DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.9

ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

OKSANA PROTAS

Анотація


Розглянуто актуальність на сучасному етапі діяльності з обдарованими дітьми, розкриття їх нахилів, здібностей, створення умов для розвитку обдарувань, самореалізації і соціалізації. Обґрунтовано необхідність соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми. Розкрито поняття «обдарованість», «обдаровані діти», висвітлено особливості обдарованих дітей, специфіку соціально-педагогічної діяльності з ними. Зазначено необхідність врахування характеристик цих дітей та специфіки професійної діяльності з ними. Опитування студентів засвідчили недостатню готовність їх до роботи з обдарованими дітьми, що актуалізує завдання їхньої підготовки в зазначеному напрямку. Подано авторське визначення «професійної діяльності соціального педагога у роботі з обдарованими дітьми» та «професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми». Обґрунтовано потребу використання проєктних технологій у процесі підготовки цих фахівців до роботи з обдарованими дітьми. Розкрито дефініції «проєкт», «метод проєктів», «проєктні технології». Висвітлено вимоги до застосування проєктних технологій в освітній діяльності. Розглянуто використання проєктних технологій у процесі вивчення курсу «Соціально-педагогічна діяльність з обдарованими дітьми». Наведено приклад розробленого студентами проєкту, спрямованого на сприяння успішному професійному самовизначенню обдарованих дітей. Відзначено, що реалізація проєкту дала змогу студентам застосувати набуті в процесі вивчення навчальних дисциплін знання, уміння, навички, сформувати відповідні компетентності та готовність до професійної діяльності з обдарованими дітьми.

Ключові слова


обдарованість; обдаровані діти; професійна підготовка; майбутні соціальні педагоги; проєкт; проєктні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova O. Obdarovanist: dosvid istorychnoho ta porivnialnoho analizu. [Giftedness: the experience of historical and comparative analysis]: monohrafiia. Zhytomyr, Zhytomyr. derzh. un-t, 2005. 456 p.

Bezpalko O. Sotsialne proektuvannia. [Social projecting]: navch. posibnyk. Kyiv, Kyiv un-t im. B. Hrinchenka, 2010. 127 p.

Horbatiuk R. Teoretychni osnovy proektnoi pidhotovky majbutnikh inzheneriv-pedahohiv. [Theoretical bases of project preparation of future engineers pedagogues]. Molod i rynok: schomisiachnyj naukovo-pedahohichnyj zhurnal Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho un-tu im. I. Franka, 2009, vol. 2 (49), pp. 35‒42.

Mykhajlyshyn H., Protas O. Teoretychni osnovy problemy formuvannia kreatyvnoi kompetentnosti majbutnikh sotsial'nykh pratsivnykiv do roboty z obdarovanymy ditmy. [Theoretical basis of the problem of forming creative competence of future social workers to work with gifted children]. Osvitni dyskurs: zbirnyk naukovykh prats. / Holov. red. O. Kyvliuk. Kyiv: Hileia, 2019, vol. 17 (10), pp. 33‒44.

Protas O. Tekhnolohiia diahnostyky skhylnosti obdarovanykh ditej do vyboru profesii. [Technology for diagnosing the propensity of gifted children to choose a profession]. Uprovadzhennia innovatsijnoi osvitnoi paradyhmy v hirskykh shkolakh Ukrains'kykh Karpat / za nauk. red. Oliiar M. Ivano-Frankivsk, Suprun V. P., 2019, pp. 375‒382.

Funtikova O. Suchasnyj pohliad na vykorystannia metodu proektiv v orhanizatsii samostijnoi roboty studentiv poza audytoriieiu u vyschij shkoly. [Contemporary view on the use of the project method in the organization of independent work of students outside the classroom in high school]. Pedahohika, psykholohiia ta medychno-biolohichni. problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 2003, vol. 11, pp. 17–24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонова О. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу: монографія / О. Антонова. – Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2005. – 456 с.

2. Безпалько О. Соціальне проектування: навч. посібник / О. Безпалько. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 127 с.

3. Горбатюк Р. Теоретичні основи проектної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Р. Горбатюк. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного ун-ту ім. І. Франка. – 2009. – № 2(49). – С. 35–42.

4. Михайлишин Г. Теоретичні основи проблеми формування креативної компетентності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми / Г. Михайлишин, О. Протас. Освітній дискурс: збірник наукових праць / гол. ред. О. Кивлюк. – К.: Гілея, 2019. – Вип. 17 (10). – С. 33–44.

5. Протас О. Технологія діагностики схильності обдарованих дітей до вибору професії / О. Протас. Упровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат / за наук. ред. М. Оліяр. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. – С. 375–382.

6. Фунтікова О. Сучасний погляд на використання методу проектів в організації самостійної роботи студентів поза аудиторією у вищій школі / О. Фунтікова // Педагогіка, психологія та медично-біологічні. проблеми фізичного виховання і спорту. – 2003. – № 11. – С. 17–24.

Copyright (c) 2020 OKSANA PROTAS

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.