DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.10

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДСЕСТРИНСТВО» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Natalia Samborska

Анотація


Представлено результати моделювання процесу формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Розкрито особливості педагогічного моделювання на підставі з’ясування педагогічних характеристик досліджуваних педагогічних явищ і процесів, які становлять основу майбутньої моделі. На підставі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено орієнтовну структуру моделі формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін в сукупності кількох компонентів: цільового (відповідає соціальному замовленню на підготовку медичної сестри, яка має достатній рівень соціально-комунікативної компетентності), мотиваційного (реалізує одну з педагогічних умов, а саме розвиток позитивної мотивації студентів до набуття означеної компетентності), змістового (відображає організацію навчального процесу у медичному закладі вищої освіти (ЗВО), процесуального (відображає застосовані в експериментальній роботі основні форми, методи, засоби формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення гуманітарних дисциплін), результативного (дає можливість співвідносити очікуваний в межах цільового компонента образ досягнутої мети із застосованими в процесі експериментальної роботи педагогічними умовами, формами і методами діяльності). Сформульовано висновок про особливості реалізації означеної моделі, з урахуванням змісту викладання гуманітарних дисциплін у медичному ЗВО. Представлено теми спецкурсу «Соціально-комунікативна компетентність фахівця у сфері охорони здоров’я», метою якого є розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство», оволодіння ними навичками соціальних комунікацій у професійному середовищі.

Ключові слова


моделювання; компетентність; соціально-комунікативна компетентність; спеціальність «Медсестринство»; гуманітарні дисципліни

Повний текст:

PDF

Посилання


Lodatko Ye. O. Pedahohichni modeli, pedahohichne modelyuvannya i pedahohichni vymiryuvannya: that is that? [Pedagogical models, pedagogical modeling and pedagogical measurements: that is that?]. Pedahohika vyshchoyi shkoly: metodolohiya, teoriya, tekhnolohiyi. Vyshcha osvita Ukrayiny: Teoretychnyy ta naukovo-metodychnyy chasopys. U 2-kh tt. vol. 3. 2011. T. 1. pp. 339–344.

Lodatko Ye. O. Metodolohichni zasady modelyuvannya sotsiokul'turnykh protsesiv. [Methodological principles of modeling of socio-cultural processes]. Ridna shkola. 2008. vol. 3–4 (939–940). berezen-kviten. pp. 13–20.

Lodatko Ye. O. Modelyuvannya pedahohichnykh system i protsesiv. [Modeling of pedagogical systems and processes]. Slovyansk: SDPU, 2010. 148 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лодатко Є. О. Педагогічні моделі, педагогічне моделювання і педагогічні вимірювання: that is that? / Є. О. Лодатко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології // Вища освіта України: //Теоретичний та науково-методичний часопис. У 2-х тт. Вип 3. – 2011. – Т. 1. – С. 339–344.

2. Лодатко Є. О. Методологічні засади моделювання соціокультурних процесів / Є. О. Лодатко // Рідна школа. – 2008. – № 3–4 (939–940). – С. 13–20.

3. Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів / Є. Лодатко. – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – 148 с.

Copyright (c) 2018 Natalia Samborska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.