№ 1 (2020)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

Вивчаємо досвід

ВЕБІНАР ЯК ІНТЕРАКТИВНЕ МЕРЕЖЕВЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ») PDF
HALYNA SYNORUB, NATALIA DRAGAN-IVANETS 175-181

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО КОМПОНЕНТА РІЗНОБІЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 5 КЛАСУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
IRYNA MASHTALER 162-168
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ PDF
SVITLANA GORDIICHUK 168-174

ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА

ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ПЕДАГОГІКА ЯК МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН PDF
IVAN ZABOLOTNYI 47-53
ВИКОНАВСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК РЕСУРС ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА PDF
TETIANA BAGRIY 53-59
ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ PDF
OKSANA PROTAS 56-66
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ PDF
VADYM KIRMAN, ELMIRA SOKOLOVA 66-77
PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN UKRAINE IN TERMS OF GLOBALIZATION PDF
RIABOVA YULIA

ГЕНЕЗА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ТА ОСВІТНІХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ ТА ЗА РУБЕЖЕМ

СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У США НА РАННЬОМУ ТА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПАХ PDF
NATALIIA NYKONENKO 6-14
ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЄЗУЇТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ В МЕССІНІ PDF
TETIANA PRYBORA 14-20
СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НІДЕРЛАНДАХ: УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ PDF
NINA ZHURAVSKA 20-26
СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ І ТЕХНОЛОГІЙ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ PDF
OXANA NEFEDCHENKO 26-33
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ ПОДІЛЛЯ (1920–1925 РОКИ) PDF
TETIANA ZUZIAK, OKSANA MARUSHCHAK 33-40

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ

НОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ХХІ СТОЛІТТІ PDF
RAISA GRYSHKOVA 78-84
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП PDF
NATALIA KABUS 84-92
МЕТОДИКА ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ PDF
MYKHAILO DEMIANCHUK
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
OLEKSANDR VOROKHAEV 98-105
МОДЕЛЬ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
IRYNA HUMENIUK 105-112
МОДЕЛЬ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТОЛЯРІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА PDF
YURI SOKOTOV 113-122
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО СВІТОГЛЯДНОГО СПРИЙНЯТТЯ ПРИРОДИ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
MARYNA KOLESNYK 122-128
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ДО ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
VIKTORIIA MENIAILO 129-136

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬО-ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
LIUDMYLA BEREZOVSKA 137-147
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ PDF
ANNA BOYKO 144-154
ІНТЕГРОВАНЕ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ ТА ПИСЬМІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
MARIYA MYKOLIV 154-161

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ОГЛЯДИ

РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ МОНОГРАФІЮ Ю. П. БЕНДЕС, В. П. СЕРГІЄНКА, В. Д. СИРОТЮКА «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» PDF
IHOR VOITOVYCH 182-186
РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ МОНОГРАФІЮ Г. І. СЛОЗАНСЬКОЇ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ: ТЕОРІЇ, МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ» PDF
Svitlana OMELCHENKO 186-189