DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.3

ІНОЗЕМНІ МОВИ У ХХІ СТОЛІТТІ: РОЗВИТКИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Mykhailo Miaskovskyi

Анотація


Відзначено, що іноземні мови та їх вивчення є однією з головних тем соціуму на початку ХХІ ст., що сьогодні вони належать до повсякденного життя багатьох людей. Проаналізовано окремі аспекти розвитку, тенденції та перспективи іноземних мов у ХХІ ст. в країнах ЄС в умовах глобалізації. На прикладі окремих європейських шкільних систем проведено якісний ретроспективний аналіз з організаційних питань викладання іноземних мов. Охарактеризовано проблеми вивчення іноземних мов і багатомовності. Встановлено кількісний розподіл іноземних мов у сучасній Європі та історичні тенденції, які були властиві цьому процесу. Розкрито взаємозв’язок між мовами, якими найчастіше розмовляють і які вивчаються, а також зокрема місце і роль німецької мови у цьому контексті. Окреслено можливі перспективи розвитку та використання іноземних мов міжнародного спілкування, визначено роль процесу викладання і навчання іноземних мов у європейському соціумі. Уточнено основні методи навчання, які домінують на сучасному етапі. Акцентовано увагу на необхідності продовження дослідження мотиваційних складових вивчення іноземних мов різних вікових груп населення ЄС.

Ключові слова


іноземні мови; комунікація; інформація; кооперація; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bacevych F. S. Slovnyk terminiv mizhkuljturnoji komunikaciji F. S. Backevych. [Glossary of Terms of Intercultural Communication]. Kiew: Dovira, 2007. 205 p.

Graddol, David. English Next. Ed: British Council. 2006. – P. 31–40

Eurobarometer 54 Special: Europeans and Languages. Report produced by International Research Associates (INRA) for The European Commission's Education and Culture Directorate-General. Brussels, February 2001.

Europäische Kommission. Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt. Aktionsplan 2004-2006. Luxemburg 2004. S. 10.

Eurostat. Pressemitteilung Nr. 53 (2011): Fremdsprachen an den europäischen Schulen. 17. Mai 2011.

Hans Werner Huneke / Wolfgang Steinig: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt 1997 (Grundlagen der Germanistik, Bd. 34). 238s.

Neuner G. (1994): Germanisten oder Deutschlehrer? Zur curricularen Planung einer wissenschaftlichen Deutschlehrerausbildung. In: Fremdsprache Deutsch. Sondernummer. S.12–15.

Hans-Dieter Dräxler. Nicht nur Fremdsprachenkenntnisse braucht die moderne Welt, sondern Mehrsprachigkeit! / Hans-Dieter Dräxler. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan de.pdf

Hardarik Blühdorn. Lehren und lernen von Fremdsprachen am Anfang des dritten Jahrtausends – wohin geht der Weg? / Hardarik Blühdorn. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eurydice.org/Documents/FLTND/De/FrameSet.htm-14.08.2001).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К.: Довіра, 2007. – 205 с.

2. Graddol, David. English Next. Ed: British Council. 2006. – P. 31–40

3. Eurobarometer 54 Special: Europeans and Languages. Report produced by International Research Associates (INRA) for The European Commission's Education and Culture Directorate-General. Brussels, February 2001.

4. Europäische Kommission. Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt. Aktionsplan 2004-2006. Luxemburg 2004. S. 10.

5. Eurostat. Pressemitteilung Nr. 53 (2011): Fremdsprachen an den europäischen Schulen. 17. Mai 2011.

6. Hans Werner Huneke / Wolfgang Steinig: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt 1997 (Grundlagen der Germanistik, Bd. 34). 238s.

7. Neuner G. (1994): Germanisten oder Deutschlehrer? Zur curricularen Planung einer wissenschaftlichen Deutschlehrerausbildung. In: Fremdsprache Deutsch. Sondernummer. S.12–15.

8. Hans-Dieter Dräxler. Nicht nur Fremdsprachenkenntnisse braucht die moderne Welt, sondern Mehrsprachigkeit! / Hans-Dieter Dräxler. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan de.pdf

9. Hardarik Blühdorn. Lehren und lernen von Fremdsprachen am Anfang des dritten Jahrtausends – wohin geht der Weg? / Hardarik Blühdorn. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eurydice.org/Documents/FLTND/De/FrameSet.htm-14.08.2001).

Copyright (c) 2018 Mykhailo Miaskovskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.