№ 2 (2018)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

Професійна освіта

АКТУАЛІЗАЦІЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
KATERYNA POSELETSKA 22-28
ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕХІМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
NATALIA PSHENYCHNA 28-36
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
OLENA ILIENKO 36-43
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГУ PDF
OKSANA SYNEKOP 43-51
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕРАПІЇ PDF
ANTONINA ZAICHKO 52-57

Лінгводидактика

РОЗВИТОК УМІНЬ ПИСЬМА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТРОЛЬНИХ ЛИСТІВ PDF
OLHA DATSKIV 58-65
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІСЛЯ НІМЕЦЬКОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРАВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ PDF
OKSANA DANYLENKO 65-73
ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ОСНОВНОЇ ЛАНКИ (НА ПРИКЛАДІ МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) PDF
NATALIA YERMAK 73-81
ВІДБІР ТА МЕТОДИЧНА ТИПОЛОГІЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
HANNA BORETSKA 88-94
РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ PDF
NATALIA SHANDRA 94-100
ДОБІР ЛЕКСИЧНОГО ТА ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ PDF
ANDRII KRAVCHENKO 100-108
КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП) PDF
VYACHESLAV SHOVKOVYI, TETIANA SHOVKOVA 81-88
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ PDF
IRYNA SKRIL 108-116
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ТА ГОВОРІННІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРАВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ PDF
AGNESSA TOMASHEVSKA 116-124

За рубежем

ОРГАНІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ PDF
LARYSA KUPCHYK, TETIANA KRUTKO 125-132
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ В РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ PDF
NATALIYA BHINDER 132-139
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
NINA KRAVETS 139-146

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАСІОНАРНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
KATERYNA KRUTII, NATALIA HAVRYSH, OLEKSANDRA YANKOVYCH 147-156
ІНТЕГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
MYROSLAVA PIHUR 156-164
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ГЕНЕЗИС І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ PDF
TETIANA BOROKHVINA 164-169

Моніторинг якості вищої педагогічної освіти

ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
SVITLANA TOLOCHKO 6-12
ТЕХНОЛОГІЯ SWOT-АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
MARIIA BOIKO 13-21