DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.2.5

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

OLENA ILIENKO

Анотація


Проаналізовано роль мотивації в формуванні конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, зокрема, формування її потребово-мотиваційного компоненту. Доведено, що потребово-мотиваційний компонент конкурентоспроможності передбачає високу мотивацію студентів щодо професійної діяльності, мотивацію досягнення, адекватний рівень домагань; формує потребу в успішній діяльності та визнанні досягнень. Представлена науково-методична система, що використовується для конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. Описано пілотажне дослідження спрямоване на виявлення самооцінки студентами особистої готовності до конкурентної боротьби за робоче місце. Результати дослідження довели необхідність упровадження в навчальний процес наукової системи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки, яка дозволяла б сформувати потребово-мотиваційний, когнітивно-операційний та рефлексивно-оцінний компоненти зазначеного утворення. Вказано, що ефективне формування потребово-мотиваційного компонента конкурентоспроможності майбутнього фахівця проводилось за допомогою алгоритмічних тренінгів щодо постановки цілей та їх успішного досягнення, роботи з мотиваційним словником, стимулювання мотивації до навчальної діяльності. Відзначено, що головним результатом реалізації зазначеної програми стало значне підвищення мотивації до реалізації у професії за показниками мотивації до професійного навчання, мотивації на успіх/невдачу та потреби у досягненнях, що доводить ефективність типів та форм науково-методичної системи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки.

Ключові слова


мотивація; професійна підготовка; конкурентоспроможній фахівець; фахівець муніципальної економіки; науково-методична система; потребово-мотиваційний компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Hulaj O. Osobly`vosti formuvannya moty`vaciyi navchannya majbutnix budivel`ny`kiv v umovax stupenevoyi osvity` // Naukovi zapy`sky` Ternopil`s`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni V. Gnatyuka. Seriya: pedagogika, # 1, 2017. – pp. 99-107.

Hobfoll, Stevan E. Conservation of Resources Theory: its Implication for Stress, Health, and Resilience. Retrieved from http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195375343.001.0001/oxfordhb-9780195375343-e-007

Kondakov V.M., Nilopets M.N. Eksperemental’ne Doslidzhennya Struktury ta Osobystisnogo kontekstu lokusu kontrolyu // Pedagogichnyj Zhurnal № 1, 1995., - URL: http://enc.com.ua/velika-psixologichna-enciklopediya/lisi-makr/102691-lokuskontrolyu.html

Maslou A. Samoaktualy`zacy`ya. Prosveshhennij manadzhment. Organy`zacy`onnaya teory`ya / F. Maslou; [per. S angl. N. Levky`noj, A Chexa] Py`ter, 2003. – 413 p.

McCllelland D.C. The achievement motive / D.C. McCllelland. - New York: Appleton-Century-Crofts, 1953. – 384 p.

Murrey H. A. Explorations in personality / H. A. Murrey. – New York: Oxford University Press, 2007. – 816 p.

Ny`ky`forenko V.G. Upravlinnya personalom: navch. posib. / V.G. Ny`ky`forenko. – Odesa: Atlant, 2013. – 275 p .

Pedagogika uspixu: pidruchny`k / O.G. Romanovs`ky`j, V.Ye. My`xajlichenko, L.M. Gren`. – Xarkiv: NTU «XPI», 2011. – 368 p.

Rezvan O.O. Formuvannya profesijno-refleksy`vnoyi pozy`ciyi majbutn`ogo faxivcya avtomobil`no-dorozhn`oyi galuzi. – monografiya: X.: «Tochka», 2014. – 400 p.

Semichenko V.A. Problemy motivacii povedeniya i deyatel'nosti cheloveka. Modul'nyj kurs psihologii. Modul' "Napravlennost'": lekcii, prakt. zanyatiya, zadaniya dlya samostoyatel'noj raboty.– K.: Millenium, 2004.– 521p.

Tereshhuk G.V. Indy`vidualizaciya navchannya v konteksti idej koncepciyi novoyi ukrayins`koyi shkoly // Naukovi zapysky Ternopilskogo nacionalnogo pedagogichnogo universy`tetu imeni V. Gnatyuka. Seriya: pedagogika, # 2, 2017. – pp. 6–16.

Skinner, E. A. Perceived control, motivation and coping. Sage Publications. NewYork: Sage Publications, Inc. 1995. – 338 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гулай О. Особливості формування мотивації навчання майбутніх будівельників в умовах ступеневої освіти / О. Гулай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира. Гнатюка. Серія. Педагогіка. – 2017. – Вип. 1. – С. 99–107.

2. Кондаков В. М. Експериментальне дослідження структури та особистісного контексту локусу контролю / В. М. Кондаков, М. Н. Нилопец // Психологічний журнал. – 1995. – № 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://enc.com.ua/velika-psixologichna-enciklopediya/lisi-makr/102691-lokuskontrolyu.html.

3. Маслоу А. Самоактуализация. Просвещенный менеджмент. Организационная теорія; пер. с англ. Н. Левкиной, А Чеха / Ф. Маслоу. – СПб.: Питер, 2003. – 413 с.

4. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: навч. посібник / В. Г. Никифоренко. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

5. Педагогіка успіху: підручник / О. Г. Романовський, В. Є. Михайліченко, Л. М. Грень. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 368 с.
6. Резван О. О. Формування професійно-рефлексивної позиції майбутнього фахівця автомобільно-дорожньої галузі: монографія / О. О. Резван. – Харків: Точка, 2014. – 400 с.

7. Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность»: лекции, практ. занятия, задания для самостоятельной работы / В. А. Семиченко. – К.: Миллениум, 2004. – 521 с.

8. Терещук Г. В. Індивідуалізація навчання в контексті ідей концепції нової української школи / Г. В. Терещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія. Педагогіка. – 2017. – Вип. 2. – С. 6–16.

9. Hobfoll Stevan E. Conservation of Resources Theory: its Implication for Stress, Health, and Resilience [Електронний ресурс] / Е. Stevan Hobfoll. – Режим доступу: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195375343.001.0001/oxfordhb-9780195375343-e-007.

10. McCllelland D. C. The achievement motive / D. C. McCllelland. – New York: Appleton-Century-Crofts, 1953. – 384 p.

11. Murrey H. A. Explorations in personality / H. A. Murrey. – New York: Oxford University Press, 2007. – 816 p.

12.Skinner E. A. Perceived control, motivation and coping. Sage Publications / E. A. Skinner. – Sage Publications, Inc., 1995. – 338 p.

Copyright (c) 2018 OLENA ILIENKO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.