DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.13

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ

Alisa Zakharina

Анотація


Вказано, що сучасні умови освіти зумовлюють потребу у фахівцях, підготовлених до розробки, планування і здійснення туристичного дозвілля. Доведено актуальність і доцільність дослідження формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері. Зазначено, що вони повинні мати такі якості, як комунікативність, відповідальність, самостійність, професіональна мобільність, активність та креативність, володіти широким кругозором, інтелектом, міжкультурною компетентністю та стриманістю до інших культур, бути творчими та активними особами. На основі аналізу літературних джерел проаналізовано питання сучасного стану формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері. Використано результати анкетного опитування 171 студента вищих навчальних закладів (ВНЗ) України. Наведено результати відповідей студентів щодо формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері. Зазначено, що анімаційні програми повинні включати в себе спортивні змагання, спортивні шоу, танцювальні вечори, карнавали і театралізовані вистави, що сприятиме відновленню соматичного здоров’я та забезпечуватиме підтримку рівня фізичного розвитку і відновлення емоційного комфорту. Вказано, що формування готовності майбутніх фахівців з туризму повинно бути спрямоване на оволодіння навичками проведення анімаційних програм, заснованих на таких видах рухової активності, як оздоровчий фітнес, рухові ігри, рекреаційні ігри, спортивні ігри, заняття силової спрямованості та аквааеробіка.

Ключові слова


туризм; формування готовності; анімаційна діяльність; програми; навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Andryeyeva O.V. Teoretyko-metodolohichni zasady rekreatsiynoyi diyal'nosti riznykh hrup naselennya. Аvtoref. dys. zdobuttya nauk stupennya doktora z fizychnoho vykhovannya i sportu: spets. 24.00.02 «Fizychna kul'tura, fizychne vykhovannya riznykh hrup naselennya» [Theoretical and methodological principles of recreational activities of different groups of the population]. Kiev, 2014. 44 p.

Danil'yeva Yu.H., Mkrtchyan K.K. Suchasni osoblyvosti formuvannya i upravlinnya innovatsiynym potentsialom rehional'noho rozvytku turyzmu ta rekreatsiyi iz zaluchennyam molodizhnoho resursu [Modern features of formation and management of innovative potential to the regional development of tourism and recreation with the use of the youth resource]. Ternopil', 2015 pp. 255–257.

Danil'yeva Yu.H., Lastochkyna D.Yu. Problemy derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku animatsiynoyi diyal'nosti v Ukrayini [Problems of state regulation of the development of animation activity in Ukraine]. Turyzm. 2013, vol. 3 p. 178.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрєєва О. В. Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення: автореферат дис. ... д-ра наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / О. В. Андрєєва. – К.: НУФВСУ, 2014. – 44 с.

2. Данільєва Ю. Г. Аніматор в системі туристської освіти // Ю. Г. Данільєва, К. К. Мкртчян / Матеріали Міжнар. науково-прак. конференції «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу» (м. Тернопіль, 15–17 жовтня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 255–257.

3. Данільєва Ю. Г. Проблеми державного регулювання розвитку анімаційної діяльності в Україні / Ю. Г. Данільєва, Д. Ю. Ласточкина // Туризм. – 2013. – № 3. – С. 178.

Copyright (c) 2018 Alisa Zakharina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.