DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.04

СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ І ТЕХНОЛОГІЙ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

OXANA NEFEDCHENKO

Анотація


Здійснено аналітичний огляд становлення концепцій і технологій творчої самореалізації особистості в дисертаційних дослідженнях науковців Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. На основі методів аналізу та узагальнення проведених досліджень з’ясовано окремі концепції творчої самореалізації особистості, засади розробки і втілення технологій евристичної освіти для здійснення і посилення процесів самореалізації пізнавально-творчих і професійних якостей суб’єктів освітнього процесу. Проаналізовано систему евристичних технологій для комплексної педагогічної підтримки самореалізаторських зусиль старшокласників. Виявлено нові технології – акмеограми, які визначають початкові можливості і потенціал майбутнього педагога, налаштованого на досягнення високої професійної майстерності. Вказано, що акмеограма включає аналіз видів професійно-педагогічної діяльності, її призначення, засобів, структури, функцій, алгоритмів дій і операцій. Відзначено, що в працях українських дослідників вивчено комплекс необхідних і достатніх пізнавальних і творчих якостей учнів старших класів, встановлено, що творча самореалізація старшокласників у навчальному процесі полягає у розвитку та вдосконаленні означених якостей, однак традиційні моделі навчальної діяльності не можуть забезпечити успішну самореалізацію останніх. Аналіз наукових досліджень виявив умови використання евристичних та акмеологічних технологій для інтенсифікації розвитку і самореалізації творчого потенціалу підростаючої особистості.

Ключові слова


технології евристичної освіти акмеологічні технології; творча самореалізація; заклади вищої освіти; творчий потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Gromova N. V. Tvorcha samorealizacia starshoklasnykiv v evrystychnomu navchanni predmetiv humanitarnoho cyklu. Avtoref dys. kand. nauk. [Creative self-realization of seniors in the heuristic teaching of subjects of the humanitarian cycle. Abstract of PhD thesis]. Kharkiv, 2010. 20 p.

Levchenko L. S. Tvorcha samorealizatsia starshoklasnykiv u naukovo-doslidnytskij dialnosti shkil novoho typu. Avtoref. kand. nauk [Creative self-realization of seniors in research activity of new type schools Abstract of PhD thesis]. Kharkiv, 1999. 20 p.

Lekcii z pedahohiky vyshchoi shkoly V. I. Lozova (Ed.) [Lectures on pedagogy of high school]. Kharkiv, OVS Publ., 2006. 496 p.

Rybalko L. S. Akmeolohichni zasady profesiyno-pedahohichnoi samorealizatsii maybutnoho vchytelia. Avtoref. dys. … doktora ped. nauk [Acmeological principles of the professional-pedagogical self-realization of the future teacher. Abstract of PhD thesis]. Kharkiv, 2009. 46 p.

Rybalko L. S. Metodoloho-teoretychni zasady profesiyno-pedahohichnoi samorealizatsii maybutnoho vchytelіa (akmeolohichnyy aspekt). Monohrafia. [Methodological-theoretical foundations of professional-pedagogical self-realization of future teacher (acmeological aspect)). Monograph]. Zaporizhzhia, ZDMU Publ., 2007. 443 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Громова Н. В. Творча самореалізація старшокласників в евристичному навчанні предметів гуманітарного циклу: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. В. Громова. – Харків, 2010. – 20 с.

2. Левченко Л. С. Творча самореалізація старшокласників у науково-дослідницькій діяльності шкіл нового типу: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. С. Левченко. – Харків, 1999. – 20 с.

3. Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник / за ред. В. І. Лозової. – Харків: ОВС, 2006. – 496 с.

4. Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя: автореф. дис. … д-ра пед. наук / Л. С. Рибалко. – Харків, 2009. – 46 с.

5. Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект): монографія / Л. С. Рибалко. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2007. – 443 с.

Copyright (c) 2020 OXANA NEFEDCHENKO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.