DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.1

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ШКОЛІ (50–80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Anna Pohorila

Анотація


Розкрито зміст формування творчої особистості учнів старших класів у вітчизняній школі у 1950–1980-і роки. Узагальнено форми і методи проведення уроків вчителями у загальноосвітніх школах України окресленого періоду. Зосереджено увагу на створенні умов, що сприяли формуванню творчих здібностей старшокласників в класно-урочній системі школи. На основі опрацювання архівних матеріалів, педагогічної літератури і публікацій у тогочасній пресі проаналізовано роботу вчителів-предметників щодо формування творчої особистості старшокласника в умовах диференційованого навчання. Встановлено, що дружня атмосфера, особистісна взаємодія учнів та вчителів сприяли самоуправлінню, самовиховання, самореалізації та творчому самовираженню старшокласників. Висвітлено основні концепції роботи педагогів, щодо формування творчої особистості учня старших класів в загальноосвітній школі. Особистісно зорієнтований підхід вчителя в організації навчального процесу сприяв свідомому самовдосконаленню та самовизначенню підростаючого інтелектуального покоління молоді, здатного приймати самостійні рішення та нестандартно діяти в проблемних ситуаціях. Продемонстровано практичну реалізацію уроків вчителів-новаторів (урок-семінар, урок-диспут, урок-конференція й ін.), що розвивало самостійну пізнавальну ініціативі школярів і їхні творчі здібності та інтереси. Висвітлено методи навчання, що активізували діяльність старшокласників, спонукали їх до творчо-пошукової праці, загалом впливали формуванню творчої особистості учня.

Ключові слова


виховання; творча особистість; старшокласник; вчитель; урок

Повний текст:

PDF

Посилання


Zavads'ka O.A. Shkoly Ukrayiny v period perebudovy systemy narodnoyi osvity [Schools of Ukraine during the period of restructuring of the system of public education], Kyiv, Radyanska shkola Publ., 1964. 163 p.

Parostky novoho v roboti shkoly (materialy obl. nauk.-prakt. Konferentsiy pratsivnykiv nar. osvity (Kyyivshchyny)) [Brainwaves in the work of the school (materials of regional scientific and practical conference of workers of public education (Kyiv region))] ], Kyiv, Radyanska shkola Publ., 1963. 120 p.

Romenets' V. Tvorchi zdibnosti starshoklasnykiv [Senior pupils’ creative skills]. Radyans'ka osvita, 1968, № 54 (1783), p. 2.

Sysoyeva S.O. Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannya pedahohichnoyi tvorchosti [Theoretical and methodological substantiation of pedagogical creativity]. Vidkrytyy urok, 2005, № 21 – 22, pp. 13–19.

TsDAVO Ukrayiny. – F. 166. – Op. 15. – Spr. 6785. Dokumenty (postanovy, plany, dopovidni zapysky) zasidannya kolehiyi Ministerstva osvity URSR 24 hrudnya 1969 r. [Documents (resolutions, plans, memoranda) of the meeting of the Board of the Ministry of Education of the USSR December 24, 1969]. 231 ark.

TsDAVO Ukrayiny. – F. 166. – Op. 15. – Spr. 9329. Dovidky pro rezul'taty perevirky roboty viddiliv narodnoyi osvity, shkil, doshkil'nykh zakladiv ta pro rozvytok narodnoyi osvity za 1987 rik [Information on the results of the audit of the work of the departments of public education, schools, preschool institutions and the development of public education in 1987]. 203 ark.

TsDAVO Ukrayiny. – F. 166. – Op. 17. – Spr. 4. Dokumenty zasidan' kolehiyi Ministerstva narodnoyi osvity Ukrayiny (postanovy, rishennya, dopovidni zapysky) 14 veresnya – 30 lystopada 1988 r. [Documents of the sessions of the Board of the Ministry of National Education of Ukraine (resolutions, decisions, memoranda) September 14 – November 30, 1988]. 131 ark.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Завадська О. А. Школи України в період перебудови системи народної освіти / О. А. Завадська. – К.: Рад. школа, 1964. – 163 с.

2. Паростки нового в роботі школи (матеріали обласних. науково-практичних конференцій працівників народної освіти Київщини). – К. : Рад. Школа, 1963. – 120 с.

3. Роменець В. Творчі здібності старшокласників / В. Роменець // Радянська освіта. – 1968. – № 54 (1783). – С. 2.

4. Сисоєва С. О. Теоретико-методологічне обґрунтування педагогічної творчості / С. О. Сисоєва // Відкритий урок. – 2005. – № 21–22. – С. 13–19.

5. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 6785. Документи (постанови, плани, доповідні записки) засідання колегії міністерства освіти УРСР 24 грудня 1969 р. − 231 арк.

6. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 9329. Довідки про результати перевірки роботи відділів народної освіти, шкіл, дошкільних закладів та про розвиток народної освіти за 1987 рік. – 203 арк.

7. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 17. – Спр. 4. Документи засідань колегії міністерства народної освіти України (постанови, рішення, доповідні записки) 14 вересня – 30 листопада 1988 р. – 131 арк.

Copyright (c) 2018 Anna Pohorila

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.