DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.18

РИТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Eleonora Palychata

Анотація


Висвітлено проблему підготовки учнів загальноосвітньої школи з відповідним рівнем комунікативної компетентності, яка забезпечується системою мовних знань і багатством словникового запасу. Окреслено актуальні питання з методики опрацювання риторичних аспектів навчання української мови. Для цього розглянуто тлумачення основних риторичних термінів «красномовство», «риторика», «ораторське мистецтво». Запропоновано шляхи забезпечення учнів знаннями про техніку підготовки публічного виступу, структуру риторичного тексту, способи виголошення монологічних висловлювань (промова, доповідь), можливості участі в діалогічних і полілогічних обговореннях (дискусії, полеміці) в різних ситуаціях міжособистісного спілкування. Показано можливості забезпечення учнів фундаментальним мовно-мовленнєвим матеріалом про норми української мови, особливості діалогічного, монологічного і полілогічного мовлення, показники мовленнєвої культури, паралінгвістичні засоби мовленнєвого спілкування, про вербальні етикетні формули з культури мовлення, правила мовленнєвого етикету і культури міжособистісного спілкування. Визначено риторичні аспекти вивчення української мови: лінгвістичні, мовленнєві, етикетні, логіко-емоційної виразності. Акцентовано увагу на поступовому розвитку особистості, важливим компонентом якого є виконання системи тренувальних вправ, які класифікуються на мовні, мовно-мовленнєві, умовно-мовленнєві, власне мовленнєві, комунікативні, що виконуються на уроках вивчення нового мовного матеріалу, інтегрованого і блочного засвоєння знань, уроках і розвитку зв’язного мовлення, так званих уроках діалогування і публічного красномовства.

Ключові слова


риторик; уроки аспектні і публічного красномовства; тренувальні вправи

Повний текст:

PDF

Посилання


Palyxata E. Ya. Uroky ukrayinskoyi movy: klasyfikaciya, typy, struktura. Navchalno-metodychnyj posibnyk. [Ukrainian language lessons: classification, types, structure: Teaching manual] / E. Ya. Palykhata. – Ternopil: FOP Osadcza Yu. V., 2017. – 100 s.

Pentylyuk M. I. Metodyka navchannya ukrayinskoyi movy u tablycyakh i skhemakh: Navchalnyj posibnyk. [Methodology of teaching the Ukrainian language in the tables and schemes: Teaching manual] Vyd 2-ge, vypr. i pererob. / M. I. Pentylyuk, T. G. Okunevych. – K.: Lenvit, 2010. – 134 s.

Ukrayinska mova. 5–11 klasy: navchalni programy, metodychni rekomendaciyi shhodo organizaciyi navchalno-vykhovnogo procesu v 2016/2017 navchalnomu roci z komentaryamy providnykh fakhivciv [Ukrainian language. Grades 5-11: educational programs, methodological recommendations for the organization of the educational process in the 2016/2017 academic year with comments from leading specialists]. – Kharkiv: Ranok, 2016. – 112 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Палихата Е. Я. Уроки української мови: класифікація, типи, структура: навч.-метод. посібник / Е. Я. Палихата. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2017. – 100 с.

2. Пентилюк М. І. Методика навчання української мови у таблицях і схемах: навч. посібник. – Вид 2-ге, виправ. і перероб. / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. – К.: Ленвіт, 2010. – 134 с.

3. Українська мова. 5–11 класи: навчальні програми, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році з коментарями провідних фахівців. – Харків: Ранок, 2016. – 112 с.

Copyright (c) 2018 Eleonora Palychata

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.