ВИКОНАВСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК РЕСУРС ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

Автор(и)

  • TETIANA BAGRIY Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.8

Ключові слова:

виконавська компетентність, майбутній педагог-музикант, музично-виконавські вміння, колективна творча діяльність, інтерпретація

Анотація

Розглянуто питання професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта до виконавської діяльності. Проаналізовано погляди українських і зарубіжних науковців щодо тлумачення поняття «компетентність», визначено суть поняття «виконавська компетентність». Актуалізовано проблему формування виконавської компетентності, висвітлено роль теоретичних знань і практичних умінь у професійному становленні майбутнього педагога-музиканта. Зосереджено увагу на специфіці музично-педагогічної підготовки, яка поєднує в собі педагогічну, хормейстерську, музично-виконавську діяльність. Акцентовано увагу на умінні самостійно узагальнювати й систематизовувати отримані знання. Вказано креативну складову у розвитку музично-творчого потенціалу студента. Виокремлено положення, які сприяють розвитку виконавської компетентності майбутнього педагога-музиканта. Розглянуто основні складові теоретичної та практичної підготовки студента. Проаналізовано роботу студента над вивченням хорового твору, де пріоритетна роль належить умінню прочитання нотного запису музики. Вказано особливості прочитання авторського тексту. Наведено приклади висловлювання композиторів стосовно дотримання ремарок, вказаних композитором у нотному тексті. Доведено, що виконавська компетентність є однією з найважливіших і пріоритетних на сучасному етапі, її можна вважати ключовою в структурі професійної компетентності майбутнього фахівця.

Біографія автора

TETIANA BAGRIY, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

викладач

Посилання

Aranovskaya Y. V. Muzykalnoe ispolnytelstvo kak mezhdyscyplynarnyj fenomen [Musical performance as an interdisciplinary phenomenon] Yzvestyya VGPU. 2013, № 8 (83), pp. 57–60.

Bodnar O. M. Vokalno-pedahohichna kompetentnist maibutnoho vchytelia: filosofsko-pedahohichnyi aspekt [Vocal and pedagogical competence of the future teacher: philosophical and pedagogical aspect] Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. – Mukachevo: Karpatska vezha, 2016, № 20 (15), рр. 130–135.

Boyihev I. I. Chynnyky profesiynoi uspishnosti maibutnoho muzykanta-pedahoha yak vykonavcia [Factors of the professional success of a future music teacher as a performer] Naukovyi visnyk Izmayilskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu: Pedahohichni nauky: Zbirnyk naukovykh prats. – Izmayil: RVV IDGU, 2015, Vol. 33, pp. 12–15.

Hoyan Ya. P. Maestro. Ese. [Maestro. Essay]. Kyiv: Veselka, 2005, 07 p.

Koplend L. Muzyka i voobrazhenie [ Music and imagination]. Sovetskaіa muzyka. 1968, № 4, рр. 120–122.

Lavrentieva N. V. Formuvannia tvorchoho myslennia maibutnoho vchytelia muzyky v protsesi instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky dys.... kand. ped. nauk 13.00.02. [Formation of creative thinking of the future music teacher in the process of instrumental and performance preparation]. Kamianets-Podilskyi, 2016, 229 р.

Larkov N.S. Dokumentovedenie: uchebnik. [Documentation: a textbook]. – Moscow: Prospekt, 2016, 416 p.

Lashkul M. Ispolnitelskaya kompetentnost pedagoga-muzykanta [The performing competence of a music teacher] Vestnik TGU. Vol. 10 (66), 2008, pp. 243–249.

Puankare A. O nauke [Tekst] pod red. L. S. Pontryagina. Tsennost nauki. Matematicheskie nauki. [The value of science. Mathematical Sciences]. Moscow: Nauka, 1989, pp. 399–414.

Raven Dzh. Pedagogicheskoe testirovanie. Problemy, zabluzhdenie, perspektivy [Pedagogical testing. Problems, delusions, prospects]. Per. s angl. Moscow, 1999, 234 р.

Yakovlev S. Teoreticheskaya model formirovaniya muzykalno-ispolnitelskoy kompetentnosti budushchego uchitelya muzyki. [ A theoretical model for the formation of musical and performing competence of a future music teacher]. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.scientific-notes.ru/pdf/014-27.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-09