DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.12

НЕЛІНІЙНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

ZINOVIY STELMASHCHUK

Анотація


Акцентовано увагу на нелінійному підході в сучасній шкільній освіті, який передбачає перехід від репродуктивної, традиційної педагогічної системи до новітньої, нелінійної з метою формування нової моделі особистості. Охарактеризовано поняття духовності в інтерпретації вчених, а також трактуванні християнства, яке основними, «вищими» духовними цінностями вважає віру, надію, любов, добро, красу, істину, мистецтво, творчість, жертовність й інші, що супроводжують людину упродовж усього її життя. Своїм корінням вони сягають глибокої давнини і базуються на чесній праці, морально-етичних засадах, відповідно до Закону Божого та природи і за своїми функціями забезпечують зв’язок не тільки з минулим, культурними традиціями, а й спрямовані на теперішні і майбутні реалії. Виходячи з цього відзначено вплив народної музичної спадщини на збагачення духовного світу особистості школяра позаяк в Україні помітно зросла національна самосвідомість народу, значно посилився інтерес до традицій народної музичної творчості. Висвітлені інноваційні педагогічні технології формування духовних цінностей учнів засобами музичного фольклору із застосуванням нелінійного підходу в організації навчально-виховного процесу на заняттях в гуртках музично-естетичного циклу з учнями загальноосвітньої школи і позашкільних закладів освіти. Наведено результати експериментального дослідження, проведеного серед різновікових дитячих творчих колективів, для визначення ефективності впливу музичного фольклору на формування духовних цінностей сучасних школярів.

Ключові слова


нелінійний підхід в освіті; духовні цінності; музичний фольклор; календарно-обрядова творчість; навчально-виховний процес; школярі

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko V. P. Osvita v poshukakh novykh stratehiy myslennya [Education in searching new strategies].Vyshcha osvita Ukrayiny, 2003, vol. 2. pp. 5–6.

Honcharenko S. U. Ukrayinskyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, Lybid, 1997, 374 p.

Honcharenko S. U. Formuvannya neliniynoho (synerhetychnoho) myslennya uchniv [Formation of nonlinear (synergetic) children's thought]. Profesiyno-tekhnichna osvita, 2012, vol. 2, pp. 3–7.

Hordiychuk M. S. Folklor i folklorystyka[Folklore and study of folklore]. Kyiv, Muzychna Ukrayina, 1979, 252 p.

Kolessa F. M. Kharakterystyka ukrayinskoyi narodnoyi muzyky [Characteristic of Ukrainian national music], Kolessa F. M. Muzykoznavchi pratsi, Pidhot. do druku, vstup. stattya i prym. S. Hrytsy. Kyiv, Naukova dumka, 1970, pp. 357–365.

Kochubey N. V. Neliniyne myslennya v osviti [Nonlinear thought in education] Filosofski abrysy suchasnoyi osvity: monohrafiya; za zah. red. I. Predborskoyi. [Philosophical cutouts of modern education: monograph; ed. by I. Poborskaya]. Sumy, VTD «Universytetska knyha», 2006, pp. 29–41.

Ohiyenko Ivan, Uporyad. ta nauk. red. D. Hertsyuk, P. Sikorskyy. Lviv, 2012, 192 p.

Sydorenko L. Formuvannya dukhovnykh tsinnostey yak filosofska, psykholoho-pedahohichna problema [Formation of spiritual values as philosophic, psychological and pedagogical problem]. Molod i rynok, 2011, vol. 2 (73), pp. 121–126.

Stelmashchuk Z. M. Kalendarno-obryadova tvorchist yak osnova muzychno-estetychnoho vykhovannya shkilnoyi molodi [Calendar and ritual folklore as the basis of pupil's musical and aesthetic education]. Dukhovni skarby ukrayinskoho narodu v zhytti molodi. Zbirnyk statey i materialiv Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 5-richchyu ternopilskoho tovarystva «Vertep». [Spiritual treasures of Ukrainian people in the life of youth. Collection of articles and materials of the Ukrainian scientific and practical conference devoted to the 5th anniversary of the Ternopil association "Vertep"]. Ternopil, MP «Chumatskyy shlyakh», 1994, pp. 162–164.

Stelmashchuk Z. M. Shlyakhy udoskonalennya kulturolohichnoyi roboty vchytelya pochatkovoyi shkoly [Ways of improvement of primary education teacher’s cultural work]. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv do realizatsiyi Derzhavnoho standartu pochatkovoyi zahalnoyi osvity. Materialy rehionalnoho naukovo-praktychnoho seminaru; za zah. red. V. M. Chayky [Preparation of future teachers for realization of the State standart of primary education. Materials of the regional scientific and practical seminar; ed. by V. M. Chayka]. Ternopil, TNPU im. V. Hnatyuka, 2013, pp. 34–36.

Khaken G. Informatsiya i samoorganizatsiya: makroskopicheskii podkhod k slozhnym sistemam [Information and self-organization: macroscopic approach to complicated systems]. Moscow, Mir, 1991, 240 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко В. П. Освіта в пошуках нових стратегій мислення / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2003. – № 2. – С. 5–6.

2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

3. Гончаренко С. У. Формування нелінійного (синергетичного) мислення учнів / С. У. Гончаренко // Професійно-технічна освіта. – 2012. – № 2. – С. 3–7.

4. Гордійчук М. С. Фольклор і фольклористика / М. С. Гордійчук. – К.: Музична Україна, 1979. – 252 с.

5. Колесса Ф. М. Характеристика української народної музики / Ф. М. Колесса // Колесса Ф. М. Музикознавчі праці / Підгот. до друку, вступ. стаття і прим. С. Грици. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 357–365.

6. Кочубей Н. В. Нелінійне мислення в освіті / Н. В. Кочубей // Філософські абриси сучасної освіти: монографія; за заг. ред. І. Предборської. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – С. 29–41.

7. Огієнко Іван / Упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів, 2012. – 192 с.

8.Сидоренко Л. Формування духовних цінностей як філософська, психолого-педагогічна проблема / Л. Сидоренко // Молодь і ринок. – 2011. – № 2 (73). – С. 121–126.

9. Стельмащук З. М. Календарно-обрядова творчість як основа музично-естетичного виховання шкільної молоді / З. М. Стельмащук // Духовні скарби українського народу в житті молоді. Збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 5-річчю тернопільського товариства «Вертеп». – Тернопіль: МП «Чумацький шлях», 1994. – С. 162–164.

10. Стельмащук З. М. Шляхи удосконалення культурологічної роботи вчителя початкової школи / З. М. Стельмащук // Підготовка майбутніх учителів до реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти. Матеріали регіонального науково-практичного семінару; за заг. ред. В. М. Чайки. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 34–36.

11. Хакен Г. Информация и самоорганизация: макроскопический подход к сложным системам / Г. Хакен. – М.: Мир, 1991. – 240 с.

Copyright (c) 2019 ZINOVIY STELMASHCHUK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.