DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.17

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО СВІТОГЛЯДНОГО СПРИЙНЯТТЯ ПРИРОДИ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

MARYNA KOLESNYK

Анотація


Висвітлені питання формування цілісного світосприйняття, що лежить в основі побудови наукової картини світу на засадах причинно-системного підходу, універсального алгоритму дії всезагальних законів природи. Розглянуто світоглядні універсалії, які об’єднують природничу та соціально-гуманітарну складові наукової картини світу, що дає можливість розкрити багатофакторність розвитку студента в системі вищої педагогічної освіти. Теоретично обґрунтовано модель формування універсальної наукової картини світу (УНКС) як основи у становленні світоглядного сприйняття природи. Обґрунтовується методичне забезпечення реалізації презентованої моделі в змісті експериментального курсу. Проаналізовано поняття «образ світу» як професійний чинник в освітній діяльності майбутнього вчителя. Розглядається кореляція понять «картина світу» та «світогляд». У презентованій моделі формування універсальної наукової картини світу виділено основні «ядерні» утворення методологічного, природничого та дидактичного характеру. Розкривається потенційна можливість запропонованої моделі в здійсненні практичної і дієвої інтеграції в змісті освіти, яка виводить на вищий рівень синтетичне мислення майбутнього фахівця. Представлені результати апробації впровадження запропонованої моделі в змісті експериментального курсу щодо формування цілісного світоглядного сприйняття природи, зокрема через створення системної роботи із світоглядними поняттями. Наголошується на свідомому осягненні світоглядних понять у процесі реалізації інтегрованого змісту дисциплін на основі моделі формування універсальної наукової картини світу.

Ключові слова


світогляд; наукова картина світу; образ світу; цілісне світоглядне сприйняття природи

Посилання


Hinzburg M. D. Naukova kartyna svitu jak zasib intehruvaty ta systematyzuvaty fakhovi znannia. Visnyk Nacionalnoho aviacijnoho universytetu. Seria: Filisofia. Kulturologia. 2012, N 2, pр. 9–17.

Honcharenko S. U. Formuvannia u doroslykh suchasnoi naukovoi kartyny svitu. Monografia. Kyiv, 2013, 220 p.

Vygotski L. S. Psihologia razvitia kak fenomen kultury. Izbrannie psihologicheskie trudy: O psihologicheskikh sistemakh [Psychology of development as acultural phenomenon. Sel. works: On psychological systems]. M.: In-t prakticheskoj psihologii. Voronezh, NPO “MODEK” Publ. 1996, pp. 335–342.

Kolesnik M. O., Poljakov V. A. Modeliuvannia naukovoi kartyny svіtu na osnovі unіversalnoho algorytmu vsezahalnykh zakonіv pryrody [Modeling a Scientific Worldview on the Premises of Universal Laws of nature]. Direktor shkoly, lіceiu, gіmnazіi. Specіalnij tematychnij vypusk «Vishha osvіta Ukrainy u kontekstі іntegracіi do evropejskoho osvіtnoho prostoru». № 4. Vol. ІІІ (85). Kyiv, Gnozis, 2019, pp. 405–422.

Metodichnі rekomendacіi shhodo vikladannia pryrodnychykh nauk u 2019/2020 navchalnomu rocі. [Recommendations concerning teaching natural sciences in 2019/2020 academic year]. Available at: https://osvitoria.media/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-pryrodnychyh-nauk-u-2019-2020-navchalnomu-rotsi/.

Pіdlasij І. P. Dіagnostika ta ekspertiza pedagogіchnih proektіv. [Diagnostics and expertise of pedagogical projects]. Kyiv, Ukraіna, 1998. 343 p.

Rybalov L. B., Sadohin A. P. Koncepcii sovremennoho estestvoznania: uchebnoie posobie dlia studentov vyshikh uchebnykh zavedenij. [Concepts of modern natural science: a textbook for students]. M., Juniti-Dana Publ., 2010. 414 p.

Skrebec V. A. Ekologicheskaia psihologia: programma izuchenia discipliny. [Ecological psychology: the syllabus]. Kyiv, MAUP Publ., 1998, 26 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гінзбург М. Д. Наукова картина світу як засіб інтегрувати та систематизувати фахові знання / М. Д. Гінзбург // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2012. – № 2. – С. 9–17.

2. Гончаренко С. У. Формування у дорослих сучасної наукової картини світу: монографія / С. У. Гончаренко. – К., 2013. – 220 c.

3. Выготский Л. С. Психология развития как феномен культуры / Л. С. Выготский // Избранные психологические труды: о психологических системах. – М.: Ин-т практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЕК». 1996. – С. 335–342.

4. Колесник М. О. Моделювання наукової картини світу на основі універсального алгоритму всезагальних законів природи / М. О. Колесник, В. А. Поляков // Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2019. – № 4. – Кн. 2. – Т. ІІІ (85). – С. 405–422.

5. Методичні рекомендації щодо викладання природничих наук у 2019/2020 навчальному році. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 р. № 1/11-5966. URL: https://osvitoria.media/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-pryrodnychyh-nauk-u-2019-2020-navchalnomu-rotsi/.

6. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів / І. П. Підласний. – К.: Україна, 1998. – 343 с.

7. Рыбалов Л. Б. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Л. Б. Рыбалов, А. П. Садохин. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 414 с.

8. Скребец В. А. Экологическая психология: программа изучения дисциплины / В. А. Скребец. – К., МАУП, 1998. – 26 с.

Copyright (c) 2020 MARYNA KOLESNYK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.