DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.30

CИНТЕЗ МИСТЕЦТВ ЯК ФАКТОР ТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Liudmila Onofrichuk

Анотація


Представлено методику творчого виховання учнів підліткового віку засобами музично-театрального мистецтва у загальноосвітній школі (ЗОШ). На прикладі занять шкільного музичного театру ляльок «Фантазія» (ЗШ № 12 м. Вінниця) висвітлено шляхи художньо-творчого виховання учнів у процесі освоєння синтезу мистецтв (музики, співу, танцю, декламації). Визначено умови, що впливають на успішне вирішення проблеми. Вказано, що серед них основоположне значення має просвітницька діяльність компетентного вчителя, здатного до творчих нестандартних рішень. Обґрунтовано необхідність та важливість використання ефективних прийомів і методів в умовах музично-театральної діяльності для розвитку емоційної чутливості учнів і загального творчого розвитку. Відзначено, що у процесі музичних занять учні успішно оволодівають творчими вміннями й навичками (мистецько-пізнавальними, художньо-мовленнєвими, ляльково-ігровими, танцювальними, сценічно-театральними), знаходять нетрадиційні шляхи вирішення практичних завдань, оригінально інтерпретують художні образи.

Ключові слова


синтез мистецтв; музичний театр ляльок; творче виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Vetluhina N. O. Muzychnyi rozvytok dytyny [Children's musical development], Kyiv, Muzychna Ukraina, 1978. 255 p.

Kopets Z. A. Teatralne mystetstvo v shkoli [Theater Arts at school], Kyiv, Rad. shkola, 1971. 178 р.

Klymenko V. V. Psykhologicheskiie testy talanta [Psychological tests of talent], Kharkov, Folyo, 1997. 414 p.

Levchuk L. T. Osnovy estetyky: navch. posib. [Fundamentals of aesthetics: manual], Kyiv, Vyshcha shkola, 2000. pp. 21.

Onofriichuk L. M. Kompleksne zastosuvannia zasobiv vyraznosti u stvorenni khudozhnioho obrazu lialkovoho teatru [Integrated use of expression means to create an artistic image of the puppet theater], Naukovi zapysky. Vol. 9. (Seriia: Pedahohika i psykholohiia). Vinnytsia, VDPU, 2004. pp.77-81.

Onofriichuk L. M. Rozvytok piznavalnoi aktyvnosti shkoliariv v umovakh stsenichno-ihrovoi diialnosti [The development of students cognitive activity in terms of drama playing activity], Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. 2012, Vol. 32. pp. 140-146.

Romenets V. A. Psykholohiia tvorchosti [Psychology of creativity], Kyiv, Lybid, 2001. pp. 14-16.

Syntez mystetstv v teatri, kino, muzytsi. Syntez mystetstv v pravoslavnomu khrami [Synthesis of Arts in theater, cinema and music. Synthesis of Arts in Orthodox church] [Elektronnyj resurs], Rezhym dostupu: http://wikifr.xyz/mistectvo-ta-rozvagi/mistectvo/55600-sintez-mistectv-v-teatri-kino-muzici-sintez.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ветлугіна Н. О. Музичний розвиток дитини / Н. О. Ветлугіна. – К.: Музична Україна, 1978. – 255 с.

2. Копець З.А. Театральне мистецтво в школі / З.А. Копець. – К.: Рад. школа, 1971. – 128 с.

3. Клименко В. В. Психологические тесты таланта / В. В. Клименко. – Харьков: Фолио, 1997. – 414 с.

4. Левчук Л. Т. Основи естетики: навч. посібник / Л. Т. Левчук, О. І. Оніщенко – К.: Вища школа, 2000.

5. Онофрійчук Л. М. Комплексне застосування засобів виразності у створенні художнього образу лялькового театру / Л. М. Онофрійчук // Наукові записки. Вип. 9. (Серія : Педагогіка і психологія). – Вінниця: ВДПУ, 2004. – С. 77–81.

6. Онофрійчук Л. М. Розвиток пізнавальної активності школярів в умовах сценічно-ігрової діяльності / Л. М.Онофрійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2012. – Вип. 32. – С. 140–146.

7. Роменець В. А. Психологія творчості / В. А. Роменець. – К.: Либідь, 2001.

8. Синтез мистецтв в театрі, кіно, музиці. Синтез мистецтв в православному храмі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wikifr.xyz/mistectvo-ta-rozvagi/mistectvo/55600-sintez-mistectv-v-teatri-kino-muzici-sintez.html.

Copyright (c) 2017 Liudmila Onofrichuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.