DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.24

ВЕБІНАР ЯК ІНТЕРАКТИВНЕ МЕРЕЖЕВЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ»)

HALYNA SYNORUB, NATALIA DRAGAN-IVANETS

Анотація


Розглянуто специфіку освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, особливості використання інструментів та сервісів, які допоможуть створити якісний навчальний контент. Закцентовано увагу на автономії вибору методів, засобів, платформ, інтерактивних технологій для здійснення повноцінного освітнього процесу і проаналізовано можливості їх використання в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Обґрунтовано вибір презентації індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) з дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення» студентів спеціальності «Журналістика» у формі вебінарів. Представлено наукові підходи до розуміння поняття «вебінар». Визначено основні правила підготовки і проведення вебінару. Зосереджено увагу на технічних особливостях організації вебінарів. Розглянуто види вебінарів: навчальний вебінар, інформаційний вебінар, вебінар-тренінг, консультаційний вебінар (вебінар-підтримка), консультаційний вебінар (вебінар-підтримка). Окреслено особливості проведення авторських вебінарів четвертокурсниками – майбутніми журналістами. Охарактеризовано тематику ІНДЗ, зміст доповідей, специфіку створення презентацій і використання технічних програм. Виокремлено позитивні і негативні сторони у проведенні та організації вебінарів. Констатовано на важливості інтерактивності між учасниками онлайн-заняття. Зосереджено увагу на порадах та рекомендаціях здобувачів вищої освіти щодо застосування таких форм занять у навчальному процесі.

Ключові слова


вебінар; навчання з використанням дистанційних технологій; Zoom; інтерактивні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Vebinar jak forma provedennia navchalnoho zaniattia. [Vebinar as a form of leadthrough of lesson]. Available at: https://vseosvita.ua/library/vebinar-ak-forma-provedenna-navcalnogo-zanatta-182487.html.

Vebinar jak forma dystantsijnoho interaktyvnoho navchannia. [Vebinar as a form of the controlled from distance interactive studies]. Available at: https://osvita.ua/vnz/43979/.

Barantseva K. K., Sveshnikov S. M. Metodychni porady z provedennia vebinariv. [Baranceva K. K., Sveshnikov S. M. Metodichni advices from the leadthrough of vebinariv]. Available at: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=52&lang.

Morze N., Ihnatenko O. Metodychni osoblyvosti vebinariv jak innovatsijnoi tekhnologii navchannia. [Morse N., Ignatenko O. Metodichni feature of vebinariv as innovative technology of studies]. Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/918/1/N_Morze_O_Ihnatenko_ITO_4.pdf.

Tsentr dystantsijnoho navchannia TNPU. [Center of the controlled from distance studies of TNPU]. Available at: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2378.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вебінар як форма проведення навчального заняття. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/vebinar-ak-forma-provedenna-navcalnogo-zanatta-182487.html.

2. Вебінар як форма дистанційного інтерактивного навчання. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/43979/.

3. Баранцева К. Методичні поради з проведення вебінарів / К. Баранцева, С. Свешніков. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=52&lang.

4. Морзе Н. Методичні особливості вебінарів як інноваційної технології навчання / Н. Морзе, О. Ігнатенко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/918/1/N_Morze_O_Ihnatenko_ITO_4.pdf.

5. Центр дистанційного навчання ТНПУ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=2378.

Copyright (c) 2020 HALYNA SYNORUB, NATALIA DRAGAN-IVANETS

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.