DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.02

ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЄЗУЇТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ В МЕССІНІ

TETIANA PRYBORA

Анотація


Розглянуто початковий період діяльності єзуїтської колегії Святого Миколая в Мессіні (Італія) в 1548–1551 рр. Розкрито суспільно-політичні, економічні, релігійні передумови та роль Папи Римського Павла ІІІ, І. Лойоли, Х. де Веги, Е. де Веги Осоріо, магістрату міста у створенні колегії. Досліджено, що для організації освітнього процесу в закладі були направлені найталановитіші єзуїтські педагоги того часу, серед яких вирізнявся Дж. Надаль – ректор колегії, автор перших освітніх нормативних документів, які в подальшому регулювали діяльність усіх єзуїтських навчальних закладів. На основі оригінальних документів XVI cт., зокрема «Constitutiones Сollegii Messanensis», «De Ratione Studiorum Collegii Messanensis» та уривків з історичного огляду «Chronicon Societatis Iesus» Х. Поланко, що стосувалися діяльності колегії в Мессіні, проаналізовано освітній процес у ній в перші роки діяльності. З’ясовано, що в колегії функціонували відділення Studia inferiorа (нижче), яке охоплювало класи граматики, поезії та риторики, і Studia superiora (вище), що включало класи філософії та богослов’я. Висвітлено режим дня учнів, який складався з двох основних частин, а також послідовність вивчення навчальних предметів та їхній зміст. Визначено, що зміст навчання, його розподіл у часі та рекомендації щодо проведення занять, які напрацьовувалися в колегії Мессіни впродовж 1548–1551 рр. лягли в основу єзуїтської педагогіки того часу і майже точно копіювалися у нових, створених єзуїтами, навчальних закладах

Ключові слова


історія зарубіжної педагогіки; єзуїтська колегія в Мессіні, єзуїтська система освіти; освітній ;роцес, І. Лойола

Повний текст:

PDF

Посилання


Codina G. Aux sources de la pédagogie des jésuites: le “modus parisiensis” / G. Codina. – Roma: Institutum Historicum. Via dei penitenzier, 1968. – 369 p.

Coudret M. H., Polanco Р. І. А. De Ratione Studiorum Collegii Messanensis (Messana 14 Julii 1551 – Romam) / M. H. Coudret, Р. І. А. Polanco // Monumenta Paedagogica Societatis Iesu / ed. Ladislaus Lukács. – Romae: Apud «Monumenta Historica Soc. Iesu», 1965. – P. 93–106.

Donnelly J. P. The Jesuit College at Padua: Growth, Suppression, Attempts at Restoration / J. P. Donnelly // Archivum Historicum Societatis Iesu. – Vol. L. – No. 1. – 1982. – P. 45–79.

Grendler P. The Jesuits and Italian Universities, 1548–1773 / P. Grendler. – Washington, D. C. CUA Press, 2017. – 505 p.

Nadal P. H. Constituliones Collegii Messanensis (1548) / P. H. Nadal // Monumenta Paedagogica Societatis Iesu / ed. Ladislaus Lukács. – Pomae: Apud «Monumenta Historica Soc. Iesu». 1965. – P. 17–28.

O'Malley J. W. The First Jesuits / J. W. O'Malley. – Campbridge: Harvard University Press, 1993. – 457 p.

Padberg J. W. Development of the Ratio Studiorum / J. W. Padberg // The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary Perspectives [ed. Vincent J. Duminuco]. – New York: Fordham Univ Press, 2000. – 307 p.

Pavone S. I gesuiti in Italia (1548–1773) / S. Pavone. – URL: https://www.academia.edu/13122690/I_gesuiti_in_Italia_1548-1773 – P. 359–373.

P. Ioannes A. de Polanco S. I. Ex comm.To P. Antonio de Araoz S. J. (Roma 1-12-1551) // Monumenta Paedagogica Societatis Iesu / ed. Ladislaus Lukács. – Romae: Apud «Monumenta Historica Soc. Iesu», 1965. – P. 413–419.

Polanco J. Selections from Chronicon, on the Jesuit college at Messina // Jesuit Writings of the Early Modern Period, 1540–1640 / ed. John Patrick Donnelly. – Indianapolis-Cambridge: Hackett Publishing Company, 2006. – P. 46–55.

Riddle Ph. Political Authority and University Formation in Europe, 1200–1800 / Riddle Ph. // Sociological Perspectives, – Vol. 36. – № 1 (Spring, 1993). – Р. 45–62.

To Hannibal de Coudret // Selected Writings of St. Ignatius of Loyola. – Режим доступу: https://www.library.georgetown.edu/woodstock/ignatius-letters/letter27

Villoslada R. G. Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551), alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773) / R. G. Villoslada. – Roma: Pontificia Univ. Gregoriana. – 1954. – 356 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Codina G. Aux sources de la pédagogie des jésuites: le “modus parisiensis” / G. Codina. – Roma: Institutum Historicum. Via dei penitenzier, 1968. – 369 p.

2. Coudret M. H., Polanco Р. І. А. De Ratione Studiorum Collegii Messanensis (Messana 14 Julii 1551 – Romam) / M. H. Coudret, Р. І. А. Polanco // Monumenta Paedagogica Societatis Iesu / ed. Ladislaus Lukács. – Romae: Apud «Monumenta Historica Soc. Iesu», 1965. – P. 93–106.

3. Donnelly J. P. The Jesuit College at Padua: Growth, Suppression, Attempts at Restoration / J. P. Donnelly // Archivum Historicum Societatis Iesu. – Vol. L. – No. 1. – 1982. – P. 45–79.

4. Grendler P. The Jesuits and Italian Universities, 1548–1773 / P. Grendler. – Washington, D. C. CUA Press, 2017. – 505 p.

5. Nadal P. H. Constituliones Collegii Messanensis (1548) / P. H. Nadal // Monumenta Paedagogica Societatis Iesu / ed. Ladislaus Lukács. – Pomae: Apud «Monumenta Historica Soc. Iesu». 1965. – P. 17–28.

6. O'Malley J. W. The First Jesuits / J. W. O'Malley. – Campbridge: Harvard University Press, 1993. – 457 p.

7. Padberg J. W. Development of the Ratio Studiorum / J. W. Padberg // The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary Perspectives [ed. Vincent J. Duminuco]. – New York: Fordham Univ Press, 2000. – 307 p.

8. Pavone S. I gesuiti in Italia (1548–1773) / S. Pavone. – URL: https://www.academia.edu/13122690/I_gesuiti_in_Italia_1548-1773 – P. 359–373.

9. P. Ioannes A. de Polanco S. I. Ex comm.To P. Antonio de Araoz S. J. (Roma 1-12-1551) // Monumenta Paedagogica Societatis Iesu / ed. Ladislaus Lukács. – Romae: Apud «Monumenta Historica Soc. Iesu», 1965. – P. 413–419.

10. Polanco J. Selections from Chronicon, on the Jesuit college at Messina // Jesuit Writings of the Early Modern Period, 1540–1640 / ed. John Patrick Donnelly. – Indianapolis-Cambridge: Hackett Publishing Company, 2006. – P. 46–55.

11. Riddle Ph. Political Authority and University Formation in Europe, 1200–1800 / Riddle Ph. // Sociological Perspectives, – Vol. 36. – № 1 (Spring, 1993). – Р. 45–62.

12. To Hannibal de Coudret // Selected Writings of St. Ignatius of Loyola. – Режим доступу: https://www.library.georgetown.edu/woodstock/ignatius-letters/letter27

13. Villoslada R. G. Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551), alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773) / R. G. Villoslada. – Roma: Pontificia Univ. Gregoriana. – 1954. – 356 p.

Copyright (c) 2020 TETIANA PRYBORA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.