рівне: РДГУ, 2016 – 28 с.

5. Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори: у 2 т. –К.:Рад. школа, 1983. – Т. 1: Теоретичні проблеми педагогіки. – С. 43–103.

6. Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти: монографія / А. О. Ярошенко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 156 с.

Copyright (c) 2017 Zhanna Stelmashuk, Nataliia Hrуtsіuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.