DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.05

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ ПОДІЛЛЯ (1920–1925 РОКИ)

TETIANA ZUZIAK, OKSANA MARUSHCHAK

Анотація


Дослідження базується на аналізі основних аспектів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів освітніми закладами Поділля (1920–1925 рр.). На основі архівних та літературних джерел простежено історію становлення Вінницьких короткотермінових педагогічних курсів для шкільних працівників і діячів з дошкільного та позашкільного виховання, Вінницького інституту народної освіти та вищих постійних трирічних педагогічних курсів (Вінницьких, Тульчинських, Бершадських, Ольгопільських, Гайсинських, Тиврівських, Хмільницьких, Немирівських, Жолоб’янських та ін.), створених для забезпечення вчителями всіх типів шкіл означеного періоду. Розглянуто зміни та нововведення в навчально-виховному процесі освітніх закладів, виокремлено особливості професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів в історії становлення вітчизняної педагогічної системи. Доведено, що професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів освітніми закладами Поділля в 1920–1925 рр. пройшла шлях численних реформувань і надалі потребує глибокого вивчення. Доведено, що Вінницький інститут народної освіти та вищі постійні трирічні педагогічні курси стали провідними закладами освіти в професійній підготовці вчителів на Поділлі (1920–1925 рр.). Зазначено, що звернення до історичних аспектів, однією з яких є професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів, має певне науково-практичне значення і надалі потребує глибокого вивчення.

Ключові слова


професійно-педагогічна підготовка; короткотермінові педагогічні курси; інститут народної освіти; вищі постійні трирічні педагогічні курси; Поділля

Повний текст:

PDF

Посилання


Demyanenko N. M. Zahalnopedahohichna pidhotovka vchytelіa v Ukrayini (ХІХ– persha tretyna XX st.): monohrafiya. [General pedagogical training in Ukraine (XIX –first half of XX century)]. Kyiv: IZMN, 1998. 328 s.

DAViO. F.R.-254. Op. 1. Spr. 1208. 25 ark.

DAViO. F. R-254. Op. 1. Spr. 1209 a. 33 ark.

DAViO. F. R-254. Op. 1. Spr. 1213. 87 ark.

DAViO. F. R-254. Op. 1. Spr. 1216. 74 ark.

DAViO. F. R-254. Op. 1. Spr. 1218. 84 ark.

DAViO. F. R-254. Op. 1. Spr. 1219. 105 ark.

DAViO. F. R-254. Op. 1. Spr.1221. 64 ark.

DAViO. F. R-254. Op. 1. Spr. 1222. 156 ark.

DAViO. F. R-256. Op. 3. Spr. 10. 523 ark.

DAViO. F. R-256. Op. 1. Spr. 634. 772 ark.

DAViO. F. R-842. Op. 4. Spr. 78. 68 ark.

DAViO. F. R-847. Oр. 1. Spr. 269. 68 ark.

DAViO. F. R-847. Op. 1. Spr. 273. 29 ark.

DAViO. F. R-847. Op. 1. Spr. 274. 219 ark.

DAViO. F. R-1941. Op. 1. Spr. 1. 156 ark.

DAViO. F. R-1941. Op. 1. Spr. 5. 193 ark.

Popovych M. V. Narys istorii kultury Ukrainy. [Outlaine of cultural history of Ukraine]. Kyiv: ArtEl, 1998. 728 s.

Ryappo Ya. Novyj etap reformy pedagogicheskogo obrazovaniya [New stage of teacher education reform]. Shlakh osvіty. 1923. № 7–8. S. 20–34.

Siropolko S. Istoriya osvity v Ukraini [History of education in Ukraine]. Kyiv: Nauk. dumka, 2001. 912 s.

Zapysky Vinnytskoho ukrainskoho pedahohichnoho tekhnikumu. [Notes of Vinnytsia Ukrainian pedagogical vocational school]. Vinnytsіa: Vyd. Vinukrpedtekhnikumu, 1929. 132 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.): монографія / Н. М. Дем’яненко. – К.: ІЗМН, 1998. – 328 с.

2. ДАВіО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 1208. 25 арк.

3. ДАВіО. Ф. Р-254. Оп 1. Спр. 1209 а. 33 арк.

4. ДАВіО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 1213. 87 арк.

5. ДАВіО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 1216. 74 арк.

6. ДАВіО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 1218. 84 арк.

7. ДАВіО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 1219. 105 арк.

8. ДАВіО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр.1221. 64 арк.

9. ДАВіО. Ф. Р-254. Оп. 1. Спр. 1222. 156 арк.

10. ДАВіО. Ф. Р-256. Оп. 3. Спр. 10. 523 арк.

11. ДАВіО. Ф. Р-256. Оп. 1. Спр. 634. 772 арк.

12. ДАВіО. Ф. Р-842. Оп. 4. Спр. 78. 68 арк.

13. ДАВіО. Ф. Р-847. Оп. 1. Спр. 269. 68 арк.

14. ДАВіО. Ф. Р-847. Оп 1. Спр. 273. 29 арк.

15. ДАВіО. Ф. Р-847. Оп. 1. Спр. 274. 219 арк.

16. ДАВіО. Ф. Р-1941. Оп.1. Спр. 1. 156 арк.

17. ДАВіО. Ф. Р-1941. Оп. 1. Спр. 5.193 арк.

18. Записки Вінницького українського педагогічного технікуму. – Вінниця: Вид-во. Вінукрпедтехнікуму, 1929. – 132 с.

19. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К.: АртЕл, 1998. – 728 с.

20. Ряппо Я. Новый етап реформы педагогического образования / Я. Ряппо // Шлях освіти. – 1923. – № 7–8. С. 20–34.

21. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К.: Наук. думка, 2001. – 912 с.




Copyright (c) 2020 TETIANA ZUZIAK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.