DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.2.12

ВІДБІР ТА МЕТОДИЧНА ТИПОЛОГІЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

HANNA BORETSKA

Анотація


Розглянуто проблему відбору та методичної типології мовного матеріалу для навчання граматичного аспекту англомовної писемної комунікації майбутніх філологів першого курсу. Проаналізовано вимоги Програми до навчання граматики і таких жанрів писемної комунікації, як неофіційний лист, офіційний лист, інструкція. Підтверджена необхідність використання автентичних матеріалів у процесі навчання, відібрано автентичні тексти, які, відповідно, слугують джерелом відбору мовного граматичного матеріалу. Визначено підходи та критерії відбору матеріалу. Згідно з критеріями частотності, практичної необхідності, структурної зразковості відібрано мовний граматичний матеріал для здійснення успішної писемної комунікації. На основі відібраного матеріалу визначено об’єкти навчання майбутніх філологів та граматичні навички, які мають бути сформовані. З метою виявлення рівня складності граматичних явищ проаналізовано типові граматичні помилки студентів, виокремлено граматичні труднощі, з якими стикаються майбутні філологи при написанні текстів різних жанрів. Для уточнення методичної типології помилки студентів співвіднесено з граматичним матеріалом, відібраним з автентичних джерел, що дозволило визначити групи труднощів і зробити висновок про необхідність додаткового опрацювання найскладніших граматичних.

Ключові слова


майбутні філологи; відбір граматичного матеріалу; граматичні труднощі; об’єкти навчання; методична типологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Belous S. V. Otbor yazykovogo materiala dlya obucheniya studentov-filologov angliyskoy ustnoy persuazivnoy rechi [Selecting language material for teaching english persuasive speaking to students philologists]. Universum: Psikhologiya i obrazovanie: elektron. nauchn. zhurn. 2017, № 4(34). Available at: http://7universum.com/ru/psy/archive/item/4596.

Boretska H. E. Pryntsypy vidboru avtentychnykh tekstiv-zrazkiv dlya navchannya anhlomovnoyi pysemnoyi komunikatsiyi pobutovoho stylyu [Principles of the authentic texts selection for teaching written communication in English]. Visnyk Kyyivskoho natsional'noho linhvistychnoho universytetu. Seriya Pedahohika ta psykholohiya. – 2001. –Vol. 4, pp.140–145.

Boretska H. E. Chynnyky vynyknennya ta analiz porushen' hramatychnoyi pravylnosti anhlomovnoyi pysemnoyi komunikatsiyi [Sourses of grammatical errors and mistakes in written communication in English and their analysis], Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Seriya Pedahohika ta psykholohiya. – 2005. – Vol. 9. – PP. 45–53.

Prohrama z anhliys'koyi movy dlya universytetiv / instytutiv (p"yatyrichnyy kurs navchannya) [English language program for universities / institutes (five year course)], Proekt / Kolektyv avt.: S. Yu. Nikolayeva, M. I. Solovey (kerivnyky), Yu. V. Holovach ta in. Vinnytsya: Nova Knyha, 2001. 245 p.

Ustymenko O. M. Vidbir ta orhanizatsiya movnoho i movlennyevoho materialu dlya navchannya profesiynoyi anhlomovnoyi dokumentnoyi komunikatsiyi [Language material selection and arrangement for teaching professional document communication in English]. Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho linhvistychnoho universytetu. Seriya Pedahohika ta psykholohiya. – 2009. – Vol. 16. – PP. 5– 16.

Larsen-Freeman D. Research into practice: Grammar learning and teaching, 2015. – Vol. 48. – PP. 263–280.

Mestari S. A. The Use of Authentic Materials in Teaching Grammar for EFL Students (Teachers’ Perspective). Available at: http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT/article/view/306.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Белоус С. В. Отбор языкового материала для обучения студентов-филологов английской устной персуазивной речи / С. В. Белоус // Universum: Психология и образование: электронный научный журнал – 2017. – № 4 (34). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://7universum.com/ru/psy/archive/item/4596.

2. Борецька Г. Е. Принципи відбору автентичних текстів-зразків для навчання англомовної писемної комунікації побутового стилю / Г. Е. Борецька // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – 2001. – Вип. 4. – С. 140–145.

3. Борецька Г. Е. Чинники виникнення та аналіз порушень граматичної правильності англомовної писемної комунікації / Г. Е. Борецька // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – 2005. – Вип. 9. – С. 45–53.

4. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): проект / Колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2001. – 245 с.

5. Устименко О. М. Відбір та організація мовного і мовленнєвого матеріалу для навчання професійної англомовної документної комунікації / О. М. Устименко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – 2009. – Вип. 16. – С. 5–16.

6. Larsen-Freeman D. Research into practice: Grammar learning and teaching / D. Larsen-Freeman // Language Teaching. – 2015. – Vol. 48. – PP. 263–280.

7. Mestari S. A. The Use of Authentic Materials in Teaching Grammar for EFL Students (Teachers’ Perspective) / S. A Mestari, F. Malabar. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT/article/view/306.

Copyright (c) 2018 HANNA BORETSKA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.