DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.4

ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТІЛЕСНО-ЦІННІСНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ З ФІЗИЧНИМ, МОРАЛЬНИМ ТА ЕСТЕТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ

Alla Chagovets

Анотація


Викладено та проаналізовано ключові закономірності і принципи соціокультурної концепції тілесно-ціннісного виховання дітей дошкільного віку у взаємодії із фізичним, моральним та естетичним вихованням. Наведено думки вчених, які займалися вирішенням цієї проблеми. Доведено, що розкриття теоретико-методологічних засад зазначеної концепції потребує передусім з’ясування теоретичних основ закономірностей і принципів системи тілесно-ціннісного виховання дошкільників. Вказано, що реалізація принципів системи тілесно-ціннісного виховання дітей дошкільного віку у взаємодії із фізичним, моральним та естетичним вихованням дає позитивні результати лише тоді, коли їх застосовують у гармонійному поєднанні, що сприятиме зростанню свідомої, патріотично налаштованої, духовно розвиненої особистості дитини. Проведений розгляд означеного питання став підставою для визначення критеріїв становлення ціннісного ставлення дитини до власної тілесності

Ключові слова


дошкільний вік; заклади дошкільної освіти; соціокультурна концепція; закономірності; принципи; тілесно-ціннісне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Vil'chkovs'kyy E. S. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya ditey doshkil'noho viku [Theory and method of physical education of preschool age children]: navch. posib. / E. S. Vil'chkovs'kyy, O. I. Kurok. – Sumy: Universal'na knyha, 2004. – 428 p.

Krutsevych T. Yu. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya [Theory and method of physical education]: [pidruch. dlya stud. vyshch. navch. zakl. fiz. vykhovannya i sportu] / za red. T. Yu. Krutsevych. – K.: Olimpiys'ka literatura, 2008. – T. 2. – 366 p.

Lobanova Ye. A. Doshkil'na pedahohika [Preschool pedagogy]: navchal'no-metodychnyy posibnyk. Balashov: Mykolayiv, 2005. – 76 p.

Moyseyuk N. Pedahohika [Pedagogy]: Navchal'nyy posibnyk/ Nelya Moyseyuk. – 4-e vyd., dop.. – K., 2003. – 615 p.

Profesiyna osvita [Professional education]: slovnyk: navch. posib. / uklad. S. U. Honcharenko [ta in.]; za red. N. H. Nychkalo. – Kyiv: Vyshcha shkola, 2000. – 380 p.

Rusova S. F. Teoriya i praktyka doshkil'noho vykhovannya [Theory and practice of preschool education] / S. F. Rusova. – L.; Krakiv; Paryzh: Prosvita, 1993. – 127 p.

Tereshchenko Yu. Filosofiya osvity ta nauky moral'no-etychnoho vykhovannya [Philosophy of education and science of moral and aesthetic education] // Shlyakh osvity. – 2002. – № 3. – pp. 11–15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посібник / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми: Універсальна книга, 2004. – 428 с.

2. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студ. вищих навч. закл. фіз. виховання і спорту / Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 366 с.

3. Лобанова Є. А. Дошкільна педагогіка: навч.-метод. посібник / Є. А. Лобанова. – Балашов: Миколаїв, 2005. – 76 с.

4. Фіцула, М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 544 с.

5. Професійна освіта: словник: навч. посібник / уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

6. Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Ф. Русова. – Львів; Краків; Париж: Просвіта, 1993. – 127 с.

7. Терещенко Ю. Філософія освіти та науки морально-етичного виховання / Ю. Терещенко // Шлях освіти. – 2002. – № 3. – С.11–15.

Copyright (c) 2018 Alla Chagovets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.