DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.15

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У США

Oksana Voіtovska

Анотація


Вказано, що на сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, коли всі знання, у тому числі професійні, швидко стають застарілими, тільки неперервний професійний розвиток дозволить вчителю бути компетентним і ефективно працювати. Освіта протягом усього життя є провідним принципом освіти ХХ ст. Постійне оновлення та розвиток знань вимагає підготовки та підвищення кваліфікації вчителя нового покоління, здатного адекватно розвивати сучасні зміни в суспільстві. У статті проаналізовано історію становлення й розвитку американської системи підвищення кваліфікації шкільних педагогів. Зазначено, що неперервна освіта розвивалася з самого початку в двох напрямках: як педагогічна концепція, парадигма і як феномен практики. Визначено, що розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів не був рівномірним й прямолінійним, а був процесом, насиченим реальними змінами, який включав різні етапи. Серед них можна умовно виділити три етапи: 1940–60-ті роки; 1960–80-ті роки ХХ ст.; з 1980 р. донині. На основі аналізу наукових джерел, визначено, що в межах цієї системи існувало дві основні форми підвищення кваліфікації вчителів: навчання на курсах (довгострокових або короткострокових) при університетах і педагогічних коледжах та підвищення кваліфікації, що організовувалось безпосередньо у школах, тобто за місцем роботи педагогів. Також доведено, що формуванню сучасної системи підвищення кваліфікації вчителів значною мірою сприяли дослідження, які проводилися під егідою Національного інституту освіти. Було встановлено, що Національна рада з акредитації педагогічної освіти США розробила стандарти, яким повинні відповідати претендентам на посаду вчителя. На підставі аналізу наукових джерел встановлено, що американська система модернізації орієнтована не тільки на те, щоб дати учителям якісь додаткові сучасні знання, але, насамперед, на стимулювання їх пізнавальної активності, творчих пошуків, особистісного зростання. Зроблено висновок про те, що вирішення проблеми набору й збереження перспективних педагогічних кадрів, комплексної підтримки молодих учителів, ефективного адміністративного і педагогічного супроводу їхнього професійного становлення є ключовими напрямами освітньої політики США протягом останніх десятиліть.

Ключові слова


підвищення кваліфікації вчителів; неперервна освіта в США; освіта дорослих

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Biryukova N. A. Osnovnye ehtapy razvitiya amerikanskoі sistemy obrazovaniya vzroslyh v XX veke [The main stages in the development of the American adult education system in the twentieth century]. Kazan. ped. zhurn. 2009. № 1. pp. 119−125.

Voіtovich I. K. Vysshie uchebnye zavedeniya v usloviyah realizacii koncepcii nepreryvnogo obrazovaniya (na primere SShA) [Higher educational institutions in the context of the concept of continuous education (exemplified by the United States)]. Mnogoyazychie v obrazovatelnom prostranstve: sbornik nauchnyh stateі. M.: «Flinta»; «Nauka», 2009. pp. 5−9.

Voitovska O. M. Andrahohichni pryntsypy navchannia pedahohiv v systemi pisliadyplomnoi osvity [Andragogic principles of teaching the teachers in the system of postgraduate education of leading specialists] / O. M. Voitovska // Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy: [zbirnyk naukovykh prats] / Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy; Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh; / za red. V. H. Kremenia. – K. : NAPN Ukrainy, 2015. Vypusk 1(10). – S. 179−186.

Pravdivtseva Yu.S. Istoryko-pedahohichni peredumovy formuvannya suchasnoyi systemy pidvyshchennya kvalifikatsiyi vchyteliv u SShA) [Historical and pedagogical preconditions for the formation of a modern teacher training system in the United States] – 2012.

Hatyushina A. A. Teoriya i praktika povysheniya kvalifikacii uchiteleі SShA: na primere shtata Yuzhnaya Karolina: diss. kand. ped. nauk: 13.00.08 teoriya i metodika professionalnogo obrazovaniya [Theory and practice of continuing education for teachers in the United States: exemplified by the State of South Carolina. PhD ped.sci.diss.] − Moscow, 2009. − 171 p.

Chickering A. W. The Modern American College: Responding to the New Realities of Diverse Students and a Changing Society. San Francisco, California: Jossey-Bass Inc. Publishers, 1981, p. – 296 p.

Сubberley E. P. The History of Education / E. P. Cubberley // [електронный ресурс] режим доступу: http.www.manybooks.net; Secondary Education in the United States [Report by the Policy Research Project on the Secondary Education in the United States]. – Texas: The University of Texas. – 122 p.

Elementary and Secondary Education Law of 1965: public law 89.10 – official ed. –Washington, 1965. – 58 p.,

Higher Education Opportunity Act of 1965: public law 110.315. – official ed. –Washington, 1965.

Leclerc G. Non-stop learning (A Utopia for our times?) // UNESCO Courier. Feb 1991. P. 39 (2)., – 39 p.

Leiter W. M. General Survey Texts on the American Presidency, 1983-1987: A Political Science Selection // Presidential Studies Quarterly. Vol. 18. № 3. 1988. P. 637-668. [електронный ресурс] режим доступу: http://www.jstor.org/stable/40574519.

Peterson R. E. Lifelong Learning in America: An Overview of Current Practices, Available Resources, and Future Prospects. USA: The Jossey-Bass Series in Higher Education, 1979., – 293 p.

Schuster L. H. Higher Education in the United States / L. H. Schuster // Revista Electronica de Investigacion Educativa. – Vol. 3 – № 2 – 2001. – P. 3−15.

Strain M. In Defense of a Nation: the National Defense Educational Act, Project English, and the Origin of Empirical Research in Composition / M. Strain // Jac journal – 2005. – Vol. 25.3. – P. 513-532.

The National Defense Education Act of 1958: public law 85-864/ – official ed. – 1958. – P. 1580 – 1605.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бирюкова Н. А. Основные этапы развития американской системы образования взрослых в XX веке // Казанский педагогический журнал. – 2009. – № 1. С. 119−125.

2. Войтович И. К. Высшие учебные заведения в условиях реализации концепции непрерывного образования (на примере США) // Многоязычие в образовательном пространстве: сборник научных статей. – М.: Флинта; Наука, 2009. С. 5−9.

3. Войтовська О. М. Андрагогічні принципи навчання педагогів в системі післядипломної освіти / О. М. Войтовська // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць / за ред. В. Г. Кременя. – К. : НАПН України, 2015. – Вип. 1(10). – С. 179–186.

4. Правдівцева Ю. С. Історико-педагогічні передумови формування сучасної системи підвищення кваліфікації вчителів у США. – К., 2012.

5. Хатюшина А. А. Теория и практика повышения квалификации учителей США: на примере штата Южная Каролина : дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / А. А. Хатюшина. – М., 2009. – 171 с.

6. Chickering A. W. The Modern American College: Responding to the New Realities of Diverse Students and a Changing Society. San Francisco, California: Jossey-Bass Inc. Publishers, 1981, p. – 296 p.

7. Сubberley E. P. The History of Education / E. P. Cubberley // [електронный ресурс] режим доступу: http.www.manybooks.net; Secondary Education in the United States [Report by the Policy Research Project on the Secondary Education in the United States]. – Texas: The University of Texas. – 122 p.

8. Elementary and Secondary Education Law of 1965: public law 89.10 – official ed. –Washington, 1965. – 58 p.

9. Higher Education Opportunity Act of 1965: public law 110.315. – official ed. –Washington, 1965.

10. Leclerc G. Non-stop learning (A Utopia for our times?) // UNESCO Courier. Feb 1991. P. 39 (2)., – 39 p.

11. Leiter W. M. General Survey Texts on the American Presidency, 1983-1987: A Political Science Selection // Presidential Studies Quarterly. – 1988. – Vol. 18. – № 3. – P. 637–668. [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.jstor.org/stable/40574519.

12. Peterson R. E. Lifelong Learning in America: An Overview of Current Practices, Available Resources, and Future Prospects. USA: The Jossey-Bass Series in Higher Education, 1979. – 293 p.

13. Schuster L. H. Higher Education in the United States / L. H. Schuster // Revista Electronica de Investigacion Educativa. – 2001. – Vol. 3. – № 2. – P. 3−15.

14. Strain M. In Defense of a Nation: the National Defense Educational Act, Project English, and the Origin of Empirical Research in Composition / M. Strain // Jac journal – 2005. – Vol. 25.3. – P. 513−532.

15. The National Defense Education Act of 1958: public law 85-864/ – official ed. – 1958. – P. 1580–1605.

Copyright (c) 2018 Oksana Voіtovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.