DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.19

НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ПЕДАГОГАМИ ПЕРЕШКОД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВАЦІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Natalia Horodetska, Natalia Havryshkiv, Maria Kaminska

Анотація


Викладено результати досліджень механізмів подолання бар’єрів у педагогів, які виникають в процесі інноваціної діяльності під час навчання іноземних мов. Описано різні підходи до формування та розвитку особистості педагога в умовах модернізації вищої школи, спрямовані на формування стратегій вирішення новаційних професійних завдань та одночасно забезпечення вміння узагальнювати власний досвід, визначати послідовність дій щодо змін власної особистості, тобто розвитку особистісної бар’єростійкості. Доведено, що готовність педагога до новацій можна сформувати завдяки рефлексивно-інноваційного практикуму. Значну увагу в дослідженні приділено вивченню загальних закономірностей розвитку професійних суперечностей, які виникають у напружених станах, що можуть, як позитивно, так і негативно впливати на ефективність діяльності. Розкрито основні положення рефлексивно-інноваційного практикуму, який дає змогу створити передумови для культивації механізмів самомобілізації, спрямованих на переосмислення та зміну відношення педагога до новаційної діяльності. Відзначено, що реалізація зазначеного практикуму спрямована на вирішення наступних завдань: набуття бар’єростійкої поведінки педагога; забезпечення конструктивного діалогу, а не протистояння; пристосування педагога до швидкозмінних умов; розвиток переконливої неагресивної позиції. Встановлено, що подолання інноваційних бар’єрів у повсякденній педагогічній практиці, як і в тривалій навчально-виховній діяльності можлива лише за однієї визначальної умови: переходу на суб’єкт-суб’єктну матрицю міжособистісних взаємовідносин.

Ключові слова


інновації; педагогічна діяльність; психологічні бар’єри; рефлексивно-інноваційний практикум

Повний текст:

PDF

Посилання


VlasenkoYu.O. Psykholohichnyy analiz innovatsiynoho potentsialu osobystosti: avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk. [Psychological analysis of the innovative potential of the individual]. Odesa. 2003. 19 p.

Horodetska N.H. Aksiolohichni aspekty podolannya innovatsiynykh baryeriv u pedahohichniy diyalnosti[ Axiological overcoming aspects of innovative barriers in pedagogical activity]. Molod i rynok. 2007, Vol. 8 (31), pp.76–79.

Horodetska N.H. Psykholohichni osoblyvosti innovatsiynoyi diyalnosti pedahoha [Psychological peculiarities of the teacher's innovative activity]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohika. 2007, Vol. 8, pp.199–202.

Horodetska N.H. Refleksyvno-innovatsiynyy praktykum korektsiyi baryeriv pe-dahohichnoyi diyalnosti [Reflexive and Innovative practicum on barriers сorrection in pedagogical activity]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N.Karazina: Serіа: Psykholohiya. 2008, Vol. 793(39), pp. 90–95.

Horodetska N.H. Psykholohichni osoblyvosti podolannya innovatsiynykh baryeriv u pedahohichniy diyalnosti: avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk. [ Psychological peculiarities of overcoming of innovative barriers in pedagogical activity] Kyiv, 2009, 21 p.

Horodetska N. Horodetskyy I. Metodyko-psykholohichni zasoby udoskonalennya navchannya inozemnykh mov [Methodological and psychological improving mechanisms of foreign languagе teaching process]. Visnyk Lvivskoho NAU: Ahroinzhenerni doslidzhennya. 2011, Vol. 15, pp. 510–515.

Karpenko V. Psykholohycheskoe yzuchenye vlyyanyya sytuatsyonnыkh novovvedenyy na protsess reshenyya pedahohycheskoy zadachy: avtoref. dys. ... kand. psykhol. nauk.[ Psychological study of the influence of situational innovations on the process of pedagogical problem solving]. Kyiv, 1991. 14 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Власенко Ю. О. Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ю. О. Власенко. – Одеса, 2003. – 19 с.

2. Городецька Н. Аксіологічні аспекти подолання інноваційних бар’єрів у педагогічній діяльності / Н. Городецька // Молодь і ринок. – 2007. – № 8 (31). – С. 76–79.

3. Городецька Н. Психологічні особливості інноваційної діяльності педагога / Н. Городецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2007. – № 8. – С. 199–202.

4. Городецька Н. Г. Рефлексивно-інноваційний практикум корекції бар’єрів педагогічної діяльності/ Н. Городецька // Вісник Харківського національного університету ім. М. Н. Каразіна. Серія: Психологія. – 2008. – № 1 (24). – С. 17–24.

5. Городецька Н. Г. Психологічні особливості подолання інноваційних бар’єрів у педагогічній діяльності: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Н. Г. Городецька. – К., 2008. – 21 с.

6. Городецька Н. Методико-психологічні засоби удосконалення навчання іноземних мов / Н. Городецька, І. Городецький // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. – 2011. – № 15. – С. 510–515.

7. Карпенко В. В. Психологическое изучение влияния ситуационных нововведений на процесс решения педагогической задачи: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / В. В. Карпенко. – К., 1991. – 14 с.

Copyright (c) 2018 Natalia Horodetska, Natalia Havryshkiv, Maria Kaminska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.