DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.11

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Nataliia Lobach

Анотація


Розглянуть хід проведення експериментальної перевірки сформованості інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів. Визначення рівня сформованості проведено за установленими показниками і критеріями. Критеріями оцінювання сформованості інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів відповідно до структурних компонентів зазначеної компетентності визначено: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексійний. До комплексу діагностичних засобів включено наступні методи: аналіз наукової літератури, узагальнення та систематизація педагогічного досвіду для визначення структурних компонентів інформаційно-аналітичної компетентності; спостереження за діяльністю студентів, тестування, бесіди, анкетування студентів, викладачів та практикуючих лікарів, а також методи математичної статистики. Подано узагальнені результати оцінки сформованості інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів. Зроблено висновок, що без цілеспрямованого формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутні лікарі не оволодівають на високому рівні компетенціями, які входять до її складу (пошуково-інформаційна, інформаційно-технологічна, аналітична, комунікативна, соціальна).

Ключові слова


інформаційно-аналітична компетентність; майбутній лікар; критерії і показники; експериментальна перевірка; методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Lobach N. V. Informatsiyno-analitychna kompetentnist' maybutnikh likariv: kryteriyi, pokaznyky ta rivni sformovanosti [Information and analytical competence of future doctors: indicators, criteria and levels of formation]. Pedahohika vyshchoyi ta seredn'oyi shkoly, 2015, vol. 44. pp. 72–76.

Lobach N. V. Pedahohichni umovy formuvannya informatsiyno-analitychnoyi kompetentnosti maybutnikh likariv u osvitn'omu seredovyshchi vyshchoho medychnoho navchal'noho zakladu [Pedagogical conditions of the formation of informational-analytical competence of future doctors in the educational environment of the higher medical educational institution]. Naukovi zapysky. Seriya: Pedahohichni nauky, vol. 141. Ch. 1. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2015. pp. 124–128.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лобач Н. В. Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх лікарів: критерії, показники та рівні сформованості / Н. В. Лобач // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2015. – Вип. 44. – С. 72–76.

2. Лобач Н. В. Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу / Н. В. Лобач // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. 141. – Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 124–128.

Copyright (c) 2018 Nataliia Lobach

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.