DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.6

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Galyna Buchkivska

Анотація


Проаналізовано особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі художньо-трудової підготовки майбутніх учителів початкових класів. З’ясовано, що сучасні ІКТ, запроваджені в освітньому процесі вищої педагогічної школи, сттєво сприяють вирішенню актуальної проблеми – активізації творчої художньо-трудової підготовки майбутніх учителів початкових класів, яка передбачає, крім іншого, художньо-проектну діяльність в галузі декоративно-ужиткового мистецтва. Акцентовано увагу на ужитковій спрямованості об’єктів дизайну, що доводить його споріднений зв’язок з декоративно-ужитковим мистецтвом. Розкрито питання поширення дизайну в образотворчих і декоративних видах мистецтв, охарактеризовано його відгалуження – етнодизайн, арт-дизайн, ергодизайн. Підтверджено, що створення і використання системи мультимедіа забезпечує потужний інформаційний супровід процесу художньо-трудової підготовки студентів, сприяє активізації освітнього процесу завдяки чіткій структуризації і систематизації навчального матеріалу та розширенню способів його подання, забезпечує швидку та об’єктивну перевірку рівня засвоєння знань і вмінь, розширює можливості для організації самостійної художньо-проектної роботи вдома, сприяє вихованню у майбутніх учителів початкових класів потреби використання засобів ІКТ у повсякденному житті і майбутній педагогічній діяльності.

Ключові слова


педагогічна освіта; інформаційно-комунікаційні технології; народне декоративно-ужиткове мистецтво; дизайн; художньо-трудова підготовка; майбутній вчитель початкових класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Danylenko V. Ja. Dyzajn: pidruchnyk [Design: textbook] / V. Ja. Danylenko. – Kharkiv: Vyd-vо KhDADM, 2003. – 320 s.

Vyshivalnaja programma Pattern Maker for Cross Stitch dlia sozdanija dizajnov vyshyvki khrestom. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://broidery.ru/?p=1643.

Hurzhij A. M. Informacijno-komunikacijni tekhnologiji u profesijno-tekhnichnij osviti: моnohrafia [Information and communication technologies in vocational education: monograph] / A. M.Hurzhij, R. S. Hureich, М. Ju. Каdemia I in. U 2-kh ch. – Vinnytsia: VDPU, 2016. – Ch. 2. – 376 s.

Kotlomanov O. Ilona Van Gent: negennaja inzhenerija [Ilona Van Gent: Non-Gain Engineering] / O. Kotlomanov // Novyj mir iskusstva. – 2003. – No 4. – S. 31–33.

Makeiev S. Ju. Vykorysnannia informacijno-komunikacijnykh tekhnolohij u systemi pochatkovoi shkoly [Use of information and communication technologies in the system of primary education] / S. Ju. Makeiev // Pedahohika i psykholohia. – 2011. – Vol. 40 (2). – S. 97–102.

Meknyk H. Vykorysnannia kompjuternykh tekhnologii na zaniattiakh z vyshyvki [Use of computer technologies in embroidery lessons] / H. Meknyk, H. Lischynska-Kravets // Naukovi zapyski TNPU ім. V. Hnatiuka. Seria: Pedahohika. – 2007. – No 7. – S. 149–153.

Spavakovskyi O. V. Informacijno-komunikacijni tekhnologiji v pochatkovij shkoli [Use of information and communication technologies in the system of primary education]: navchalno-меtodychnyi posibnyk dla studentiv napriamu pidhotovky «Pochatkova оsvita» / O. V. Spavakovskyi, L. Je. Petukhova, V. V. Коtova. – Kherson, 2011. – 267 s.

Shakotko V. V. Меtodyka vykorysnannia ІКТ u pochatkovij shkoli [Methodology of using ICT in primary school]: navchalno-меtodychnyi posibnyk / V. V. Shakotko. – Кyiv: ТОV Redaktsia «Коmpiuter», 2008. – 128 s.

Shpyrko L. S. Hrafichnyi redactor jak оdyn iz zasobiv unaochnennia іnformatsiji vchytelem u pochatkovij shkoli [A graphic editor as one of the means for presenting information by a teacher in primary school] / L. S. Shpyrko. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://konferenzia.ukrainianforum.net/t68-topic


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник / Я. В. Даниленко. – Харків: Вид-во ХДАДМ, 2003. – 320 с.

2. Вышивальная программа Pattern Maker for Cross Stitch для создания дизайнов вышивки крестом. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://broidery.ru/?p=1643.

3. Гуржій А. М. Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті: монографія ] / А. М. Гуржій, Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія й ін. У 2-х ч. – Вінниця: ВДПУ, 2016. – Ч. 2. – 376 с.

4. Котломанов О. Илона Ван Гент: негенная инженерия / О. Котломанов // Новый мир искусства. – 2003. – № 4. – С. 31–33.

5. Макeєв С. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі початкової освіти / С. Ю. Макеєв // Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 40 (2). – С. 97–102.

6. Мельник Г. Використання комп’ютерних технологій на заняттях з вишивки / Г. Мельник, Г. Ліщинська-Кравець // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2007. – № 7. – С. 149–153.

7. Співаковський О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта» / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон, 2011. – 267 с.

8. Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч.-метод. посібник / В. В. Шакотько. – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008. – 128 с.

9. Шпирко Л. С. Графічний редактор як один із засобів унаочнення інформації вчителем у початковій школі / Л. С. Шпирко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://konferenzia.ukrainianforum.net/t68-topic.

Copyright (c) 2018 Galyna Buchkivska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.