DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.03

СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НІДЕРЛАНДАХ: УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

NINA ZHURAVSKA

Анотація


Проаналізовано систему підвищення кваліфікації викладачів аграрних дисциплін у закладах вищої освіти Нідерландів. Встановлено, що підвищення кваліфікації викладачів аграрних дисциплін у закладах вищої освіти цієї країни розвивається у напрямах підвищення фахових та педагогічних компетентностей. Акцентовано увагу на управлінні аграрною освітою: ви щою аграрною освітою Нідерландів, як і у Франції, опікується міністерство сільського господарства. Визначено компетентності викладачів аграрних дисциплін у закладах вищої освіти Нідерландів відповідно до європейських освітніх стандартів: володіння навиками письмової і усної комунікації; розуміння основ математики і природничих наук; володіння навиками роботи з інформаційних технологій; критичне мислення; потреба в безперервній освіті; уміння працювати в малих групах; творчість та ініціативність, само дисциплінованість, здатність до постійної роботи, що вимагає значних зусиль, і здатність отримувати задоволення від роботи в умовах здорової конкуренції; культура сприйнятливості, зокрема і на міжнародному рівні; орієнтованість на результат, здатність ухвалювати самостійні рішення. Показано, що професійні стандарти підготовки викладачів у Нідерландах визначаються на рівні аграрних закладів вищої освіти, міністерства сільського господарства, затверджуються міністерством освіти і науки та базуються на стандартах бакалавра чи магістра відповідної галузі, зокрема, Школа дипломованого фахівця соціальних і поведінкових наук університету Утрехт встановила на магістерські програми однорідний формат академічних вимог як для світових програм MSc.

Ключові слова


підвищення кваліфікації; вища аграрна школа; викладач; Нідерланди

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhuravska N.S. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv silhosptekhnikumiv (na materialakh predmetiv ahronomichnoho tsyklu). [Organization of independent work of students of agricultural colleges (on materials of subjects of agronomic cycle)]. Kyiv: NAU. 1995. 24 s. [in Ukrainian]

Kubitskyi S.O. Deiaki aspekty otsinky yakosti pidhotovky konkurentospromozhnoho fakhivtsia v Ukraini ta za yii mezhamy. [Some aspects of assessing the quality of training of a competitive specialist in Ukraine and abroad]. Kyiv: NMTS. 2011. Vyp. 27. S. 3–9. [in Ukrainian]

Shynkaruk V.D. Aspekty ukrajinsjko-poljsjkojis pivpraci v ghaluziosvity i nauky. Ukrajina – Poljshha: strateghichne partnerstvo v systemi gheopolitychnykh koordynat: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Aspects of Ukrainian-Polish cooperation in the field of education and science. Ukraine - Poland: Strategic Partnership in the Geopolitical Coordinate System: International

Materials]. (Kyiv, 16–17 ber. 2017 r.). Kyiv, 2017. S.156-158. [in Ukrainian].

Yashchuk S. P. Formuvannja profesijno-pravovoji kompetentnosti studentiv. [Formation of professional and legal competence of students]. Naukovy jvisnyk Nacional jnoghouniversytet ubioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrajiny. Serіа: Pedaghoghika, psykhologhia, filosofia. 2016. № 253. S. 333–339. [in Ukrainian].

Lans T. L. Work–related lifelong learning for entrepreneurs in the agri–food sector in / T. L. Lans, H.J.A. Biemans, M. Mulder. International journal of training and development. 2004. N 8. Р. 73–89.

Mulder M. The public's Expectations Regarding the Green Sector and Responsive Practices in Higher Agricultural Education: paper presented at the 8th European Conference on Higher Agricultural Education / M. Mulder, N. Eernstman. Proceedings of the 8th European Conference on Higher Agricultural Education. Prague: Czech University of Agriculture, 2006. 371 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.wur.nl/wasp/bestande n/LUWPUBRD_0035 224 2_A50 2_001.pdf.

Mulder M. Competentieontwikkeling in organisaties: Unpublished lectures (2 maart 2006). Trainingendag Studie Vereniging Stress. Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente / Wageningen University. –E Wageningen, 2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ecs.wur.nl/UK/Publications/.

Mulder M. Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk. Uitgever: Reed business, 2001. 319 p.

Oene P. M. School policy making through electronically supported discussion involving teachers and managers / Oene P. M. van, Mulder M., Veldhuis A. E., Biemans H. J. A. European Journal Vocational Training. 2003. Vol. 29. Р. 23–35.

The interuniversity Center of Educational Research. Utrecht: Utrecht University, 2009. 123 р.

The postacademic education and study (ЕСS) of university Vageningen. Wageningen: Wageningen Univ., 2009. Р. 137–167. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.wbs.wur.nl/UK/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Журавська Н. С. Організація самостійної роботи студентів сільгосптехнікумів (на матеріалах предметів агрономічного циклу) / Н. С. Журавська. – К.: НАУ, 1995. – 24 с.

2. Кубіцький С. О. Деякі аспекти оцінки якості підготовки конкурентоспроможного фахівця в Україні та за її межами / С. О. Кубіцький. К.: НМЦ. 2011. – Вип. 27. – С. 3–9.

3. Шинкарук В. Гуманітарне співробітництво між Україною та Грецією. Діалог культур: Україна – Греція: культурна політика ХХІ ст. в європейській ретроспективі. Діалог культур: Україна – Греція: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21‒23 вер. 2016 р.) / В. Шинкарук. – К., 2016. – С. 13–17.

4. Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів / С. Ящук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – № 253. – С. 333–339.

5. Lans T. L. Work-related lifelong learning for entrepreneurs in the agri–food sector in / T. L. Lans, H. J. A. Biemans, M. Mulder. International journal of training and development. 2004. N 8. Р. 73–89.

6. Mulder M. The public's Expectations Regarding the Green Sector and Responsive Practices in Higher Agricultural Education: paper presented at the 8th European Conference on Higher Agricultural Education / M. Mulder, N. Eernstman. Proceedings of the 8th European Conference on Higher Agricultural Education. Prague: Czech University of Agriculture, 2006. 371 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.wur.nl/wasp/bestande n/LUWPUBRD_0035 224 2_A50 2_001.pdf.

7. Mulder M. Competentieontwikkeling in organisaties: Unpublished lectures (2 maart 2006). Trainingendag Studie Vereniging Stress. Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente / Wageningen University. E Wageningen, 2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ecs.wur.nl/UK/Publications/.

8. Mulder M. Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk. Uitgever: Reed business, 2001. 319 p.

9. Oene P. M. School policy making through electronically supported discussion involving teachers and managers / Oene P. M. van, Mulder M., Veldhuis A. E., Biemans H. J. A. European Journal Vocational Training. 2003. Vol. 29. Р. 23–35.

10. The interuniversity Center of Educational Research. Utrecht: Utrecht University, 2009. 123 р.

11. The postacademic education and study (ЕСS) of university Vageningen. Wageningen: Wageningen Univ., 2009. Р. 137–167. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.wbs.wur.nl/UK/.

Copyright (c) 2020 NINA ZHURAVSKA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.